Sklep Kontakt

5 cennych wskaźników inteligentnego odpylacza, które mogą ułatwić pracę

Jeśli pracujesz w dziale eksploatacji/konserwacji, zakupów lub bezpieczeństwa i higieny pracy, prawdopodobnie nie masz zbyt wiele czasu na myślenie o systemie odpylania w Twojej firmie.

Całą uwagę prawdopodobnie przyciąga najważniejsze wyposażenie produkcyjne. Chcesz tylko wiedzieć, czy system odpylania spełnia swoje zadanie, tak aby móc się skupić na swojej pracy.

A co, jeśli oprócz spełniania swoich zwykłych zadań odpylacz mógłby ułatwić Ci pracę?

Cóż, teraz to możliwe.

Usługa inteligentnej filtracji iCue™ firmy Donaldson łączy się z odpylaczem, stale monitoruje jego działanie i w czasie rzeczywistym dostarcza dane o wydajności, które mogą ułatwić pracę.

Nieczęsto zdarza się, że pojedynczy element technologii może przynieść korzyści tak zróżnicowanej grupie zainteresowanych stron związanych z produkcją — ale właśnie to robi usługa iCue. Specjaliści ds. eksploatacji/konserwacji, zakupów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mają natychmiastowy dostęp do informacji, które mogą pomóc im zredukować nieplanowane przestoje, zoptymalizować wydajność kolektora i pewnie śledzić dane dotyczące zgodności.

Łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Eksploatacja / konserwacja
Zakupy
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Dokładne informacje o wydajności systemu na wyciągnięcie ręki.

Do niedawna monitorowanie systemu odpylania oznaczało ręczne odczytywanie paneli przyrządów, a następnie rejestrowanie i interpretowanie danych — to czasochłonne zadania, które mogą nie dostarczyć wszystkich informacji potrzebnych do podejmowania mądrych decyzji.

Teraz usługa inteligentnego filtrowania iCue może obsłużyć to monitorowanie, udostępniając dokładne informacje w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki, aby pomóc zoptymalizować wydajność kolektora, zmniejszyć nieplanowane przestoje i uprościć dokumentację zgodności.

Dane rejestrowane ręcznie mogą odzwierciedlać tylko punkt w czasie, ale inteligentne monitorowanie jest ciągłe, umożliwiając obserwację trendów i dostrzeganie odchyleń, przynosząc korzyści wszystkim zainteresowanym stronom — działom eksploatacji/konserwacji, zakupów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Minimalna ilość sprzętu, którego instalacja trwa kilka minut 
 • Brak konieczności modyfikacji lub wymiany istniejącego sterownika 
 • Zautomatyzowane przechwytywanie danych upraszcza raportowanie zgodności 
 • Bezpieczna komunikacja w chmurze oddziela dane od sieci wewnętrznej 
 • Wczesne alerty, dzięki którym dział konserwacji może rozwiązać problemy, zanim sytuacja się pogorszy 
 • Współpracuje z prawie wszystkimi głównymi markami odpylaczy i kolektorów oparów

Przestań wymieniać filtry zanim się zużyją (lub gorzej).

Usługa iCue nie tylko zapewnia prawidłowe działanie systemu odpylania, lecz może także wskazać, kiedy filtry wymagają wymiany — dzięki temu możesz mieć pewność, że uzyskasz maksymalną żywotność i optymalną wydajność filtrów.

5 cennych wskaźników odpylacza… i dlaczego mają znaczenie

 

 
1. Ciśnienie różnicowe Czy Twoje filtry działają prawidłowo?

Filtr należy wymienić, gdy jest zapchany pyłem i nie może być już oczyszczony przez mechanizm samoczyszczący. Kiedy ciśnienie różnicowe — spadek ciśnienia, gdy powietrze przechodzi przez filtr — przekracza zalecane poziomy, prawdopodobnie nastąpił koniec żywotności filtra.

