Sklep Kontakt

Sześć rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie odpylacza

Czy planujesz obecnie zakup lub modernizację odpylacza dla swojego obiektu? Jeśli tak, zalecamy następujące sześć wskazówek, aby upewnić się, że otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz:

1. Jakie są Twoje potrzeby w zakresie kontroli pyłu?

Każda sytuacja w zakresie zbierania pyłu może być bardzo wyjątkowa, niezależnie od tego, czy zbierasz zrębki, dymy spawalnicze, czy soję; dlatego ważne jest, aby zrozumieć nie tylko wytwarzany przez niego pył, ale także sposób, w jaki procesy tworzą ten pył. Oprócz określenia wymaganej ilości powietrza do wychwytywania i kontrolowania pyłu powstającego w procesie, należy zrozumieć i zdefiniować wszystkie potrzeby w swojej pracy.

Na przykład, czy Twój proces wytwarza pył tylko w niesprzyjających warunkach, czy też pył jest generowany w sposób ciągły podczas procesu? Czy Twój proces działa z przerwami przez kilka godzin dziennie? A może działa nieprzerwanie przez 8, 16 lub 24 godziny na dobę? Jeśli masz wiele procesów, czy wszystkie działają w tym samym czasie? A może niektóre działają według różnych harmonogramów? Każdy z tych warunków wpływa na liczbę i rodzaj kolektorów, które możesz wziąć pod uwagę.

Czy generujesz wystarczającą ilość pyłu, aby usuwać go kilka razy dziennie? A może ilość pyłu jest na tyle niewielka, że wystarczy go usuwać raz dziennie, raz w tygodniu lub nawet raz w miesiącu? Twoja odpowiedź wpłynie na rozważane metody usuwania pyłu z kolektora i może sugerować alternatywne kolektory z mniejszą lub większą liczbą lejów.

Czy istnieją normy prawne, które należy spełnić, zwracając przefiltrowane powietrze do zakładu, aby skorzystać z oszczędności energii w ogrzewaniu i chłodzeniu powietrza uzupełniającego? Czy usuwasz przefiltrowane powietrze do atmosfery? Jeśli usuwasz przefiltrowane powietrze do atmosfery, czy istnieją ograniczenia prawne dotyczące wymaganej jakości powietrza? Te rozważania będą miały bezpośredni wpływ na wybór kolektora i filtra i mogą wpływać na decyzję o włączeniu filtrów wtórnych lub monitorujących.

Znajomość szczegółów Twojej operacji pozwala podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące strategii odpylacza i pomaga w krytycznym etapie wyboru odpowiedniego odpylacza.

Gdy przestrzeń w zakładzie jest na wagę złota, rozważ scentralizowany system odpylania.
2. Czy dostawca odpylacza może skonfigurować odpylacz odpowiednio do Twoich potrzeb?

Jeśli chodzi o odpylacze, uniwersalne podejście rzadko spełnia specyficzne potrzeby każdego klienta. Czy Twój dostawca może zapewnić funkcje potrzebne w Twojej sytuacji? W wielu przypadkach ograniczenia miejsca na wysokości lub powierzchni powodują konieczność dostosowania kolektora. Czy dostawca odpylacza będzie w stanie uwzględnić elementy pomocnicze, takie jak urządzenia rozładowujące, sprzęt monitorujący lub sprzęt przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy? Czy może on zapewnić specjalne powłoki lub zmodyfikować kolektor, aby w razie potrzeby zapewnić specjalne wartości ciśnienia? Jak często dostawca zapewnia tego rodzaju modyfikacje? Czy jest on gotowy pomóc z poradami na temat takich opcji i akcesoriów?

Dostosuj swój kolektor, aby zmieścił się w danym obszarze.
3. Jaki zakres rozwiązań kolektorów jest dostępny dla Twojego zastosowania?

Odpowiedzi udzielone na podstawie tej listy, zasugerują różnorodne rozwiązania — niektóre oferują korzyści w stosunku do innych rozwiązań. Czy Twój dostawca odpylaczy zaoferuje różnorodne rozwiązania w zakresie odpylaczy? A może dostawca będzie próbował dopasować jeden kolektor do każdej sytuacji?

Oprócz wyboru wkładu, worka lub media rowkowanego dostępnych na rynku, opcje takie jak przerywane lub ciągłe czyszczenie mogą odgrywać znaczącą rolę w strategii odpylania. Optymalizacja dopasowania między procesem a projektem kolektora może zmniejszyć koszt sprzętu i koszty operacyjne.

Możesz także zaoszczędzić kapitał i koszty operacyjne, stosując dedykowane kolektory dla części procesu, zamiast scentralizować kolektory dla całego procesu.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wymagania użytkowe do obsługi kolektora. Czy będziesz mieć łatwo dostępne sprężone powietrze w miejscu instalacji kolektora? Jak często odpylacz będzie uruchamiany? Kto będzie obsługiwał i konserwował odpylacz? Ile mocy zużyje kolektor podczas pracy? Czy możesz zminimalizować koszty, uruchamiając kolektor tylko wtedy, gdy powstaje pył? Czy możliwe jest zastosowanie technologii przemiennika częstotliwości z kolektorem zamiast tłumika, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty operacyjne? Czy kolektor oferowany przez dostawcę spełni jakąkolwiek konkretną jakość powietrza dla emisji na wylocie? Jak będziesz monitorować ten poziom jakości powietrza?

