Gdzie kupić Sklep Kontakt

Zapewnienie bezawaryjności nowoczesnych silników wysokoprężnych w chłodne dni

Wysokociśnieniowe układy paliwowe common rail Tier III i IV (HPCR) to cud technologii, który wszedł na rynek w ciągu ostatnich 10 lat. W tym czasie niektórzy właściciele nowych urządzeń doświadczyli przestojów związanych z paliwem i/lub problemów operacyjnych, szczególnie zimą.

Około 95% cząstek stałych zwykle występujących w oleju napędowym nie stanowiło problemu dla starszych silników i po prostu przechodziło przez większość filtracji.

Nowe silniki HPCR muszą być chronione przed prawie wszystkimi cząstkami za pomocą wysoce wydajnej filtracji. Tworzenie się cząstek i ciał stałych w paliwie jest podstawą wielu problemów związanych z eksploatacją w niskich temperaturach.

Dawniejsze praktyki w zakresie postępowania z paliwem i chemii są często niewystarczające do utrzymania niezawodnego działania najnowszego sprzętu we flocie w niskich temperaturach.

Firma Donaldson zaleca stosowanie tych strategii eksploatacji nowoczesnych silników wysokoprężnych w chłodne dni:
Oleje napędowe z Upper Midwest (Stany Zjednoczone) przechowywane w temperaturze −23°C / −9°F (od lewej do prawej): nr 1 w terenie, nr 2 w terenie i nr 2 na drodze. Obydwie próbki nr 2 zostały poddane działaniu dodatku do płynięcia na zimno i nadal wykazują znaczne zdolności filtrowania w postaci stałej parafiny i wosku. Zobacz strategię 1.

1. Użyj punktu mętnienia (temperatury, w której paliwo staje się mętne) jako kluczowego wskaźnika tego, jak dobrze paliwo będzie działać w niskich temperaturach. Samo paliwo zaczyna tworzyć cząstki stałe zatykające filtr w temperaturze około −15°C / 5°F powyżej naturalnego punktu zmętnienia.

2. Nie daj się zwieść punktowi zatkania filtra zimnego (CFPP). CFPP nie ma na celu ustalenia, czy paliwo przejdzie przez filtr w nowoczesnym układzie paliwowym HPCR; dawniej miało na celu wskazanie, czy zżelowane paliwo może przejść przez gruby ekran chroniący pompę dozownika paliwa.

3. Porozmawiaj ze swoim dostawcą paliwa, aby ustalić, jakiej mieszanki paliwa nr 1 (zimowego) i nr 2 (letniego) potrzebujesz na następne dwa tygodnie pracy.

4. Kupując paliwo jesienią, nie oczekuj, że zadziała w styczniu. Staraj się kupować tylko tyle oleju napędowego, ile potrzebujesz na 2–3 tygodnie pracy. Im niższy punkt mętnienia paliwa, tym więcej cząstek stałych prawdopodobnie zatka filtry.

Nr 2 Letni olej napędowy w temperaturze −29°C / −20°F bez polepszacza płynięcia na zimno. Ponad połowa oleju napędowego stała się woskiem w postaci stałej. Dodatek do płynięcia na zimno nie zmienia ilości ciał stałych ani temperatury, w której tworzą się substancje stałe. Zobacz strategię 6.

5. Utrzymanie jest kluczem. Upewnij się, że zbiornik jest wolny od wody, osadów i drobnoustrojów. Znajdź specjalistę od czyszczenia zbiorników paliwa. Niewłaściwe czyszczenie zbiornika może spowodować więcej problemów niż się ich pozbyć. W zimie woda wytwarza substancje stałe (kryształy lodu), które zatykają filtry. W pełnych zbiornikach paliwa woda wytwarza się rzadziej .

6. Jeśli wymagana jest dodatkowa operacyjność w niskich temperaturach poza mieszanką paliw nr 1 i 2, oszczędnie używaj dodatku do płynięcia na zimno, aby osiągnąć temperaturę mętnienia dopuszczalną dla pogody w tym tygodniu. Nigdy nie dodawaj polepszacza do płynięcia na zimno do zimnego paliwa ani nie dodawaj więcej niż zalecane przez producenta. Staraj się nie rozpryskiwać mieszanki dodatku do płynięcia na zimno, jeśli to możliwe.

7. Uzupełnij/napełnij zbiornik paliwa pojazdu pod koniec zmiany, gdy jest jeszcze ciepły. Ogranicza to gromadzenie się kondensatu w zbiornikach.

8. Nigdy nie przechodź na bardziej otwarty (niższy) poziom filtracji paliwa w silniku z nowoczesnym systemem HPCR. Jeśli spodziewane jest woskowanie, zdejmij filtry paliwa z ciężarówki i przejdź do pomieszczenia na około 20 minut — wosk powinien się stopić. Jeśli
się nie topi, wówczas występuje problem z zatkaniem filtra chemii paliwa.

Soja B100 wyprodukowana na środkowym zachodzie (Stany Zjednoczone), przechowywana w temperaturze 4°C / 40°F. Substancje stałe na dnie to wytrącona gliceryna, która mogłaby zatkać większość filtrów. Zobacz strategię 9.

9. Jeśli mieszkasz w obszarze, w którym biodiesel nie jest obowiązkowy, to jeśli to możliwe, nie używaj go w miesiącach zimowych. Bio-mieszanki mają słabą wydajność w niskich temperaturach w porównaniu z paliwem nr 1 i nr 2. Przy mieszance 5% lub mniejszej biodiesel jest uważany za dodatek smarny i często nie jest identyfikowany.

10. Trzymaj dodatkowy zestaw filtrów paliwa w silniku w maszynie lub kabinie pojazdu.

11. Ogólną zasadą jest stosowanie filtra o takiej samej dokładności czyszczenia i takim samym współczynniku beta przy dystrybutorze, co dodatkowy filtr paliwa w silniku. Jednak w miesiącach zimowych do utrzymania przepływu można użyć jednoprzebiegowego zimowego filtra paliwa (DBB8777) w zbiorniku. Zapewni to wykrycie wszelkich prawdopodobnych problemów z jakością paliwa, zanim paliwo dostanie się do silnika.

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close