Kontakt

Zaangażowanie w maksymalizację wyników
Wartość dla naszych interesariuszy

Nasz zespół ds. zakupów dokłada wszelkich starań, aby spełniać wymagania dotyczące jakości, wydajności i usług naszych klientów, a jednocześnie znaleźć bezpieczne, zgodne z przepisami i zasadami zrównoważonego rozwoju źródła zaopatrzenia.

Inwestujemy w lepszą integrację i komunikację, aby zapewnić skuteczne rozwiązania dla interesariuszy wewnętrznych, a jednocześnie współpracować z naszymi dostawcami, wspierając innowację. 

Donaldson kupuje wartość

Nasza metoda to zapewnienie współpracy z dostawcami w celu spełnienia oczekiwań klientów. Koncentrujemy się na wyznaczaniu wskaźników jakości, usług, kosztów i ciągłego doskonalenia, które pomogą dostosować działania cennych partnerów do naszej strategii i działań mających na celu spełnienie oczekiwań klientów.

Zrównoważone zakupy 

Prezes, prezes i dyrektor generalny Donaldsona, Tod Carpenter, powiedział: „Jesteśmy zaangażowani we wspieranie zarządzania środowiskiem i zrównoważonych operacji, tworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy dla pracowników oraz wykorzystywanie naszego solidnego ładu korporacyjnego, aby służyć wszystkim interesariuszom”.

Donaldson dokłada wszelkich starań, aby działać bezpiecznie i zrównoważenie i oczekujemy, że nasze wysiłki przełożą się na naszą bazę zaopatrzeniową, aby osiągnąć podobne lub nawet lepsze wyniki na rzecz zrównoważonej przyszłości. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą prowadzić działalność w sposób chroniący środowisko i poszukujący sposobów ochrony i odtwarzania zasobów naturalnych oraz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Oczekuje się, że wszyscy dostawcy firmy Donaldson będą traktować wszystkich z szacunkiem i godnością oraz muszą zapewniać uczciwe, niedyskryminacyjne, sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy. Przestrzeganie norm społecznych i środowiskowych jest warunkiem wstępnym bycia dostawcą firmy Donaldson.

Donaldson oczekuje, że dostawcy ustanowią procesy mające na celu identyfikację, ocenę, zapobieganie i naprawianie zagrożeń i skutków społecznych i środowiskowych w ich łańcuchach dostaw i we własnej działalności.

Formularze zrównoważonego rozwoju

Formularz samooceny: Celem tego narzędzia jest pomoc naszym dostawcom w ocenie zgodności z normami zrównoważonego rozwoju firmy Donaldson.

Program zrównoważonych zamówień - formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy to dokument, który przedstawia szczegóły niezbędne do udziału w ulepszonej karcie wyników dostawców Donaldson-Buys-Value w zakresie inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

Chcesz zostać dostawcą firmy Donaldson?

Potrzebujesz dostępu do portalu dostawcy?

iSupplier® to jedyna globalna platforma dla dostawców zaprojektowana z myślą o zapewnieniu spójnych procesów biznesowych na całym świecie. To narzędzie do przeglądania i wymiany zamówień dostawców, wysyłek, prognoz, faktur i umów.

Close