Gdzie kupić Sklep Kontakt

Wydajność oczyszczacza powietrza — co to jest i jak się ją mierzy?

Często słyszymy pytanie, jak dobrze nasze filtry powietrza oczyszczają powietrze dostarczane do silnika w celu spalania. Najczęściej zdarza się to, gdy klienci chcą ulepszyć swój obecny filtr powietrza.

Częstym pytaniem jest: „Co to jest dokładność oczyszczania?”. Dokładność oczyszczania to pomiar wydajności stosowany w filtrach cieczy i nie jest wykorzystywana do opisu wydajności filtra powietrza.

Elementy filtra powietrza są oceniane przy użyciu standardu branżowego (ISO5011), a ich działanie jest wyrażone jako poziom wydajności.

Poziom ten jest określany przez podawanie powietrza zawierającego znane stężenie standardowego testowego pyłu do filtra powietrza, aż do końca okresu eksploatacji filtra. Okres ten kończy się, gdy opór osiągnie określony poziom. Zastosowanie standardowego pyłu testowego zapewnia spójność i jest reprezentatywne dla zakresu wielkości cząstek pyłu występujących w rzeczywistych warunkach.

Gdy filtr osiąga koniec okresu eksploatacji, ciężar pyłu na filtrze jest uważany za pojemność filtra. Pył, który przechodzi przez filtr, jest wychwytywany przez filtr absolutny za oczyszczaczem powietrza w laboratorium testowym.

Ciężar pyłu wychwyconego przez filtr absolutny jest porównywany z ciężarem pyłu wprowadzanego do filtra powietrza. Różnica między nimi to wydajność filtra wyrażona w procentach.

Wydajność filtra powietrza wzrasta w miarę gromadzenia się pyłu na powierzchni filtra aż do momentu, w którym należy go wymienić. Dlatego ważne jest, aby umożliwić filtrowi powietrza prawidłowe działanie i nie wymieniać go przedwcześnie. Innymi słowy, filtr powietrza, który osiągnie koniec okresu eksploatacji, będzie działał jeszcze lepiej niż filtry, które są wymieniane częściej.

Pomiar procentowy cząstek uwięzionych przez filtr

Te fiolki na pył pokazują rzeczywistą ilość drobnego pyłu testowego, który przechodzi przez środek filtra powietrza na każdy kilogram kurzu podawanego do filtra powietrza, co odpowiada 100 godzinom* pracy urządzenia.

Nośniki filtracyjne Ultra-Web® HD

Jusqu'à 99,999 % d'efficacité de filtration (0,01 gramme de poussière)

Nośniki filtracyjne Ultra-Web®

Wydajność filtracji do 99,99% (0,1 grama pyłu)

Standardowe nośniki filtracyjne Donaldson

Wydajność filtracji do 99,9% (1 gram pyłu)

Standardowe nośniki filtracyjne Will-fit

Do 99,0% Skuteczność filtracji (10 gram pyłu)

Filtry Will-fit mogą przepuścić przez filtr do silnika nawet 100 razy więcej zanieczyszczeń niż filtry powietrza Donaldson Blue z wkładem filtracyjnym Ultra-Web.

*Oszacowanie na podstawie typowych warunków pracy w warunkach średniego zapylenia przy 92% sprawności wstępnego czyszczenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

 

Czy wiesz, że…?

Filtry powietrza Donaldson w obudowach oczyszczaczy powietrza Donaldson mają minimalną sprawność ogólną powyżej 99,90%. Wydajność filtra faktycznie poprawia się, gdy pył gromadzi się na powierzchni filtra, więc filtr powietrza staje się lepszy w miarę użytkowania.

Jak więc ustalić, kiedy filtr osiągnął koniec okresu eksploatacji?

Nie oceniaj filtra po wyglądzie! Jedynym praktycznym sposobem jest zmierzenie poziomu oporu za pomocą wskaźnika oporu lub miernika. Wszystkie silniki spalinowe są zaprojektowane do działania z pewnymi oporami, a producent określa maksymalny dopuszczalny poziom dla swojego silnika. W tym momencie należy zmienić filtr. Nie można określić stanu filtra powietrza na podstawie wyglądu.

Zyskaj maksymalną ochronę silnika i zaoszczędź pieniądze, pozwalając na działanie filtra powietrza przez cały okres jego eksploatacji.

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close