Gdzie kupić Sklep Kontakt

Znaczenie czystego paliwa

Producenci silników wysokoprężnych wykorzystują nowe technologie, aby spełnić surowe wymagania zaostrzonych przepisów dotyczących emisji.

Wysokociśnieniowy układ wtrysku paliwa common rail (HPCR) został powszechnie zaakceptowany przez producentów lekkich i ciężkich pojazdów z silnikami wysokoprężnymi jako integralna część spełnienia tych nowych przepisów. Układy HPCR często działają pod ciśnieniem od 27 000 do 45 000 psi.

Elementy układu paliwowego common rail pracują w tych zakresach ciśnienia wielokrotnie co minutę i po prostu nie tolerują brudnego, mokrego lub zanieczyszczonego paliwa. Obserwuje się bowiem teraz, że cząstki wielkości bakterii powodują zużycie lub erozję. Erozja ma szkodliwy wpływ na zdolność uszczelnienia wtryskiwaczy, a zanieczyszczenie jest często związane z przedwczesną awarią pompy paliwa.

W celu ochrony układów paliwowych wielu producentów silników wysokoprężnych określa teraz wymagany poziom czystości dostarczanego paliwa. Zanieczyszczenie zbiornika przekraczające tę specyfikację może wpływać na gwarancję. Filtracja pokładowa jest zaprojektowana w odniesieniu do określonych poziomów czystości.

Wspólne branżowe klasy czystości ISO

ISO 22/21/18 — wspólny poziom czystości płynu
ISO 18/16/13 — docelowa ocena dla ciężkich olejów przekładniowych/silnikowych
ISO 16/14/11 — docelowa ocena dla olejów hydraulicznych/przekładniowych
ISO 14/13/11 — docelowa ocena dla oleju napędowego

Paliwa opuszczające rafinerie zwykle są czyste, ale zanieczyszczenia zdarzają się i ich poziom rośnie w trakcie procesu wysyłki i dystrybucji. Większość zanieczyszczeń wykrytych w masowych systemach paliwowych powstaje albo w wyniku złych praktyk przeładunkowych, albo starzejącej się lub nieodpowiedniej infrastruktury.

Typowe zanieczyszczenia obejmują następujące elementy: rdza, zgorzelina, pył unoszący się w powietrzu, różne rodzaje osadu utleniającego, bakterie, woda (z kondensacji, deszcz lub woda myjąca) i dodatki do paliw, które mogą stać się nierozpuszczalne po nadmiernym okresie przechowywania.

Czyści. Chroni. Doczyszcza.

Firma Donaldson nie tylko zapewnia pokładową ochronę filtracyjną, ale także oferuje pełną gamę przyjaznych dla użytkownika systemów filtracji masowej wykorzystujących wiodące w branży technologie zaprojektowane do ochrony systemów teraz i w przyszłości.

  1. Oczyść paliwo zanim trafi do magazynowania
  2. Chroń płyny i oczyszczaj je podczas magazynowania
  3. Doczyszczaj paliwo w punkcie dozowania

Pamiętaj!

Blokowanie nie występuje z winy filtra. Filtr w rzeczywistości robi to, do czego został zaprojektowany. Założenie grubszego filtra niż zalecany pozwoli na przedostanie się większej ilości zanieczyszczeń.

Wprowadzenie nowych paliw, takich jak olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki i biodiesel, wprowadziło nowe problemy związane z korozją i złożonymi zanieczyszczeniami; wcześniej stabilne dodatki mogą teraz reagować, tworząc żele i szlam.

Nagły wzrost blokowania filtrów wskazuje na zmianę chemiczną paliwa lub oleju. Zasadniczo zmiany bakteryjne lub chemiczne w paliwach lub olejach będą blokować filtry znacznie szybciej niż jakiekolwiek zanieczyszczenia wynikające z cząstek.

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close