Kontakt

Produkcja

Filtry do każdego zastosowania

Nasze filtry obejmują całą operację. Filtracja pyłu/oparów/mgły, hydraulika, sprężarki, filtracja sprężonego powietrza i gazu oraz filtracja procesowa — i wszystko pomiędzy.

Magazynowanie płynów

Zanieczyszczenia i woda są wrogami nowoczesnych silników wysokoprężnych. Pomożemy Ci usunąć zanieczyszczenia i osiągnąć więcej.

Sprężone powietrze i gaz

Zachowana jakość sprężonego powietrza na całej linii, od kompresora, przez hale fabryczne do końcowych punktów odbioru – dla wszystkich zastosowań w zakresie filtracji powietrza, gazów i pary.

Sprężarki

Kompletny system produktów do filtracji i separacji, dzięki któremu Twoja sprężarka będzie pracować bardziej niezawodnie i wydajnie.

Napędy dyskowe

Oferujemy systemy filtracyjne, które pomagają chronić elementy krytyczne dla procesów obliczeniowych w chmurze, w tym sieci komórkowe, gry, transmisje strumieniowe, przechowywanie i udostępnianie.

Pył przemysłowy, pary i mgły

Od zapewniania czystszego powietrza w przemysłowych środowiskach pracy po zbieranie i filtrowanie różnego typu pyłów, spalin i zanieczyszczeń.

Membrany

Firma Donaldson jest wiodącym światowym producentem mikroporowatych membran PTFE, folii i laminatów Tetratex®.

Proces

Filtracja powietrza/gazów technicznych, cieczy i pary. Umożliwiamy osiągnięcie najwyższych standardów czystości powietrza/gazów technicznych, cieczy i pary dla sterylnych procesów produkcyjnych.

Półprzewodniki

Nasze rozwiązania filtracyjne chronią zarówno narzędzia procesowe, jak i bardzo wrażliwe środowiska przed zanieczyszczeniami molekularnymi.

Hydraulika

Produkty do kontroli zanieczyszczeń dla maszyn i podzespołów w fabrykach oraz wyposażenie filtracyjne do specjalistycznych zastosowań.
Close