Sklep Kontakt

Konserwacja uwzględniająca stan techniczny

Trzy powody, dla których warto korzystać z połączonego monitorowania w odpylaczach

Popularne powiedzenie „jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego” wydaje się być podejściem, które wiele firm przyjmuje obecnie w celu zaspokojenia swoich potrzeb konserwacyjnych. Oczywiście większość nie czeka, aż ich sprzęt się zepsuje. Zamiast tego wiele osób zaczyna używać zdalnego monitorowania sprzętu i gromadzenia danych dotyczących wydajności, aby lepiej zrozumieć stan systemu w czasie rzeczywistym.

To podejście jest częściej określane jako konserwacja uwzględniająca stan techniczny (CBM), czyli strategia, która wykorzystuje wskaźniki do sygnalizowania problemów ze zmniejszającą się wydajnością sprzętu w czasie rzeczywistym dla zapracowanych zespołów konserwacyjnych zakładu. Strategia CBM stała się standardową praktyką w wielu środowiskach przemysłowych w zakresie zarządzania kosztami operacyjnymi i ustalania priorytetów czasu pracy personelu.

Może być również skuteczniejsza niż konserwacja zapobiegawcza, pozwalając uniknąć nieplanowanych napraw i przestojów. Starzejąca się siła robocza oraz niedawne spowolnienia produkcji, opóźnienia w dystrybucji i niedobory kadrowe spowodowane pandemią przyspieszyły nacisk na strategię CBM i usługi zdalnego monitorowania, takie jak inteligentna usługa filtracji iCue™ firmy Donaldson.

Takie podejście jest atrakcyjną opcją dla zespołów zakładów, które chcą usprawnić przepływ pracy i procesy konserwacyjne, jednocześnie uzyskując cenniejsze dane i spostrzeżenia. Zdalne monitorowanie może stać się naturalną częścią procesu CBM zakładu i ogólnego planu zarządzania kryzysowego.

Poniżej znajdują się trzy powody, dla których usługa iCue™ firmy Donaldson może pomóc w rozwoju CBM w całej Twojej działalności:

Rób więcej za mniej

Dzięki CBM i inteligentnemu rozwiązaniu monitorującemu możesz wyeliminować lub zmniejszyć potrzebę częstych osobistych kontroli odpylaczy, które często nie są skuteczne w zapobieganiu nieplanowanym przestojom i zabierają cenny czas zespołowi konserwacyjnemu. Strategia CBM pozwala rozmieszczać zespoły tam, gdzie i kiedy są potrzebne, oraz unikać niepotrzebnego nadzoru i inspekcji.

W przypadku strategii CBM zespoły konserwacyjne często korzystają z usług monitorowania, takich jak usługa zdalnego monitorowania filtracji iCue™ firmy Donaldson, która zapewnia wiarygodne i dokładne oceny za pośrednictwem deski rozdzielczej oraz dostarcza na czas powiadomienia sygnalizujące wszelkie problemy konserwacyjne wymagające natychmiastowej uwagi. Wśród zakłóceń kadrowych związanych z okresami kwarantanny, urlopami i redukcją zatrudnienia wiele organizacji wstrzymuje się z zatrudnianiem dodatkowych kierowników utrzymania ruchu i techników, więc maszyny w zakładzie, takie jak odpylacze, dobrze nadają się do systemów zdalnego monitorowania, gdy zespoły są uszczuplone.

Tego typu rozwiązania będą nadal pomagać w wypełnianiu luk kadrowych kierownikom utrzymania ruchu, którzy muszą odbudować swoje zespoły, zmienić priorytety obciążeń i po prostu zrobić więcej za mniej.

Analiza przypadku

Konserwacja 23 odpylaczy to ogromna praca, ale duża fabryka minerałów przemysłowych w środkowej części Południa została zredukowana dzięki wykorzystaniu inteligentnej usługi filtracji iCue™ firmy Donaldson. Na podstawie udanej próby przewiduje się, że zakład skróci czas konserwacji zapobiegawczej kolektorów o około 900 godzin rocznie, co umożliwi zmianę priorytetów cennego czasu personelu na inne projekty.

Utrzymuj linie w ruchu

Nieplanowane przestoje zawsze mają negatywny wpływ na wyniki zakładu, więc zdalne monitorowanie systemu umożliwia zespołom zarządzającym zakładem zarówno na miejscu, jak i poza nim, proaktywne rozwiązywanie problemów sprzętowych, które mają wpływ na czas.

