Gdzie kupić Sklep Kontakt

Unikanie niekompatybilnych dodatków do paliw i zanieczyszczenia gliceryną

Przejście na olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki (ULSD) wywołało potrzebę zastosowania dodatków, które zastąpiłyby właściwości smarne związków na bazie siarki. Zwykle dodatki paliwowe na bazie środków powierzchniowo czynnych o dobrej rozpuszczalności paliwa są stosowane w celu doprowadzenia paliw do akceptowanych poziomów smarności. Dodatki te wiążą się z szeroką gamą powierzchni, w tym z metalem (smarowność i ochrona antykorozyjna), wodą (emulgator), kryształami wosku paliwowego (środki przeciw osadzaniu się) i osadami wtryskiwaczy (modyfikatory kontroli osadów).

Ponieważ obecnie nie ma przyjętych norm branżowych dotyczących stosowania dodatków do paliwa, nie jest zaskakujące, że pojawiają się problemy, gdy dodatki są mieszane w niewłaściwy sposób lub mieszane są ze sobą niekompatybilne dodatki do paliwa. Jednym z najbardziej znanych problemów w chemii paliw jest reakcja kwasów i zasad zawartych w dodatkach smarnych i inhibitorach korozji. Dodatki powierzchniowo czynne na bazie kwasu karboksylowego mogą reagować i wytwarzać karboksylany metali. Podczas gdy kwasowy środek powierzchniowo czynny jest rozpuszczalny w ULSD, karboksylany metali są nierozpuszczalne i mają tendencję do tworzenia zanieczyszczeń, które często są mniejsze niż 4 mikrony. Cząstki te mogą prowadzić do przedwczesnego zatkania filtrów paliwa, a jeśli zastosowane filtry nie są wystarczająco wydajne, mogą przejść przez filtr i trafić do układu wtrysku paliwa. Po dostaniu się do wysokociśnieniowego układu common rail (HPCR) karboksylany metali powodują wewnętrzne osady we wtryskiwaczach oleju napędowego, które przedwcześnie uszkadzają wtryskiwacze.

Bardzo ważne jest zapewnienie, że paliwo jest pozbawione zanieczyszczeń i wilgoci oraz wiedza na temat tego, które dodatki, gdzie i jak zostały dodane do paliwa. Użytkownicy końcowi czasami stosują inne dodatki, mylnie sądząc, że im więcej, tym lepiej. Gdy całkowita dawka dodatku będzie zbyt wysoka, zanieczyszczenia miękkie mogą szybko i przedwcześnie zatkać filtry, skracając oczekiwany okres serwisowy.

Filtr paliwa uszkodzony przez glicerynę
Uważaj na mieszanki biodiesla

Innym przykładem potencjalnego zanieczyszczenia jest gliceryna pochodząca z mieszanek biodiesla. Chociaż istnieją specyfikacje dla całkowitej gliceryny, dokładny odsetek mieszanki, temperatura i zawartość wody mogą wpływać na ilość gliceryny, jaką paliwo może zatrzymać w roztworze. Po wytrąceniu się lub wyjściu z roztworu może mieć negatywny wpływ na zdolność filtrowania w sposób podobny do nadmiaru dodatków, drastycznie skracając oczekiwaną żywotność filtra. Biodiesel z niższymi poziomami wolnej gliceryny i lepszymi praktykami przechowywania w celu utrzymywania paliwa w stanie pozbawionym wilgoci i ochrony przed ekstremalnymi wahaniami temperatury może pomóc złagodzić ten problem.

Zasadniczo wymiana filtra na mniej wydajny nie jest wskazana. Filtry paliwa w nowoczesnych silnikach chronią wrażliwe elementy znajdujące się za nimi, a zastosowanie mniej wydajnego filtra o niższym niż zamierzony poziomie ochrony może spowodować przedwczesne zużycie i potencjalną awarię silnika. Ważniejsze jest zrozumienie, dlaczego filtry się zatykają i skąd pochodzi zanieczyszczenie.

Renomowany dostawca rozwiązań filtracyjnych może pomóc zbadać pierwotną przyczynę i doradzić odpowiednie działania naprawcze w celu wyeliminowania problemu bez utraty ochrony. Sprawdzone technologie mediów filtracyjnych, takie jak Synteq XP™, stosowane w filtrach paliwa Donaldson Blue®, zapewnią najwyższy poziom wydajności i zatrzymywania zanieczyszczeń w warunkach dynamicznych.

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close