Kontakt

Odpowiedzialność korporacyjna

Staramy się postępować właściwie, tworząc bezpieczne i przyjazne miejsce pracy dla naszych pracowników i wspierając zarządzanie działaniami na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Praca, którą wykonujemy na co dzień — tworzenie produktów i procesów filtracyjnych, które pomagają naszemu światu działać czyściej i wydajniej — jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. W firmie Donaldson wciąż szukamy sposobów na wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko, naszych klientów, pracowników i społeczność oraz nasze operacje.

Close