Sklep Kontakt

Cztery priorytety fabryki, z którymi może sobie poradzić inteligentny odpylacz

Właściciele i operatorzy urządzeń przemysłowych stoją w obliczu ogromnej ilości informacji na temat inteligentnych technologii (przemysłowy IoT). Każdego dna pojawiają się „Inteligentne rozwiązania A” i „Podłączone urządzenie B”, obiecując zrewolucjonizowanie działalności fabryki. Chociaż ruch przynosi pozytywne zmiany, operatorom często trudno jest odróżnić wartościowe inwestycje od technologii dla samej technologii.

Aby ocenić, czy zastosowanie IoT jest opłacalne dla Twojego zakładu, nie próbuj rozwiązywać zbyt wielu problemów jednocześnie. Zidentyfikuj swoje kluczowe problemy — problemy, które powodują zakłócenia lub marnotrawstwo — i poszukaj rozwiązań, które je usuną. Możliwości Internetu rzeczy powinny mieć realną wartość dla Twojej firmy i wspierać zwrot z inwestycji. Oto cztery ważne korzyści biznesowe z zastosowania Internetu Rzeczy w systemie odpylania:

1. Pomoc w skróceniu przestojów

Wcześniejsze czynności konserwacyjne mogą zapobiec godzinom nieplanowanego wyłączenia. W jednym z obiektów lej zbiorczy zatykał się dwa razy w miesiącu, a naprawienie każdego incydentu wymagało od dwóch do trzech godzin. Ponieważ nie było sposobu na wykrycie zatkania, kolektor pyłu wypełniał się cząstkami stałymi zanim personel podjął działania, a jego czyszczenie wymagało od dwóch do trzech godzin. Wczesne alarmy dzięki technologii Donaldson pozwoliły na wczesne wykrywanie problemu i skróciły prace naprawcze do 15 minut. Łączne korzyści dochodzą do poważnych kwot. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez firmę Donaldson* jedna godzina nieplanowanego przestoju z powodu problemu z odpylaczem kosztuje zakład średnio 3300 USD.

2. Pomoc w zwiększaniu trwałości urządzeń i podzespołów

Odpylacze są maszynami trwałymi. Według przeprowadzonej przez firmę Donaldson ankiety na temat odpylania średni wiek urządzeń wynosi 11 lat, a 10% jest w eksploatacji przez ponad dwa dziesięciolecia. Na przykład kolektor może być w stanie działać pomimo nieprawidłowej pracy zaworu, ale ukryte problemy mogą z czasem pogorszyć jego stan. Czujniki mogą wykrywać ukryte problemy i wzywać serwis w odpowiednim czasie.

Podzespoły, takie jak filtry, mogą również przy odpowiednim monitorowaniu mieć większą trwałość. W pilotażowych zastosowaniach początkowych rozwiązań internetowych obiekt stwierdzający krótki okres eksploatacji filtra nie mógł zidentyfikować przyczyny. Korzystając z danych z podłączonego urządzenia monitorującego, zespół wsparcia firmy Donaldson szybko przejrzał dane z pulpitu i pomógł klientowi zdiagnozować przyczynę i przywrócić normalny czas eksploatacji filtra.

3. Pomoc w optymalizacji siły roboczej

Gdy pracownicy zatrudnieni przez długi czas przechodzą na emeryturę i występują niedobory siły roboczej, producenci poszukują nowych możliwości zwiększania wydajności aktualnie zatrudnionego personelu. Odpylacz, który „sam się monitoruje”, pozwala personelowi konserwacyjnemu na koncentrowanie się na urządzeniach generujących dochód. Dzięki podłączonemu urządzeniu monitorującemu firmy Donaldson konfigurowalne alarmy są przekazywane bezpośrednio do najważniejszych osób, które muszą na nie zareagować, i tylko wtedy, gdy wymagana jest ich uwaga. Odpowiedzialny personel nie musi znajdować się w pobliżu maszyny. Korzystając z pulpitu systemu, menedżer większego przedsiębiorstwa może monitorować wiele odpylaczy w kilku miejscach działania.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

* Raport z przeprowadzonej przez firmę Donaldson ankiety na temat właścicieli i operatorów odpylaczy, „The State of Industrial Dust Collection” (Stan odpylaczy przemysłowych), patrz ten artykuł w czasopiśmie Plant Engineering.
4. Wspieranie zgodności z przepisami

Wiele operacji wymaga monitorowania i zgłaszania określonych parametrów emisji lub jakości powietrza w pomieszczeniach. Może to być czasochłonne wyzwanie, wymagające zwykle od pracowników działu zgodności z przepisami lub innych osób wykonywania obchodów zakładu i ręcznego wprowadzania informacji. Podłączony odpylacz automatyzuje zbieranie danych, na przykład spadku ciśnienia, zapewniając ich aktualność w czasie audytu, i zmniejsza ilość błędów często wynikających z wprowadzania ręcznego. Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym personel może podejmować działania w przypadku naruszenia skonfigurowanych parametrów. W międzyczasie pracownicy mogą skupiać się na funkcjach o kluczowym znaczeniu dla produkcji.

Wniosek: należy identyfikować zakłócenia lub marnotrawstwo

Operatorzy zazwyczaj chcą wiedzieć: Czy używam odpowiedniego rozwiązania do odpylania i czy działa ono prawidłowo? Jak je zoptymalizować? Jak zminimalizować zakłócenia dzięki konserwacji zapobiegawczej i jak unikać nieplanowanych przestojów? Wszystkie te potrzeby dotyczą wydajności operacyjnej — generowania większej wydajności przy niższych kosztach całkowitych. To właśnie do pomocy w rozwiązywaniu takich zagadnień zaprojektowana została internetowa technologia monitorowania firmy Donaldson.

Nowa internetowa technologia monitorowania firmy Donaldson dla odpylaczy jest dostępna dla istniejących lub nowych przemysłowych urządzeń do usuwania pyłu i spalin. 

Close