Gdzie kupić Sklep Kontakt

Zatkanie filtra paliwa

Znaki ostrzegawcze dotyczące problemów z jakością oleju napędowego

Czy sprzęt niespodziewanie zatrzymuje się z powodu zatkanych filtrów paliwa silnika? Czy filtry w silniku lub dystrybutorze paliwa są zatkane? Czy zdarzają się przestoje lub uszkodzenie wtryskiwacza? Może to oznaczać problemy z jakością oleju napędowego.

Czy Twoje paliwo było testowane przy użyciu wzrokowej łatki ISO lub testu filtrowalności? Donaldson pomoże Ci w tym. Nasze podejście polega na czyszczeniu, ochronie i doczyszczaniu paliwa przed jego wpompowaniem do pojazdu lub sprzętu.

Co zmieniło się wraz z filtracją paliwa i dlaczego?

Dzisiejsze filtry paliwa mają wyższą wydajność filtracji (dokładniejsza filtracja) niż filtry paliwa występujące w starszych silnikach wysokoprężnych. 

Teraz filtry muszą chronić wrażliwe elementy wysokociśnieniowego układu paliwowego common rail (HPCR). Starsze układy wtryskowe oleju napędowego mogą tolerować więcej zanieczyszczeń w paliwie w porównaniu z dzisiejszymi silnikami. W dzisiejszych układach HPCR filtry paliwa muszą robić znacznie więcej: muszą usuwać zanieczyszczenia o wielkości 2 mikronów i większe.

Szacuje się, że filtry paliwa znajdujące się w silniku usuwają 125 razy więcej brudu niż starsze filtry silnika, jednocześnie spełniając oczekiwania serwisowe. Oprócz zmian wtryskiwaczy, zmodyfikowano samo paliwo do silników wysokoprężnych poprzez usunięcie siarki i dodanie biodiesla. Ważne jest, aby pamiętać, że paliwo spełniające wszystkie aktualne normy branżowe dla oleju napędowego D975 i biodiesla D6751 luzem w chwili dostawy może nadal powodować problemy operacyjne w niektórych sytuacjach.

Problemy z zatykaniem się filtra paliwa w urządzeniu pojawiają się zwykle w najnowszym, najczęściej używanym sprzęcie. Problemy z filtrem paliwa magazynowanego luzem i filtrem paliwa w silniku nasilają się w niskich temperaturach, przy sezonowych zmianach mieszanki paliwowej, podczas zmiany źródła paliwa oraz w źle utrzymanej infrastrukturze magazynowania paliwa.

Cechy

Szybko zatykające się filtry rzadko — jeśli w ogóle — zatykają się przez wysokie stężenie typowych zanieczyszczeń. Wyjątek stanowią źle konserwowane i brudne mobilne układy paliwowe, które mogą przenosić ogromne ilości zanieczyszczeń. Szybkie zatykanie się filtra prawie zawsze wynika z ogromnego wzrostu cząstek stałych o wielkości mniejszej niż 4 mikrony, związanego z problemami chemicznymi paliwa lub warunkami środowiskowymi.

Żelowanie i parafinowanie

Zżelowane paliwo i wytrącona parafina to jedyne formacje stałe spodziewane w paliwie. Do żelowania paliwa dochodzi, gdy paliwo ochładza się do punktu, w którym dłuższe węglowodory zaczynają tworzyć parafinę w postaci stałej o wielkości 100–300 mikronów, co powoduje szybsze zatkanie filtrów paliwa. Olej napędowy do pracy w niskich temperaturach charakteryzuje się punktem zmętnienia, który powoduje, że parafina w postaci stałej staje się widoczna, a paliwo wydaje się mętne. W temperaturze nieco powyżej tego punktu zaczyna się formować stała parafina, ale jeszcze nie powoduje ona, że paliwo wydaje się mętne. Paliwo, które żeluje, nawet zanim można to wyraźnie zobaczyć, może powodować zatykanie się wysokowydajnych filtrów zbiorczych lub silnikowych. Może to utrudnić lub uniemożliwić przelewanie paliwa lub uruchomienie sprzętu.

Firma Donaldson zaleca, aby nabywcy paliwa kupowali mieszankę zimowego oleju napędowego nr 1 i letniego oleju napędowego nr 2, aby zaspokoić potrzeby temperaturowe w ich regionie i zwiększyć szybkość mieszania w miarę spadku temperatury. Użyj 7-mikronowych antystatycznych filtrów zimowych, aby w razie potrzeby złagodzić problem, i zwróć uwagę na fakt, że niektóre problemy natury chemicznej mogą przedostać się poza zbiorniki.