Na przykład korzystanie z usługi monitorowania iCue™ jako części strategii CBM może pomóc personelowi konserwacyjnemu w proaktywnym wychwyceniu wzrostu różnicy ciśnień (dP) w odpylaczu, co prawdopodobnie oznacza, że filtr przeterminował się i należy go wymienić. Usługa może również odczytywać czujnik cząstek stałych (PM) w układzie wydechowym kolektora pyłu i automatycznie wysyłać ostrzeżenie, gdy poziom cząstek stałych rośnie, dzięki czemu zespół może upewnić się, że awaria nie wystąpi i nie spowoduje zamknięcia zakładu.

Z biegiem czasu zarejestrowane dane monitorowania są zapisywane na osi czasu, która przedstawia historyczną wydajność za pomocą wykresów i diagramów. Te informacje są udostępniane w raportach i innych przydatnych analizach, które pomagają śledzić zaplanowane i nieoczekiwane przestoje oraz wszelkie popularne problemy, które mogą wymagać dłuższego, bardziej czasochłonnego planu naprawy.

Analiza przypadku

W ankiecie przeprowadzonej w 2019 roku przez magazyn Plant Engineering i sponsorowanej przez firmę Donaldson 38 procent inżynierów zakładów stwierdziło, że awaria odpylacza spowodowałaby zamknięcie ich działalności przy średnim szacowanym koszcie 3371 USD / 2882 EUR na godzinę.*

 

* Kurs wymiany ważny na dzień 23 lipca 2018 r.

 

Zarządzaj, śledź i zachowuj zgodność

W niektórych stanach i hrabstwach obowiązują przepisy, które wymagają, aby zakłady przeprowadzały osobiste kontrole odpylaczy z dwóch powodów: w celu ręcznego zapisywania na tablicy danych takich jak dP, aby spełnić wymagania pozwolenia na powietrze, i wizualnej kontroli sprzętu pod kątem takich problemów, jak poziom cząstek stałych w odciągu z odpylacza.

Jednak ręczne kontrole osobiste i monitorowanie wizualne są podatne na błędy ludzkie, dlatego najlepiej jest je uzupełnić o system zdalnego monitorowania, który wyśle ostrzeżenia, gdy funkcja wykracza poza wstępnie ustawione parametry. Umożliwia to porównanie ręcznych ustaleń z analizą raportowania systemu.

W czasach, gdy załoga na hali może wyglądać inaczej każdego dnia, posiadanie niezawodnego systemu monitorowania iCue™, który nie wymaga zgadywania, zapewni spełnienie Twoich standardów. Dane zebrane zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem usługi monitorowania, sprawią, że sporządzanie wymaganych raportów zgodności będzie łatwiejsze i prostsze w zarządzaniu dla zespołów utrzymania ruchu i BHP.

Analiza przypadku

Według kierownika utrzymania ruchu w dużej firmie przetwarzającej proszek w pobliżu Appalachów: „Obecnie nasza grupa produkcyjna musi raz na zmianę sprawdzać odpylacze i rejestrować ciśnienie różnicowe (dP), które jest przechowywane do przeglądu stanu. Teraz (z inteligentną usługą filtracji iCue™) kierownik ds. środowiska będzie mógł pobierać dane dP raz w miesiącu i powinien być w stanie zredukować lub wyeliminować te kontrole wykonywane przez personel produkcyjny i otrzymać więcej danych dotyczących jakości w celu utrzymania tego wymogu zgodności”.

Inteligentna usługa filtracji iCue™ firmy Donaldson współpracuje z niemal wszystkimi głównymi markami odpylaczy i obejmuje różnorodne opcje czujników, dzięki czemu można śledzić wskaźniki wydajności, które są najbardziej krytyczne dla Twojej działalności. Jest łatwa w konfiguracji, monitoruje kluczowe parametry odpylaczy i na czas wysyła ostrzeżenia, gdy wystąpi stan wymagający interwencji konserwacyjnej.

Jeśli Twoja organizacja zmierza w kierunku strategii CBM lub już ją stosuje, usługa iCue™ firmy Donaldson ma wszystko, czego potrzeba, aby wdrożyć to podejście w odpylaczach. Zainstalowanie usługi iCue™ na odpylaczach może pomóc zilustrować wartość strategii CBM i inteligentnej technologii dla kierownictwa wyższego szczebla, gdy Twoja firma uaktualnia i integruje różne systemy.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Close
Zobacz nasz bezpłatny artykuł techniczny

Wypełnij poniższy formularz, aby wyświetlić artykuł techniczny „Konserwacja uwzględniająca stan techniczny”.

Retrieving Information