4. Co należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić najbardziej płynną instalację?

Podstawowymi czynnikami ułatwiającymi instalację są zazwyczaj wielkość kolektora pyłu i lokalizacja, w której kolektor zostanie zainstalowany. Duże, scentralizowane kolektory stanowią jeden koniec spektrum; wymagające jednego lub więcej dźwigów i wykonawcy instalacji do wytworzenia i zainstalowania kanałów i związanego z nimi sprzętu. Jeśli możesz zaspokoić swoje potrzeby za pomocą mniejszych kolektorów lub ewentualnie urządzeń typu „plug-and-go” zlokalizowanych w punkcie tworzenia pyłu lub bardzo blisko niego, możesz ograniczyć lub ewentualnie wyeliminować konieczność prowadzenia przewodów. Ogranicza to prace montażowe do konieczności użycia wózka widłowego i niezbędnego doprowadzenie zasilania elektrycznego i sprężonego powietrza do kolektora.

Zrozumienie procesu, zlokalizowanie odpylania i minimalizacja rozmiaru kolektora pomagają uprościć instalację kolektorów i związanych z nimi urządzeń. Ponadto przegląd Instrukcji instalacji i obsługi kolektora przed rozpoczęciem instalacji może zidentyfikować narzędzia i/lub unikalne elementy niezbędne do sprawnej instalacji. Przegląd ten może również uwypuklić sekwencje montażu, które mogą uprościć instalację. Na przykład kolektory często mają zestawy lejów i nóg, które należy zmontować w miejscu pracy. W niektórych przypadkach montaż sekcji jest łatwiejszy, jeśli lej jest ustawiony do góry nogami, a cała jednostka jest odwracana po zamocowaniu nóg. W innych przypadkach łatwiej jest zmontować nogi, a następnie opuścić zbiornik na zestaw nóg. Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji często ilustruje te i inne szczegóły montażu.

5. Jak uzyskać dobry stosunek jakości do ceny?

Niestety samo zainstalowanie odpylacza nie kończy strategii zbierania pyłu. Będziesz eksploatować kolektor przez cały okres swojego procesu. Oznacza to, że poza kosztami inwestycyjnymi odpylacza, należy wziąć pod uwagę koszty operacyjne, aby upewnić się, że rozważasz najlepszą wartość w całym cyklu życia systemu odpylania.

Wymienne filtry lub części, utrata produkcji z powodu przestojów i zużycie energii podczas pracy to koszty i wydatki, które szybko się sumują. Aby znaleźć najlepszy kolektor pasujący do Twojego procesu, współpracuj z dostawcą kolektora pyłu, aby porównać koszty początkowe i operacyjne różnych kolektorów.

Wybrany rodzaj kolektora może wpływać na energię wymaganą do filtrowania powietrza. Filtry działające przy niższym stabilnym spadku ciśnienia wymagają rzadszego czyszczenia, często trwają dłużej i zwykle zmniejszają moc wymaganą do tłoczenia powietrza przez system odpylania. Czasami kilka mniejszych kolektorów dedykowanych do części Twojej operacji pozwoli zaoszczędzić koszty operacyjne bez zwiększania kosztów kapitałowych. W innych sytuacjach scentralizowane kolektory mogą oferować korzyści w łatwości obsługi. Przed zakupem zapoznaj się z opcjami rodzaju, lokalizacji i projektu kolektora.

Zapytaj swojego dostawcę, który będzie w stanie pomóc, jeśli pojawią się problemy techniczne.

6. Jakiego rodzaju wsparcia należy oczekiwać od dostawcy kolektora po sprzedaży i instalacji?

Biorąc pod uwagę koszty operacyjne kolektora, pamiętaj, że w końcu będzie trzeba zamówić nowe filtry lub części zamienne. Uzyskanie listy typowych części zamiennych od dostawcy odpylacza pomoże Ci zrozumieć, jakie przedmioty mogą być potrzebne w przyszłości. Ustal, czy te części są przechowywane w magazynie u dostawcy, czy też będzie trzeba je kupić i zinwentaryzować. Zapytaj, czy musisz współpracować z przedstawicielem handlowym rynku posprzedażnego, aby kupować przedmioty, czy też są one dostępne za pośrednictwem innych kanałów dostaw. Możesz także proaktywnie uczyć się od dostawcy kolektora, który będzie dostępny, aby pomóc, jeśli pojawią się problemy techniczne lub konieczna będzie pomoc — i dowiedz się, jak możesz się z nim skontaktować. 

Wybór i instalacja odpylacza będzie decyzją na wiele lat. Poświęcenie czasu na ocenę potrzeb i dostępnych alternatyw dla odpylania przyniesie korzyści w nadchodzących latach. Inwestycja ta pozwala podjąć świadomą decyzję, która może obniżyć początkowe koszty i zwiększyć ciągłe zadowolenie z systemu odpylania. A jeśli chodzi o zakup odpylacza, nie ma nic lepszego.

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close