Polepszacz płynięcia na zimno

Polepszacz płynięcia na zimno może obciążać filtry w niskich temperaturach, ponieważ podczas pracy tworzy ciała stałe i musi być początkowo prawidłowo zmieszany z ciepłym paliwem. W przeciwnym razie może pozostać nierozpuszczony w paliwie i obciążać filtry. Paliwo może osiągnąć najzimniejszy punkt w zbiornikach magazynowych lub bakach sprzętu, w zależności od zastosowania. Podejście firmy Donaldson do tej sytuacji obejmuje właściwe stosowanie dodatku do płynięcia na zimno, metody utrzymywania i mieszania. Zalecamy również przejście na mieszankę oleju napędowego nr 1 i nr 2, aby uzyskać właściwy punkt mętnienia w danej lokalizacji. Jeśli filtry paliwa luzem nadal się zatykają, należy stosować 7-mikronowe filtry w okresie zimowym.

Aminokarboksylany

Aminokarboksylany są ciałami stałymi utworzonymi z organicznego aminowego dodatku do paliwa (chemia na bazie azotu), wody i powszechnego dodatku hamującego korozję. Dodatki do paliw są często sezonowe i występują w zimowych mieszankach paliw z niektórymi dodatkami polepszającymi płynięcie na zimno. Podejście firmy Donaldson w tej sytuacji obejmuje ograniczenie, zaprzestanie dodawania lub zmianę źródła polepszacza płynięcia na zimno i przejście na mieszankę oleju napędowego nr 1 i nr 2, aby uniknąć amin tworzących ciała stałe.

Karboksylany metali

Karboksylany metali są ciałami stałymi powszechnie występującymi w paliwie. Mogą powodować przedwczesne zatykanie się filtra i osady we wtryskiwaczach. Mogą również szybko zatkać wysokowydajne filtry paliwa w silniku. Karboksylany metali można znaleźć w paliwie znajdującym się na początku łańcucha dystrybucji, zanim dotrze do klienta. Karboksylany metali pojawiają się jako ogromny wzrost bardzo drobnych cząstek, mniejszych niż 4 mikrony. Powstają z soli (zwykle środków osuszających), wody o niskim pH i dodatku hamującego korozję. Podejście firmy Donaldson w tej sytuacji polega na zastosowaniu wysokosprawnej filtracji paliwa na wlocie do zbiornika magazynowego i kontynuowaniu monitorowania. Często jest to problem sporadyczny.

Filtr paliwa uszkodzony przez glicerynę
Produkty uboczne gliceryny/biodiesla

Gliceryna, produkt uboczny biodiesla, może tworzyć ciała stałe i zatykać filtry, gdy zawartość wody w paliwie wzrośnie i/lub paliwo ostygnie. Podejście firmy Donaldson w tej sytuacji obejmuje obniżenie zawartości biodiesla w zimie, czyszczenie zbiornika paliwa w celu usunięcia wolnej wody, dodanie dodatku środka powierzchniowo czynnego w celu zwiększenia rozpuszczalności gliceryny w paliwie oraz stosowanie filtrów 7-mikronowych w zimie. Jeśli usunięcie lub wyeliminowanie biodiesla w Twojej okolicy nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy, po oczyszczeniu zbiornika włącz osuszacz powietrza w zbiorniku, aby utrzymać wystarczająco suche paliwo w celu niedopuszczenia do wytrącania się gliceryny z roztworu.

Inne

Reduktory oporów rurociągu mogą tworzyć ciała stałe, które szybko zatykają filtry paliwa. Reduktory te są materiałami umieszczanymi w paliwie przed transportem rurociągiem w celu zwiększenia wydajności przepływu w rurociągu i obniżenia kosztów energii. Składniki chemiczne mają na celu ścinanie i rozpuszczanie się w paliwie podczas przepływu przez pompy. Czasami reduktory oporów nie rozpuszczają się i zamiast tego bardzo szybko zatykają filtry. Dodatek ten stosowany jest przede wszystkim do dystrybucji paliwa w okresie letnim, ale może tworzyć substancje stałe w magazynie, jeśli paliwo jest zimne w okresie zimowym, co powoduje zatykanie filtrów. Podejście firmy Donaldson do tego problemu polega na kontynuowaniu wysokowydajnej filtracji zbiorników paliwa luzem, aby zapobiec jego przemieszczaniu się do sprzętu i współpracy z dostawcą paliwa w celu zaradzenia tej sytuacji. Zwykle jest to szeroko rozpowszechniony problem, który — jeśli wystąpi — ma wpływ na wielu klientów.

Wysoki poziom tradycyjnych, twardych zanieczyszczeń pyłowych wskazuje na przenoszenie i przechowywanie paliwa w zapylonym środowisku, spowodowanym przez źle utrzymywaną infrastrukturę. Firma Donaldson zaleca wyczyszczenie zbiornika magazynowego, zainstalowanie odpowietrzników na zbiorniku i filtrowanie paliwa przy użyciu filtracji zbiorczej po dostarczeniu i dozowaniu lub przekazaniu paliwa do eksploatowanego sprzętu.

Wysokie poziomy wody są kolejną oznaką złego utrzymania infrastruktury. Firma Donaldson zaleca czyszczenie zbiornika, dodanie odpowietrzników i ewentualnie filtrów absorbujących wodę po stronie dozującej i/lub wlotowej zbiornika paliwa.

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close