Sklep Kontakt

Trzy zalety zarządzania wydajnością odpylania: narażenie, skuteczność i emisje

Chrissy Klocker, Donaldson Industrial Air Filtration

Jeśli chodzi o ocenę wydajności systemu odpylania, w branży wiele mówi się o skuteczności filtra. Ale prawidłowość działania filtra odpylacza, to tylko część równania.

Ważne jest monitorowanie dwóch innych czynników w systemie wentylacyjnym: narażenie i emisje. Oto dlaczego każde z tych zagadnień jest tak ważne i jak one współdziałają, aby zwiększyć ogólną wydajność systemu.

Narażenie

W trakcie procesu produkcyjnego i wokół niego należy skupić się na narażeniu na uciążliwy pył. Obejmuje to:

  • Właściwości materiałów, które produkujesz lub używasz w swoim zakładzie, oraz
  • Lokalizacje w procesie, w których pracownicy są potencjalnie narażeni na te materiały.

Wykwalifikowany higienista przemysłowy może przeprowadzić kontrolę Twojego zakładu, spojrzeć na różne funkcje pracy i pobrać próbki powietrza, którym oddychają Twoi pracownicy. To określi średnie lub maksymalne stężenia zanieczyszczeń, na które są narażeni podczas wykonywania niektórych zadań.

Po tym przeglądzie sprawdź swój obiekt, aby zidentyfikować wszystkie źródła ulatniającego się pyłu i ocenić, czy masz odpowiednie okapy wentylacyjne. Okap może być skutecznym sposobem zmniejszenia narażenia, ale tylko wtedy, gdy jest zaprojektowany skutecznie i właściwie umieszczony w pobliżu źródła generowania pyłu. Możesz odkryć nowe punkty generowania pyłu, w których musisz dodać elementy odpylające.

Po określeniu lokalizacji okapów ważne jest, aby myśleć o czymś więcej niż tylko wielkość okapu. Jeśli istnieją okapy, sprawdź, czy pobierasz wystarczającą ilość w każdym okapie wyciągowym, czy też należy wprowadzić zmiany. Odpylacz może filtrować tylko strumień powietrza, który jest do niego doprowadzany, więc jeśli okap wychwytuje 20 procent pyłu, system będzie działał maksymalnie z 20-procentową wydajnością — niezależnie od tego, ile jeszcze zainwestujesz w inne elementy składowe.

Następnie sprawdź układ kanałów Czy masz logiczną sieć kanałów do przenoszenia pyłu lub dymów z każdego okapu do kolektora? Czy kanały są odpowiednio zwymiarowane, aby zapewnić utrzymywanie zalecanych minimalnych prędkości transportu? Czy objętość powietrza wystarcza, aby pył przemieszczał się do kolektora, a nie osiadał w kanale?

Nie można przecenić konstrukcji okapu i kanału w ograniczaniu narażenia. Wydajność odpylacza zależy od tego, jak dobrze współpracują ze sobą okapy i system kanałów, aby wychwytywać i przenosić pył z obszarów narażenia do kolektora.

Skuteczność

Po zajęciu się obszarami narażenia możesz przejść do rozważenia wymaganej technologii odpylania. Dobry odpylacz zapewnia stałą, przewidywalną wydajność, co oznacza, że skutecznie usuwa zanieczyszczenia, które są do niego przenoszone, przy jednoczesnym utrzymaniu stałej objętości powietrza przy przewidywalnym koszcie energii.

Wielkość i rodzaj odpylacza wpływa na wentylator i energię czyszczącą niezbędną do stabilnej pracy. Zastanów się, jakiej ilości powietrza potrzebujesz i jak uzyskać najbardziej wydajny system do jej dostarczania. Jeśli Twój system ma problemy z utrzymaniem przepływu projektowego lub nadmiernie oczyszcza, może to oznaczać, że uzasadniona jest nowa technologia.

Oceniając nowy lub istniejący odpylacz, należy zwrócić uwagę na wydajność filtra; ale nie polegaj tylko na ocenie nowego filtra. Na przykład filtr oznaczony jako MERV 14 oznacza po prostu, że filtr wychwytuje określony procent pyłu testowego w określonych warunkach — lub przy całkowitym braku pyłu. Ocena filtra przypomina mpg nowego samochodu — miło to wiedzieć, ale rzadko odzwierciedla rzeczywiste warunki.

W rzeczywistej pracy filtr w regeneracyjnym odpylaczu jest często czyszczony impulsowo pod dużym obciążeniem. Musi poradzić sobie z nowym pyłem wchodzącym do kolektora, oprócz całego pyłu nagromadzonego na filtrze (bryła pyłu) w czasie. Kiedy odpylacz osiąga stabilny punkt pracy, stężenie pyłu na medium jest tysiące razy większe niż obciążenie wlotu.  Z tego powodu ocena odpylacza pod kątem tego, co osiąga w stabilnym punkcie nastawy, zastosowanie testów narażenia i emisji da lepsze wskazanie wydajności systemu wentylacji.

