Kontakt

DFPro

Downflo® Oval — Zintegrowany odpylacz z wbudowanym wentylatorem i układem sterowania

Zapewnia dłuższą żywotność filtra i wyższą wydajność w kompaktowym urządzeniu „Plug and Go”.
Close