Usługa iCue zapewnia:
 • Wczesne alerty o potencjalnych problemach z filtrem
  • Nagły wzrost może oznaczać zatkaną linię powietrzną lub awarię mechanizmu czyszczącego
  • Gwałtowny spadek może oznaczać pęknięcie lub uszkodzenie filtra 
  • W obu przypadkach otrzymasz ostrzeżenie, aby można było rozwiązać problem 
 • Czas na zaplanowanie wymiany filtrów 
  • Zobacz, kiedy filtry zbliżają się do maksymalnej żywotności 
  • Zaplanuj wymiany filtrów w okolicach zaplanowanych przestojów
Usługa iCue może pomóc w różnych obszarach: 

Eksploatacja/konserwacja

 • Planowanie wymiany filtrów
 • Aktywne rozwiązywanie potencjalnych problemów z filtrem

Zakupy

 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych wymian filtrów
 • Uniknięcie kosztownych, przyspieszonych zamówień filtrów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z emisjami
 • Automatyzacja krytycznego raportowania zgodności
 
2. Stężenie cząstek stałych Czy przekraczane są limity emisji lub dopuszczalne wartości narażenia?

W wielu branżach obowiązują przepisy dotyczące niebezpiecznych pyłów i oparów, dlatego ważne jest, aby przetestować jakość powietrza, ustalić stężenie bazowe i śledzić poziomy cząstek stałych, aby utrzymać wartości docelowe. Niewielki wyciek filtra może pozostać niezauważony i spowodować przekroczenie założonych poziomów pyłu.

Usługa iCue zapewnia:
 • Ostrzeżenie w celu zwrócenia natychmiastowej uwagi przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości narażenia
 • Dokładne dane dotyczące zgodności między testami 
  • Automatyzuje dane dotyczące zgodności i śledzenie jakości powietrza 
  • Pozwala ograniczyć liczbę wymaganych kosztownych ręcznych testów kominów przez monitorowanie trendów cząstek stałych w czasie rzeczywistym
Usługa iCue może pomóc w różnych obszarach: 

Eksploatacja/konserwacja

 • Aktywne rozwiązywanie potencjalnych problemów z filtrem

Zakupy

 • Ograniczenie dodatkowych wydatków na testowanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z emisjami
 • Automatyzacja krytycznego raportowania zgodności
 
3. Ciśnienie sprężonego powietrza Czy mechanizm czyszczenia filtra działa?

Większość odpylaczy ma mechanizm samoczyszczący, który wykorzystuje impuls sprężonego powietrza do usuwania pyłu z filtrów. Jeśli ten mechanizm nie działa, kurz może osadzać się w filtrach, powodując ich przedwczesne zużycie.

Usługa iCue zapewnia:
 • Alerty, gdy ciśnienie powietrza słabnie
  • Dział konserwacji może przywrócić równowagę systemu i normalne czyszczenie
 • Dane dotyczące wydłużenia żywotności filtra
  • Zwiększona żywotność filtra pozwala na znaczne oszczędności na częściach, robociźnie i nieplanowanych przestojach
Usługa iCue może pomóc w różnych obszarach: 

Eksploatacja/konserwacja

 • Określenie problemów z mechanizmem samooczyszczania

Zakupy

 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych wymian filtrów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem
 • Automatyzacja krytycznego raportowania zgodności

Jak monitorowanie ciśnienia sprężonego powietrza pozwoliło zaoszczędzić prawie 20 000 USD

Podczas operacji obróbki metali okres eksploatacji filtra był krótki (mniej niż sześć tygodni) z niewyjaśnionych powodów. Dane serwisowe iCue wskazały, że ciśnienie sprężonego powietrza było niewystarczające do czyszczenia filtrów impulsem. Regulacja systemu sprężonego powietrza wydłużyła średni okres eksploatacji filtra z sześciu tygodni do jednego roku, pozwalając na oszczędności rzędu 19 703 USD rocznie za czas, części i robociznę.

 
4. Względny przepływ powietrza Wciągane jest wystarczająco — czy za dużo — powietrza?

Niewystarczający przepływ powietrza, prędkość powietrza przepływającego przez okapy i kanały do kolektora, może pozostawić uciążliwy pył w strefach oddychania, podczas gdy zbyt duży przepływ powietrza może wciągnąć cenne materiały procesowe — lub potencjalne źródła zapłonu.

