Sklep Kontakt

Technologia mediów Dura-Life™

Filtry workowe Dura-Life™ zostały opracowane w oparciu o unikalny proces plątania hydraulicznego, w którym do mieszania włókien worka wykorzystuje się wodę, tworząc bardziej jednorodny materiał o mniejszych porach, który zapewnia lepsze obciążenie powierzchniowe pyłem i zapobiega wnikaniu głęboko w media.

Natomiast konwencjonalne worki poliestrowe są wytwarzane w procesie igłowania, który tworzy większe pory, w których pył może wnikać w tkaninę, co ogranicza czyszczenie i skraca żywotność worka. Dzięki lepszemu obciążeniu powierzchniowemu worki Dura-Life™ zapewniają lepsze czyszczenie impulsowe i mniejszy spadek ciśnienia, co skutkuje dłuższą żywotnością worka, krótszymi czasami i mniejszymi kosztami konserwacji, oszczędnością energii i większą skutecznością filtracji.

Igłowy worek poliestrowy — strona czystego powietrza (300x)

Worek Dura-Life™ — strona czystego powietrza (300x)

Te zdjęcia zostały wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego i przedstawiają medium worka stosowanego w kolektorze filtrującym lotne popioły. Worki wyjęto po 2700 godzinach użytkowania. Stosunek powietrza do mediów wynosił 4,5 do 1. Spadek ciśnienia po 2700 godzinach pracy wyniósł 6 cali dla worków poliestrowych i 2 cale dla worków Dura-Life. ​
Żywotność worków Dura-Life™ jest 2-3 razy większa niż standardowych worków poliestrowych

Spadek ciśnienia w filtrach workowych z igłowego poliestry rośnie szybciej ze względu na osadzanie się pyłu w mediach, powodując zmniejszenie żywotności worka i wymuszając częstsze wymiany worków. Worki filtracyjne Dura-Life™, obciążane powierzchniowo pyłem i bardziej podatne na czyszczenie impulsowe, działają znacznie dłużej niż igłowe poliestrowe worki filtracyjne wymagające wymiany z powodu nadmiernego spadku ciśnienia.

Wyniki te uzyskano podczas przyspieszonych testów laboratoryjnych, które odpowiadają wynikom testów w terenie, pokazując przy wymianie worków z powodu spadku ciśnienia, że worki Dura-Life™ zapewniają 2–3 razy dłuższy okres użytkowania niż standardowe 16-uncyjne poliestrowe filtry workowe.
Dura-Life™ lepiej oczyszcza powietrze — emisje mniejsze o 30%

Wykazano, że media filtrów workowych Dura-Life™ generują mniejsze emisje niż 16-uncyjny igłowy materiał poliestrowy stosowany w większości worków standardowych. Media Dura-Life™ są bardziej skuteczne w wychwytywaniu pyłu o wielkości cząstek wynoszącej nawet 2,5 mikrona lub mniejszej, zmniejszając ilość pyłu, który wydostaje się do powietrza. Pomaga to utrzymywać czystość w miejscu pracy i środowisku.

Media Dura-Life™ zapewniają niższą emisję niż standardowy poliester

Te wyniki dla arkuszy płaskich są oparte na niezależnych testach laboratoryjnych z wykorzystaniem norm ASTM D 6830-02 na podstawie weryfikacji wydajności EPA PM 2.5.
Worki Dura-Life™ są najlepszym wyborem w celu zapewnienia oszczędności

Worki Dura-Life wymienia się rzadziej, co prowadzi do oszczędności robocizny i worków zamiennych oraz krótszych przestojów w produkcji. Unikalna technologia Dura-Life™ wychwytuje pył na powierzchni worka, umożliwiając łatwe usuwanie pyłu podczas czyszczenia, co powoduje niższy spadek ciśnienia i roczne oszczędności energii.

Roczne oszczędności energii dzięki niższemu spadkowi ciśnienia
 Standardowe worki poliestroweWorki Dura-Life™
Filtry workowe484484
Obsługa Delta P53
ACFM57 00057 000
Silnik125 KM125 KM
Przerwa KM55,433,2
Roczne zużycie energii16 687$10 000$


To jest jeden z przykładów; oszczędności energii w przypadku większych kolektorów mogą być jeszcze większe. Oszczędności energii są obliczane na podstawie następujących założeń: Odpylacz w stacji filtrów workowych pracuje przez 2 zmiany dziennie, 5 dni w tygodniu (4000 godzin rocznie), a koszty energii wynoszą 10,7 centów za kilowatogodzinę; ponadto zastosowano napęd o zmiennej częstotliwości i silnik zgodny z EISA.

Oszczędności na kosztach robocizny i workach dzięki mniejszej liczbie wymian worków
Liczba worków Dura-Life™Oszczędność na kosztach konserwacji i worków
4843 708$
3762 881$
2762 114$
2321 777$
1561 195$
124950$
72551$  


Obliczenia te opierają się na następujących założeniach: Standardowe filtry workowe poliestrowe są wymieniane co roku, filtry workowe Dura-Life™ zapewniają dwukrotnie dłuższą żywotność niż standardowe poliestrowe filtry workowe, stawka za robociznę wynosi 45 USD/godz. w tym świadczenia, a trzyosobowy zespół może w ciągu godziny wymienić 40 worków. Oszczędności na kosztach robocizny i worków w przypadku większych kolektorów mogą być jeszcze większe.

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close