Sklep Kontakt

Polityka dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

 

Trwający konflikt w Demokratycznej Republice Konga (DRK) jest częściowo napędzany handlem takimi minerałami jak tantal, cyna, wolfram i złoto oraz wszystkie ich pochodne. Firma Donaldson będzie współpracować ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw, aby podjąć uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że minerały z regionów ogarniętych konfliktami nie będą pozyskiwane przez firmę Donaldson lub jej partnerów w łańcuchu dostaw w sposób, który przyniesie bezpośrednie lub pośrednie korzyści grupom zbrojnym odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka w DRK lub krajach sąsiednich. Firma Donaldson oczekuje, że nasi dostawcy spełnią nasze prośby o dostarczenie oświadczeń i dołożą należytej staranności co do źródła wszelkich minerałów w dostarczanych nam produktach.

 

 

Close