Usługa iCue zapewnia:
 • Wgląd w problemy systemowe
  • Niski przepływ powietrza może oznaczać wadliwe działanie wentylatora lub problem z projektem kanałów
  • Zbyt duża prędkość może spowodować utratę materiałów procesowych i związanych z tym przychodów
 • Opłacalne powiadomienia o wymianie filtra
  • W połączeniu z ciśnieniem różnicowym dane dotyczące przepływu powietrza pomagają potwierdzić, kiedy filtry zbliżają się do końca żywotności. Wymiana ich, gdy jest to uzasadnione, a nie w ustalonych odstępach czasu, pomaga zmaksymalizować żywotność filtra i obniżyć koszty.
Usługa iCue może pomóc w różnych obszarach: 

Eksploatacja/konserwacja

 • Zapobieganie nieplanowanym przestojom w pracy

Zakupy

 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych wymian filtrów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem
 
5. Zablokowanie zbiornika Czy grozi Ci nagromadzenie się kurzu?

W odpylaczach ze zbiornikiem i systemem transportu, które obsługują zbrylający się proszek, wilgoć może kondensować materiał i powodować zatykanie sprzętu. Filtracja zostaje zatrzymana, a ciężki pył może szybko wrócić do powietrza w obiekcie.

Usługa iCue zapewnia:
 • Wczesne wykrywanie zatykania
  • Czujnik zbiornika uruchamia alert, gdy materiał zaczyna gęstnieć, więc zespoły mogą zająć się przeszkodą, zanim zatrzyma ona filtrację 
 • Kontrola kosztów czyszczenia 
  • Zapobieganie pełnej blokadzie może zmniejszyć ryzyko narażenia pracowników, nieplanowanych przestojów i kosztów pracy związanych z czyszczeniem kolektora i instalacji
Usługa iCue może pomóc w różnych obszarach: 

Eksploatacja/konserwacja

 • Zapobieganie nieplanowanym przestojom w pracy

Zakupy

 • Zmniejszenie kosztów pracy przy czyszczeniu obiektu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem

Jak zaawansowane powiadomienie pozwoliło zaoszczędzić 6000 USD

Młyn paszy dla zwierząt hodowlanych odfiltrowywał lepki materiał, który często zatykał zbiornik i wypełniał fabrykę kurzem, co wymagało dwóch godzin przestoju i sprzątania po każdym zdarzeniu. Usługa inteligentnej filtracji Donaldson iCue zapewniła wcześniejsze powiadomienie o zatkaniu zasobnika, skracając czas naprawy do 15 minut, co pozwoliło uniknąć kosztów sprzątania i zaoszczędzić 5899 USD na każdym zdarzeniu.

Usługa inteligentnej filtracji iCue… w skrócie.

Nieczęsto zdarza się, że pojedynczy element technologii może przynieść korzyści specjalistom ds. eksploatacji/konserwacji, zakupów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy — ale właśnie to robi usługa iCue:

Operations / Maintenance
Purchasing
Environmental Health & Safety
 
 Eksploatacja/konserwacja

Zakupy

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Spadek ciśnienia

 • Planowanie wymiany filtrów
 • Aktywne rozwiązywanie potencjalnych problemów z filtrem
 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych wymian filtrów
 • Uniknięcie kosztownych, przyspieszonych zamówień filtrów
 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z emisjami
 • Automatyzacja krytycznego raportowania zgodności

Stężenie cząstek stałych

 • Aktywne rozwiązywanie potencjalnych problemów z filtrem
 • Ograniczenie dodatkowych wydatków na testowanie
 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z emisjami
 • Automatyzacja krytycznego raportowania zgodności
Ciśnienie sprężonego powietrza
 • Określenie problemów z mechanizmem samooczyszczania
 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych wymian filtrów
 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem
 • Automatyzacja krytycznego raportowania zgodności
Względny przepływ powietrza
 • Zapobieganie nieplanowanym przestojom w pracy
 • Zmniejszenie liczby niepotrzebnych wymian filtrów
 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem
Zablokowanie zbiornika
 • Zapobieganie nieplanowanym przestojom w pracy
 • Zmniejszenie kosztów pracy przy czyszczeniu obiektu
 • Rozwiązanie potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem

 

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Close