Sklep Kontakt

W jaki sposób Internet rzeczy poprawia możliwości odpylaczy i zyski klientów

Autor: Rick DeJong, starszy dyrektor ds. technologii produktów i 
Wade Wessels, globalny dyrektor ds. IoT i rozwiązań internetowych, firma Donaldson

Internet rzeczy (IoT) to technologia szybko przenosząca się z urządzeń konsumenckich do zakładów przemysłowych i pojazdów. Internet rzeczy odnosi się do maszyn podłączonych bezprzewodowo do Internetu w celu udostępniania danych. Po połączeniu z Internetem (lub chmurą) urządzenia te są powszechnie nazywane „urządzeniami podłączonymi”. Zobacz tutaj, jak firma Donaldson uwalnia potencjał Internetu rzeczy. 

Aby zrozumieć potencjał i siłę Internetu rzeczy, zastanówmy się, w jaki sposób mógłby on ulepszyć zwykłą maszynę — odpylacz przemysłowy — podczas większości operacji produkcyjnych.

Dlaczego odpylacze są głównymi kandydatami do udoskonaleń za pomocą IoT

Zakłady produkcyjne instalują odpylacze przemysłowe w celu oczyszczenia powietrza w maszynach i wokół nich oraz tam, gdzie pracują ich pracownicy. Odpylacze są obecne w setkach tysięcy zakładów na całym świecie, od wytwórców produktów metalowych i warsztatów obróbki drewna, po zakłady przetwórstwa spożywczego i elewatory zbożowe. Donaldson jest jednym z największych producentów odpylaczy przemysłowych na świecie, a nasze duże niebieskie odpylacze są rozpoznawalnym znakiem w wielu z tych obiektów.

W większości operacji odpylacze są uważane za urządzenia pomocnicze, ponieważ chronią podstawowe urządzenia produkcyjne, ale same w sobie nie wytwarzają produktu. Jest to istotne, ponieważ urządzenie pomocnicze — nawet jeśli ma kluczowe znaczenie dla bezpieczniejszych operacji — może stanowić wyzwanie dla firm. Wiele operacji ma ograniczoną liczbę pracowników, którzy muszą skupiać się na linii technologicznej, a zatem podstawowa konserwacja odpylacza i wymiana filtrów mogą łatwo schodzić na dalszy plan.

To sprawia, że odpylanie jest głównym kandydatem do udoskonalenia za pomocą Internetu rzeczy; podłączone urządzenia mogą działać bardziej samowystarczalnie, bardziej opłacalnie, a może nawet zdalnie.

Jak to działa

Oczami i uszami urządzeń podłączonych są czujniki — małe urządzenia cyfrowe umieszczone w maszynach do pomiaru danych, takich jak światło, ciepło, ruch, wilgotność, ciśnienie i inne wpływające na wydajność czynniki wskazujące sposób działania maszyny. Inżynierowie z firmy Donaldson od dziesięcioleci używają czujników w urządzeniach laboratoryjnych w celu opracowania nowych i lepszych modeli. Jednak czujniki i ich dane nie były zbyt dostępne dla końcowych użytkowników urządzeń. Szacunkowo jedynie 30 procent fabryk jest zdigitalizowanych. Tak więc pierwszym krokiem do wdrożenia Internetu rzeczy jest umieszczenie czujników w nowych i istniejących urządzeniach przemysłowych.

Wiele zakładów wdrożyło czujniki w ramach automatyzacji fabryki, ale podłączenie tych danych do Internetu to ogromny krok w kierunku skrócenia czasu i zmniejszenia wysiłku. Dane przesyłane do chmury mogą być łączone z innymi istotnymi informacjami, takimi jak cykle obciążenia, dane dotyczące emisji w czasie rzeczywistym, a nawet prognozy pogody. Informacje te mogą pomóc w uruchomieniu odpowiedniej reakcji podłączonej maszyny.

Dzięki IoT dane mogą pomóc maszynie reagować na potrzeby produkcyjne, działać bardziej ekonomicznie oraz redukować lub unikać kosztownych nieplanowanych przestojów.

Emisje

Wielu producentów podlega surowym przepisom dotyczącym zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza. Odpylacz musi radzić sobie z pyłem wprowadzanym do niego z okapów i kanałów fabryki, a także musi filtrować to powietrze zanieczyszczone pyłem, aby zapobiec wydostawaniu się zanieczyszczeń do atmosfery — lub co najmniej utrzymywać zanieczyszczenia poniżej narzuconego stężenia.  

To kolejna możliwość dla odpylania podłączonego do Internetu. Poziomy emisji to parametr, który można monitorować za pomocą IoT. Zakłady o krytycznych wartościach granicznych emisji mogłyby monitorować powietrze w miejscu wylotu, a jeśli stężenia zbliżą się do dopuszczalnej wartości progowej, przełączać odpylacz na najwyższą wydajność pracy.

