Gdzie kupić Sklep Kontakt

Poprawne techniki pobierania próbek

Pobieranie reprezentatywnych próbek oleju lub paliwa

Analizując próbkę paliwa lub oleju, można określić ilość zanieczyszczeń, współczynnik zużycia i ogólny stan płynów. Prawdziwą zaletą analizy płynów jest to, że działa niczym system wczesnego ostrzegania, identyfikując potencjalne problemy, zanim wywołają one awarię sprzętu. Częstotliwość pobierania próbek i stosowane procedury określą, jak bogate w informacje będą próbki. Oto niektóre z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Lokalizacja

Aby zmierzyć wydajność filtra, próbki należy pobrać z głowicy filtra lub kolektora bezpośrednio przed i po filtracji. Próbki pobrane w dalszym odcinku mogłyby ulec dodatkowemu skażeniu, przechodząc przez rury lub bębny węży, zwłaszcza gdy są starsze. Pobieranie próbek przy dozowniku ma kluczowe znaczenie dla określenia czystości płynów dostarczanych do sprzętu, ale może nie odzwierciedlać dokładnie wydajności filtra.

Narzędzia

Odpowiednie wyposażenie i porty próbek mają kluczowe znaczenie dla pobrania reprezentatywnej próbki. Zaleca się użycie prawidłowo umieszczonego zaworu probierczego Minimess. Podobnie jak zawór zwrotny, jest on zamknięty i zabezpieczony, gdy nie jest używany, minimalizując tym samym zanieczyszczenie.

Adaptery portów do pobierania próbek do głowic filtrów w filtracji masowej są dostępne zarówno do pobierania próbek przed i za zespołem. Nawet w istniejących systemach można je łatwo zainstalować za pomocą narzędzi ręcznych. Wystarczy wyjąć wtyczkę w porcie wskaźnika i wymienić na adapter. Wybierz zawór probierczy, który pasuje bezpośrednio do gwintów adaptera. Zobacz Przewodnik po produktach do filtracji masowej firmy Donaldson, aby uzyskać informacje o różnych akcesoriach do pobierania próbek. Pamiętaj, aby przy wyborze odpowiednich akcesoriów do pobierania próbek wziąć pod uwagę ciśnienie w układzie.

Wstępne przepłukiwanie

Podstawową zasadą jest wstępne przepłukiwanie od sześciu do dziesięciu razy całkowitej objętości cieczy statycznej w rurce z próbką, porcie, adapterze portu oraz wszelkich martwych punktów rurki w układach przed portem próbki. Aby uzyskać najlepsze wyniki, złącze próbki należy zainstalować jak najbliżej przepływu linii głównej. Przed użyciem wszystkie urządzenia testujące należy dokładnie wyczyścić. Do czyszczenia narzędzi i materiałów eksploatacyjnych w trybie odłączonym zalecane są spirytusy mineralne.

Czystość butelki

Większość butelek nie jest certyfikowana do żadnego szczególnego poziomu czystości. „Czyste” butelki zawierają zazwyczaj mniej niż 10 000 cząstek większych niż 10 μ na 100 ml i mogą być nieodpowiednie do zastosowań krytycznych. Przed pobraniem próbki należy dokładnie przepłukać butelkę na próbkę, dwa, trzy razy napełniając płynem i wstrząsając. Uwaga: Samo zdjęcie zakrętki z butelki na próbkę w zapylonym lub wietrznym otoczeniu może sprawić, że butelka nie będzie się nadawać do użycia.

Procedury dokumentowania

Aby osiągnąć spójne wyniki, które można wiarygodnie porównać w czasie, procedury testowania muszą być udokumentowane i bez wyjątku egzekwowane.

Pobieranie próbek z dalszych odcinków pojedynczych lub podwójnych głowic Clean Solution

Procedura

  1. Wyłącz pompę lub odizoluj głowicę za pomocą zaworu. 
  2. Zmniejsz ciśnienie poprzez naciśnięcie dyszy. 
  3. Wyjmij wtyczkę wskaźnika elektronicznego z głowicy za pomocą klucza 11/16” lub zestawu gniazdek. 
  4. Zamontuj adapter portu, następnie port próbki, a potem wąż. 
  5. Włącz pompę lub wyłącz zawór izolacyjny. 
  6. Uruchom przepływ przez zwolnienie nacisku na dyszę (napełnianie pojazdu lub kubełka). 
  7. Wyreguluj podłączenie węża, aby rozpocząć lub zakończyć pobieranie próbki. 
  8. Aby uzyskać najlepsze wyniki, próbkę należy pobierać, gdy paliwo płynie. 

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close