Emisje

To, co przechodzi przez kolektor, jest uważane za emisje wylotowe. Zakładając, że wentylator wyciąga przefiltrowane powietrze z kolektora do punktu wyrzutu, należy zadać jeszcze kilka pytań: „Jaka jest jakość filtrowanego powietrza, które albo emitujesz z powrotem do budynku, albo odprowadzasz na zewnątrz? Co oprócz przefiltrowanego powietrza może być obecne w strumieniu powietrza? Czy pozostały cząstki stałe, dymy lub gazy? Czy któreś z tych pytań budzi obawy? Jakie dalsze działania są konieczne?”

Jedyne wiarygodne odpowiedzi pochodzą z systematycznych testów. Firma monitorująca jakość powietrza może przeprowadzić testowanie stosu w celu zmierzenia objętości i stężeń materiału odprowadzanego na wylocie kolektora. W przypadku niektórych obiektów EPA nakazuje ciągłe monitorowanie emisji. W przypadku innych mogą obowiązywać normy OSHA i inne określające różne metody badań oraz limity emisji lub narażenia pracowników.

Po dokonaniu oceny potrzeb w zakresie wentylacji i zrozumieniu limitów emisji porozmawiaj ze swoim dostawcą odpylacza lub filtra, aby znaleźć odpowiednią technologię dla swojego procesu. Ten partner pomoże Ci zrozumieć, jakie mogą być wymagania związane z obciążeniem pyłem pod względem zużycia energii i zużycia, a także jak osiągnąć cele w zakresie emisji zarówno pod względem kosztów, jak i efektywności energetycznej. Jeden zestaw urządzeń może zapewnić rozsądną żywotność filtra przy niższych kosztach początkowych, ale może mieć wyższe koszty sprężonego powietrza i czyszczenia z powodu agresywnego doboru filtrów. Bardziej zachowawczy rozmiar kolektora pyłu będzie miał wyższy koszt początkowy, ale niższe zużycie sprężonego powietrza i energii z powodu rzadszego czyszczenia filtra. A rzadsze czyszczenie filtra prowadzi do niższej emisji spalin.  


Zarządzanie trzema parametrami

Celem systemu odpylania jest nieprzekraczanie wartości progowych narażenia i emisji; są to wskaźniki wydajności, które naprawdę mają znaczenie. Skuteczność odpylacza i filtra jest wynikiem osiągnięcia tych celów.

Ponieważ każdy obiekt jest wyjątkowy, zarządzanie trzema parametrami może wymagać współpracy z wieloma specjalistami:

  • Higienista przemysłowy, który ocenia jakość powietrza w pomieszczeniu i potencjalne narażenie pracowników oraz przedstawia zalecenia dotyczące sposobu ich rozwiązania; 
  • Firma monitorująca jakość powietrza testująca emisje wylotowe pod kątem celów jakości powietrza; i
  • Wykwalifikowany projektant wentylacji przemysłowej do produkcji systemu odpylania zgodnie z Podręcznikiem projektowania wentylacji przemysłowej opublikowanym przez Amerykańską Konferencję Rządowych Higienistów Przemysłowych.

Pamiętaj, aby zaangażować tych specjalistów za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany w swoim zakładzie lub procesie. Modyfikacja systemu odpylania może zaburzyć delikatną równowagę objętości powietrza w całym systemie. Na przykład podłączenie do systemu z innym kanałem może stworzyć ścieżkę o niższym oporze, która odwróci powietrze od pierwotnych źródeł. Projektant wentylacji przemysłowej powinien doradzać przy modyfikacjach systemu. Ponowne testowanie narażenia i emisji sprawdzi również, czy przebudowany system działa zgodnie z przeznaczeniem.

Zobacz artykuł Klocker, „The Three E's in Dust Collection” (Trzy parametry w odpylaniu) w piśmie Powder & Bulk Solids z lutego 2018 r.

Chrissy Klocker jest kierownikiem ds. inżynierii zastosowań w dziale filtracji powietrza przemysłowego w Donaldson Company, Inc. Przez ostatnie pięć lat wykładała na konferencji Industrial Ventilation Conference w Lansing w stanie Michigan, gdzie zasiada także w komitecie planowania konferencji. Klocker uzyskała tytuł licencjata inżynierii lądowej na Uniwersytecie Stanowym Dakoty Północnej oraz tytuł magistra komunikacji biznesowej na Uniwersytecie St. Thomas w St. Paul, Minn. 

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close