Sklep Kontakt

Zakład planuje o 75% mniej przeglądów odpylacza dzięki usłudze iCue™

Problem

Chociaż konserwacja zapobiegawcza (PM) może wydłużyć czas pracy urządzeń, niezbędne przeglądy mogą być czasochłonne i pracochłonne. W dużej fabryce minerałów przemysłowych w środkowo-południowym regionie Stanów Zjednoczonych, w pobliżu punktów końcowego przetwarzania i wyładunku, znajdują się 23 wymagające konserwacji odpylacze. Urządzenia te mają kluczowe znaczenie dla kontrolowania emisji i odzyskiwania pyłu dla innego produktu. Kierownik utrzymania ruchu w zakładzie dawniej planował kwartalne przeglądy każdego kolektora, które zajmowały 40 godzin rocznie dla każdego kolektora, a równocześnie zadawał sobie pytania dotyczące korzyści.

„Nasza metoda konserwacji zapobiegawczej polega na wysyłaniu dwóch mechaników w celu kontroli wzrokowej filtra i wyszukania ewentualnych dziur oraz sprawdzenia elektrozaworów” — mówi kierownik. „Istnieje jednak możliwość, że przy takim harmonogramie konserwacji, nie będzie nikogo na miejscu w momencie pogorszenia się stanu. Prowadzimy konserwację zapobiegawczą, która nie pozwala na wykrycie problemu”.

Rozwiązanie

W ramach większych wysiłków zmierzających do przejścia z konserwacji zapobiegawczej na konserwację zależną od stanu, kierownik zdecydował się wypróbować internetową usługę filtracji iCue™ firmy Donaldson w jednym kolektorze, w którym częstym problemem było gromadzenie się pyłu. Oparta na IoT usługa iCue automatycznie monitoruje „oznaki życia” kolektora i wysyła do zespołów utrzymania ruchu powiadomienia oraz raporty o stanie. Korzystając z raportów na temat ciśnienia różnicowego (dP) z serwisu iCue, kierownik zidentyfikował problem i dostosował cykl pracy wentylatora kolektora, tak aby uwalniać nadmiar pyłu z worków filtrujących. Dzięki ciągłemu monitorowaniu załogi mogą obserwować wartość dP, aby potwierdzać, że pozostaje ona niska i stabilna. 

„Otrzymujemy cenne dane z systemu Donaldson. Z tego, co widzimy, wynika, że przekazuje on dane wskazujące, kiedy mamy problem, abyśmy mogli zająć się konserwacją i wyeliminować te problemy. Pomaga on obniżyć koszty poprzez skrócenie nadgodzin, a w tym starzejącym się obiekcie jest to również najbardziej efektywne wykorzystanie, jakie mogę uzyskać z zespołem utrzymania ruchu”.

Kierownik utrzymania ruchu

Ponieważ sześciomiesięczna próba zakończyła się sukcesem, kierownik planuje zwiększyć skalę usługi iCue, aby monitorować wszystkie 23 kolektory „uciążliwego pyłu” w zakładzie. Zastępując kwartalne przeglądy kolektorów w ramach konserwacji zapobiegawczej corocznymi dostrajaniami i ciągłym monitorowaniem pomiędzy nimi, przewiduje on skrócenie czasu konserwacji zapobiegawczej o 75% i szacuje, że jednorazowa instalacja urządzenia i koszty subskrypcji w pierwszym roku przyniosą zwrot z inwestycji w ciągu dziewięciu miesięcy. 

„Chcemy zmniejszyć ilość wykonywanych przez nas konserwacji zapobiegawczych bez wartości dodanej i zamiast tego używamy pakietu czujników iCue do informowania nas, kiedy powinniśmy przeprowadzić kontrolę i naprawę” — mówi kierownik utrzymania ruchu. „Im rzadziej muszę wysyłać do kolektora ludzi próbujących sprawdzić wzrokowo worki pod kątem nieszczelności — jeśli zamiast tego mogę użyć monitora cząstek stałych podłączonego do filtra Donaldson z miernikiem różnicy ciśnień, aby utrzymać dobre parametry pracy — tym mniej strat czasu, który możemy poświęcić na inne miejsca w obiekcie”.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Close