Sklep Kontakt

Zakład korzysta z usługi iCue™, aby zmniejszyć emisje i ryzyko narażenia

Problem

W obiektach przemysłowych, w których obowiązują normy emisji, bardzo ważne jest utrzymywanie odpylaczy w dobrym stanie. Duży przetwórca proszków w pobliżu Appalachów musi utrzymywać ścisłe parametry zgodnie z zezwoleniem stanowym w ramach przepisów Title V oraz EPA. Jednak jeden z kolektorów w obiekcie w punkcie przesyłu o dużej objętości miał tendencję do awarii, zwłaszcza przy wilgotnej pogodzie.

„Emisjom zawsze staramy się zapobiegać, a ten kolektor zwykle na nie pozwalał” — mówi kierownik utrzymania ruchu. „Przy bardzo drobnym produkcie o konsystencji pudru dla niemowląt zatykał on punkt wyładowczy, wypychał worki filtrujące z gniazd i wyrzucał pył na bok”.

Aby skomplikować sprawę, skład chemiczny proszku powodował, że kontrola i naprawa były niebezpieczne.

„Nie chcesz, aby ludzie wchodzili do tych kolektorów zbyt często podczas sprawdzania, ponieważ drobny pył reaguje z potem i powoduje oparzenia fizyczne” — wyjaśnia kierownik.

Rozwiązanie

Zmierzono się z podwójnymi wyzwaniami, instalując internetową usługę filtracji iCue™ na problematycznym kolektorze. Usługa zapewnia automatyczne monitorowanie stanu za pomocą IoT. Dane o ciśnieniu różnicowym (dP) z usługi umożliwiły załogom rozwiązanie pierwotnej przyczyny osadzania się pyłu.

„Za każdym razem, gdy mieliśmy wysokie dP, mieliśmy problemy z emisjami” — mówi kierownik utrzymania ruchu. „Dzięki systemowi Donaldson mogliśmy monitorować, co dzieje się z dP i zmieniać sposób, w jaki obsługujemy wentylator. Wyłączanie go co cztery godziny na 30 sekund, wystarczy, aby nadmiar pyłu uwolnił się z worków i został odprowadzony”.

Odkąd problem został rozwiązany, usługa iCue™ monitoruje obecnie trendy cząstek stałych w powietrzu wylotowym, aby zapewniać wczesne ostrzeganie o wzroście emisji, natomiast poziomy dP pomagają szybko reagować na wszelkie potencjalne naruszenia. 

„Otrzymujemy powiadomienia o procentowej zawartości cząstek stałych oraz o wartości dP. Są to alarmy, które ustawiliśmy samodzielnie. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie mieliśmy problemu z wartością delta P. Zamierzamy zmniejszyć częstotliwość konserwacji zapobiegawczej z raz na trzy miesiące do raz na rok w celu przeprowadzania pełnej kontroli mechanicznej i materiałowej”.

Kierownik utrzymania ruchu

Dzięki usłudze iCue™ rejestrującej dane operacyjne co 15 minut, obiekt otrzymuje również dokładne dane dotyczące wydajności, które można przesłać do raportów zgodności.

„Obecnie grupa produkcyjna musi przechodzić obok i sprawdzać nasze kolektory raz podczas każdej zmiany i rejestrować różnicę ciśnień, a stan jest przechowywany w celu przeglądu” — dodaje kierownik utrzymania ruchu. „Teraz menedżer ds. ochrony środowiska będzie mógł pobierać dane dotyczące dP raz w miesiącu i powinniśmy być w stanie powoli eliminować te obchody przez personel produkcyjny. W rzeczywistości powinniśmy otrzymywać więcej danych dotyczących jakości, aby spełnić ten wymóg zgodności z przepisami”.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Close