Sklep Kontakt

Innowacyjna technologia odpylania w produkcji filtrów

Branża: Produkcja filtrów

Wyzwanie: Papierowy pył, który jest nie tylko uciążliwy, ale również bardzo łatwopalny

Rozwiązanie: Odpylacz PowerCore® z pakietami filtrów PowerCore®

Odpylacze PowerCore® w AFSI, Republika Czeska.

W swoim czeskim zakładzie firma AFSI produkuje filtry oleju i hydrauliczne do maszyn budowlanych i silników. Podczas początkowych etapów procesu produkcji filtra pył papierowy unosi się w powietrzu, co jest nie tylko uciążliwe, ale również bardzo łatwopalne. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, firma AFSI zakupiła dwa odpylacze PowerCore® firmy Donaldson. Te systemy filtrów zapewniają długą żywotność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.

Na przykładzie europejskiego zakładu produkcyjnego AFSI (Advanced Filtration Systems Incorporated), wymagana jest wysoce wydajna technologia odpylania. Firma z siedzibą w Champaign w stanie Illinois (USA) produkuje filtry oleju do silników spalinowych i filtry hydrauliczne do maszyn budowlanych.

Odpylacze Donaldson CPC z technologią PowerCore® są nawet o 50% mniejsze niż odpylacze konwencjonalne.
Budowa nowoczesnego zakładu produkcji filtrów

W 2007 roku powstała pierwsza europejska fabryka firmy w Czechach, która dziś zatrudnia około 200 osób. Od tego czasu firma działa w „podziale pracy”: Filtry do silników i filtry hydrauliczne dla Ameryki Północnej i Południowej są produkowane w Champaign, USA.

Zakład w Havran w Czechach jest odpowiedzialny za rynki w Europie, Azji i Afryce. Ponieważ silniki i wraz z nimi filtry często działają w ekstremalnych warunkach pracy, wymagana jest wysoka wydajność i długa żywotność, nawet przy dużych obciążeniach.

Wysokie obciążenia pyłem podczas produkcji

Proces produkcji filtrów w Havran rozpoczyna się od mechanicznego cięcia i fałdowania specjalnej bibuły filtracyjnej. Następnie wstępnie wyprodukowane wkładki filtrów są formowane we wkłady i łączone z metalową obudową filtra. Zwłaszcza podczas procesu cięcia papieru powstają duże ilości pyłu papierowego, który z kilku powodów musi być niezawodnie usuwany. Pierwszy: Personel nie może być narażony na pył.

Drugi: Sam filtr musi być wolny od cząstek, ponieważ zanieczyszczenia dostaną się do obiegu oleju. Trzeci: Pył papierowy — jak każdy pył organiczny — jest łatwopalny, gdy występuje określony stopień wymieszania z powietrzem.

W poszukiwaniu najlepszego systemu odpylania

Przy wyborze technologii odpylania należy założyć wysoką wiedzę specjalistyczną — ponieważ AFSI jest profesjonalistą w tej dziedzinie. Wymagania, które zostały określone przez odpowiedzialny zespół w AFSI, to najbardziej zwarta konstrukcja, długa żywotność filtrów, wysoki poziom wydajności energetycznej, łatwa obsługa i przydatność do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem pyłu.

Premiera nowej technologii

Właśnie w tym czasie firma Donaldson zaprezentowała nowo opracowaną technologię PowerCore®. Odpylacze, które są wyposażone w tę technologię filtracji, mogą być nawet o 50% mniejsze w porównaniu do konwencjonalnych systemów.

Praktyczny przykład: W przypadku jednostki odpylającej, która wcześniej musiała być wyposażona w 81 filtrów workowych o długości 2,4 m / 7,9 stopy, obecnie wymagane jest tylko 12 zestawów filtrów PowerCore®. Jednocześnie uproszczona jest konserwacja systemu filtrów: Podczas gdy poprzednio do wymiany tradycyjnego filtra workowego konieczne było 10 minut, czas wymiany zestawu filtrów PowerCore® jest skrócony do 2 minut.

Wysoka wydajność, długa żywotność
* Oszczędności podane na podstawie jednej wymiany. Obliczenia zakładają, że worki i zestawy filtrów PowerCore® wykazują jednakową żywotność; jedna osoba wymienia jeden tradycyjny worek filtrujący w ciągu 10 minut; jedna osoba wymienia zestaw PowerCore w ciągu zaledwie 2 minut; stawki za robociznę wynoszą 55 EUR/godz.

Kluczowe znaczenie ma fakt, że korzyści te nie zostały uzyskane kosztem wydajności i żywotności filtra — wręcz przeciwnie. Niezależne testy potwierdziły, że zestawy filtrów PowerCore® obniżają emisje nawet o 78% w porównaniu do standardowych poliestrowych worków filtracyjnych.

Dwa istotne czynniki doprowadziły do tego wzrostu wydajności:

Po pierwsze firma Donaldson wykorzystuje wysoce skuteczne i opatentowane media filtracyjne z nanowłókien Ultra-Web® do wkładów filtrujących PowerCore®, który zbiera większe obciążenie pyłem na powierzchni rowków mediów, niż byłoby to możliwe w przypadku konwencjonalnych filtrów tkaninowych o głębokości załadowania 540 g/m2 / 16 oz/ft2.

Wynik: Filtry można czyścić przy niskim zużyciu energii — specjalnie do tego celu opracowano własny system czyszczenia impulsowego. Ponadto na głębokości medium filtracyjnego osadza się mniej materiału, co zwiększa żywotność zestawów filtrów.

Po drugie rowki mediów zestawu filtrów zapewniają optymalny przepływ powietrza.

Decyzja w sprawie innowacyjnych technologii

Te cechy nowej technologii przekonały firmę AFSI. Milos Ruzicka, kierownik techniczny: „Korzyści były tak oczywiste, że bardzo szybko zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie”. Dla każdej z dwóch linii produkcyjnych, wraz z inżynierami firmy Donaldson, zaprojektowano system PowerCore® o wydajności 4500 i 7000 mÑ/h. Oba systemy są wyposażone w sterownik IPC(ΔP) w wersji pył-Ex, dodatkową kontrolę poziomu napełnienia w zasobniku i dodatkowy wentylator na górze obudowy. Oczywiście stosowana jest wersja zgodna z ATEX, która jest zatwierdzona dla strefy pyłu Ex 21 zgodnie z dyrektywą 94/9/WE.

„Obszar produkcji jest wolny od pyłu papierowego. Wszystkie wartości graniczne są niezawodnie przestrzegane, a system wymaga jedynie minimalnej konserwacji”.

Karel Dosek, odpowiedzialny za działanie systemu odpylania w AFSI

Dobra decyzja

Decyzja firmy AFSI o przyjęciu nowej technologii była całkowicie poprawna. 

Tymczasem technologia PowerCore® została nie tylko sprawdzona w AFSI, ale została z powodzeniem zastosowana w wielu firmach z różnych branż — np. w przemyśle cementowym, masowym, tworzyw sztucznych i drzewnym. Dostępne są oszczędzające koszty operacyjne i energooszczędne odpylacze dla przepływów objętościowych do 34 000 mÑ/h.

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close