Sklep Kontakt

Pięć rzeczy, które należy wiedzieć o mediach filtracyjnych odpylaczy

Autor: Lori Lehner, kierownik szkoleń Donaldson Torit

Media odpylające to coś więcej, niż mogłoby się wydawać, i nie wszystkie media odpylające są sobie równe. Sposób opracowywania mediów jest o wiele bardziej skomplikowany, niż może się wydawać, dlatego aby zapewnić wydajność swojego odpylacza, należy rozważyć pięć poniższych zagadnień dotyczących mediów i ich opracowywania.

Nr 1: Większość producentów odpylaczy przemysłowych projektuje albo filtry, albo kolektory. Niewielu z nich projektuje jedne i drugie.

Klient korzysta, gdy producent rozumie zachowanie medium filtrującego oraz odpylacza i projektuje jedno i drugie. Kiedy dostawca może zoptymalizować współzależność pomiędzy wydajnością medium filtrującego a wydajnością kolektora jako wydajność pojedynczego połączonego systemu, klient korzysta z bardziej stabilnej i niezawodnej pracy oraz niższych kosztów operacyjnych.

Nr 2: Skuteczne projekty mediów filtracyjnych mogą wymagać tysięcy symulacji komputerowych przed wytworzeniem początkowych próbek do badań laboratoryjnych lub dopuszczeniem do produkcji ostatecznych rodzajów mediów.

Opracowywanie mediów filtracyjnych jest bardzo skomplikowane i obejmuje testowanie surowców oraz właściwości mieszanek mediów filtracyjnych. Laboratoria testujące surowce i opracowujące media często oceniają składniki mediów za pomocą: wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR – Fourier Transform Infrared), analizatora termograwimetrycznego, chromatografii gazowej, spektrometrii masowej (TD-DC-MS) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Narzędzia te pomagają zapewnić optymalną konstrukcję i materiały odpowiednio dostosowane do warunków stosowania.

Opracowywanie mediów klasy Donaldson® obejmuje modelowanie komputerowe w celu prognozowania wytrzymałości na rozciąganie, sztywności, przepuszczalności oraz wielu innych poziomów filtracji i skuteczności. Modelowanie pomaga w dokładnym zrozumieniu potencjalnych właściwości fizycznych składu medium, zanim zostanie ono wyprodukowane w laboratorium. Gdy skład wydaje się obiecujący, próbki są wytwarzane w laboratorium, co pozwala na potwierdzenie przewidywanych właściwości poprzez testy fizyczne.

Firma Donaldson uważa rozwój mediów filtrujących za jedną ze swoich kluczowych kompetencji. Pomimo całej naszej wiedzy i doświadczenia, nowe składy mediów przechodzą jeszcze tysiące iteracji komputerowych i laboratoryjnych w celu osiągnięcia zoptymalizowanych właściwości przed rozpoczęciem produkcji mediów nowej klasy.

Nr 3: Produkcja mediów filtracyjnych to coś więcej, niż mogłoby się wydawać.

Ogólny proces opracowywania dowolnego medium filtrującego powinien rozpoczynać się od poznania wymagań związanych z zastosowaniem. Następnie określane są specyfikacje, nie tylko dla klasy mediów zakończonych, ale także dla końcowego produktu filtracyjnego, w którym klasa mediów zostanie zastosowana (tj. wkład, panel lub zestaw filtrów).

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu składów mediów, obejmują: poziom kosztów, który ma sens dla rynku; minimalne poziomy skuteczności potrzebne do osiągnięcia dopuszczalnych emisji; rodzaj i ilość materiału filtrowanego ze strumienia czynnika przez media filtracyjne; oraz środowisko fizyczne, na które będą narażone media. Inne czynniki obejmują: ciśnienie, drgania, temperaturę, wilgotność i skład chemiczny zanieczyszczeń.

Spadek ciśnienia lub opór konieczny do wywołania przepływu czynnika przez media jest uważany podczas projektowania mediów za krytyczny, ponieważ ma wpływ na energię potrzebną do przemieszczania czynnika przez media, a zatem na koszty operacyjne opracowanego filtra.

Wszystkie te zmienne są uważane za ważne i muszą być zrównoważone względem siebie, aby sformułować klasę mediów zoptymalizowaną dla danego zastosowania. Na przykład skład może obejmować drogie materiały i zapewniać wysoką skuteczność, ale bardzo gęste media filtracyjne mogą być drogie podczas pracy w kolektorze z powodu wysokiego spadku ciśnienia na filtrze i kosztów jego wymiany. Gęsta konstrukcja mediów filtracyjnych może również zagrażać wydajności systemu czyszczącego i może skutkować krótszym całkowitym okresem eksploatacji filtra oraz wzrostem kosztów konserwacji i materiałów.

Z drugiej strony media filtracyjne składające się z tanich materiałów o niskiej odporności na ciśnienie mogą zapewniać korzyści początkowe. Jeżeli jednak media nie poradzą sobie z fizycznymi wyzwaniami podczas pracy lub ulegną szybkiemu zatkaniu, zakłócenia w pracy oraz przestoje i koszty konserwacji sprawią, że taki wybór nie jest właściwy. Zasadnicze znaczenie dla ogólnej wydajności kolektora ma optymalizacja różnych miar skuteczności.

Nr 4: Niektórzy producenci oferują ponad 300 klas mediów filtracyjnych do wyboru.

Niektórzy producenci tak poważnie podchodzą do dostarczania dokładnie tego, czego potrzebuje klient, że oferują na rynku setki rozwiązań do wyboru, a każde z nich dostosowane jest do konkretnych wyzwań i wymagań. Jeżeli dla danego zastosowania nie istnieje odpowiednie medium, może zostać opracowane nowe.

Nr 5: Ocena producentów odpylaczy przynosi korzyści.

Oceniając producentów odpylaczy, należy poszukać takiego, który oferuje klasy mediów zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania i kolektora, w którym będą działać. Pomoże to zoptymalizować skuteczność filtra, wydłużyć jego żywotność i obniżyć koszty posiadania. Należy wybrać firmę z długą historią potwierdzającą wiedzę i wsparcie techniczne.

Jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę globalną, rozważ globalnego producenta odpylaczy, który może zapewnić doskonałą obsługę klienta na całym świecie — w tym posiadanie zapasów powszechnie stosowanych filtrów i części, tak aby były gotowe do wysyłki, kiedy staną się potrzebne. Taka firma zapewni dokładnie to, czego potrzebujesz.

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close