Gdzie kupić Sklep Kontakt

Serwisowanie filtra powietrza — wymieniać czy nie wymieniać?

Żywotność filtra powietrza należy określać, mierząc opór przepływu powietrza — a nie tylko na podstawie kontroli wzrokowej.

Nowe filtry powietrza Donaldson zapewniają dobrą ochronę silnika — jednak filtr powietrza Donaldson, który jest już używany przez pewien czas, działa nawet lepiej. Papierowe media w filtrze są porowate, dzięki czemu powietrze może przez nie przepływać w drodze do silnika. Gdy zanieczyszczone powietrze przepływa przez filtr, zanieczyszczenie zostaje pochwycone przez media filtracyjne i zaczyna zatykać niektóre pory.

Gdy do układu dolotowego dostaje się więcej zanieczyszczonego powietrza, uprzednio wychwycone zanieczyszczenia pomagają odfiltrować nawet mniejsze cząstki. Dzięki temu filtr tym skuteczniej zapobiega przedostawaniu się nowych zanieczyszczeń do silnika, a cząstki brudu stają się częścią procesu filtrowania. Nazywa się to filtracją przegrodową.

Inżynierowie firmy Donaldson opracowują papierowe media filtracyjne, aby wykorzystać zasadę filtracji przegrodowej: Filtry powietrza Donaldson zostały zaprojektowane tak, aby osiągać maksymalną wydajność szybciej niż inne.

Wydajność filtra powietrza Donaldson stale wzrasta wraz z jego użyciem, aż poziom oporu osiągnie optymalne maksimum zalecane przez producenta silnika.

Opór ten można zmierzyć tylko za pomocą jednego z poniższych narzędzi:
  • manometr wodny;
  • wskaźnik serwisowy; lub
  • wskaźnik oporu.

Dzięki urządzeniom do pomiaru oporu nie trzeba się domyślać, czy już nadszedł czas na serwis filtra powietrza. Pozwalają też bezpiecznie korzystać z optymalnej wydajności filtra.

Główną przyczyną nadmiernego serwisowania czasem może być założenie, że „lepiej być bezpiecznym niż żałować”, które polega na tym, że użytkownicy sugerują się odczytami czasu lub licznika przebiegu zamiast pomiarów oporu przepływu powietrza, aby określić, kiedy należy wykonać serwis. W przypadku serwisowania oczyszczaczy powietrza częściej wcale nie znaczy lepiej.

Zbyt częste serwisowanie zapobiega osiągnięciu przez filtr powietrza maksymalnej wydajności. Ponadto za każdym razem, gdy filtr powietrza jest wyjmowany z obudowy filtra powietrza, wzrasta ryzyko uszkodzenia silnika.

Jak mierzyć opór przepływu powietrza?

Wskaźniki tarczowe stale monitorują poziomy oporu przepływu powietrza i zawsze pokazują bieżący poziom mierzony w calach H2O. Wskaźniki oporu mogą być urządzeniami typu „go / not go”, które zmieniają kolor na czerwony po osiągnięciu wstępnie ustawionego poziomu lub mają stopniowaną skalę „kroków”. Oba rodzaje można zresetować.

Zaleca się, aby do pomiaru oporu systemu filtracji najlepiej używać manometru wodnego, a nie wskaźnika tarczowego, gdy pojazd lub urządzenie jest wezwane do innej planowej konserwacji zapobiegawczej.

Czy wiesz, że…?

Do pomiaru oporu silników z turbodoładowaniem stosuje się dwie metody: 1) odczyt z ciężarówki na dynamometrze pod pełnym obciążeniem, co powoduje rzeczywisty opór, oraz 2) użycie miernika krokowego blokującego, który daje rzeczywiste odczyty szczytowe w trasie.

Kiedy wymienić filtr powietrza

Moment, w którym należy wymienić filtry powietrza, nadchodzi, gdy poziomy oporu przepływu powietrza osiągają maksymalny dopuszczalny poziom określony przez odpowiedniego producenta silnika.

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close