Optymalizacja systemu

Wyobraź sobie, że masz wgląd w odpylacz podczas pracy — spadek ciśnienia na jego filtrach, zużycie energii i stan mechaniczny. Śledząc te pomiary w czasie rzeczywistym, IoT daje menedżerowi możliwość dokonywania natychmiastowych korekt optymalizujących wydajność. Maszyna może być przygotowana na potrzeby produkcyjne lub ulepszona, aby była bardziej ekonomiczna.

„Podłączone odpylacze nie byłyby już wyspami z niezauważaną mechaniką wewnętrzną; byłyby płynnie połączone z całą firmą”.

W przypadku większych przedsiębiorstw z wieloma obiektami rozwiązanie internetowe można rozwijać, aby zapewnić wgląd w odpylacze w wielu lokalizacjach z jednego laptopa — umożliwiając menedżerowi pracę w centralnym biurze, w zakładzie lub zdalnie. Korzystając z czujników i połączenia internetowego, Donaldson może wykorzystywać dane w celu zwiększenia widoczności i wiedzy dla właścicieli, aby obniżyć całkowite wydatki firmy na odpylanie.

Wniosek: Klienci czerpią korzyści z filtracji podłączonej do Internetu

Obecnie odpylacze dla wielu zakładów produkcyjnych stanowią wyzwanie w zakresie zarządzania i konserwacji. Dzięki czujnikom nie byłyby już wyspami z tajemniczą i niezauważaną mechaniką wewnętrzną; będą płynnie połączone z całym przedsiębiorstwem, aby lepiej wspierać potrzeby produkcyjne, działać bardziej ekonomicznie i unikać nieplanowanych przestojów.  

Podczas pracy odpylaczy ich dane muszą być mierzone, analizowane i udostępniane operatorom podejmującym decyzje. W firmie Donaldson nasza inicjatywa rozwiązań internetowych pracuje nad tym, aby te korzyści z Internetu rzeczy stały się rzeczywistością.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Rick DeJong jest starszym dyrektorem ds. technologii produktów w firmie Donaldson. Od 20 lat jest związany z firmą jako inżynier lub kierownik rozwoju nowych rozwiązań w przemysłowej filtracji powietrza. DeJong zajmował wcześniej stanowiska badawcze i projektowe w firmach Goodrich Sensor Systems i Battelle. Uzyskał tytuł licencjata inżynierii lotniczej na Uniwersytecie Michigan, tytuł magistra inżynierii kosmicznej, lotniczej i astronautycznej na Uniwersytecie Stanowym Ohio oraz tytuł magistra administracji biznesowej na University of Minnesota Carlson School of Management.
Wade Wessels od 2017 roku jest globalnym dyrektorem ds. IoT i rozwiązań internetowych w firmie Donaldson. Ma 18 lat doświadczenia w rozwoju technologii, poczynając od wcześniejszych stanowisk w działach inżynierii i rozwoju biznesu firmy Donaldson. Dołączył do firmy po 6 latach pracy w dziedzinie aplikacji i zarządzania marketingowego w firmie Honeywell, gdzie ostatnio był liderem systemów czujników i Internetu rzeczy. Wessels ma licencjat z inżynierii mechanicznej uzyskany na Uniwersytecie Stanu Iowa oraz tytuł magistra administracji biznesowej z University of Minnesota Carlson School of Management.
Od reaktywnego do proaktywnego: korzyści

Integracja danych uwalnia moc Internetu rzeczy. Przenosi obsługę i konserwację maszyny z trybu reaktywnego w tryb proaktywny. Oto trzy korzyści, które mogą wynikać ze zdolności maszyny do przewidywania:

Konserwacja zapobiegawcza

Odpylacze to bardzo trwałe maszyny; niektóre działają nawet przez 30 lat i mogą działać dalej, nawet jeśli nie są w doskonałym stanie. Na przykład zawory mogą nie działać lub łożyska mogą zacząć się zużywać, co wiąże się z faktycznymi kosztami i ryzykiem. Taki zły stan może nie być widoczny dla operatora, ale powoduje on większe zużycie energii niż to konieczne, filtry mogą być czyszczone w niewłaściwy sposób, a urządzenie może nawet być bliskie poważniejszego problemu.

W wielu obiektach, jeżeli odpylacz wymaga nieplanowanej konserwacji, proces produkcji musi zostać również wyłączony do czasu naprawy. W zależności od wielkości zakładu, oprócz rachunków za naprawę, przestoje mogą kosztować setki tysięcy dolarów utraconej produkcji.

Internet rzeczy może pomóc w wykrywaniu lub przewidywaniu tych problemów związanych z konserwacją, zanim doprowadzą one do nieplanowanych przestojów. Dzięki dodaniu czujników w podzespołach, takich jak silniki i zawory, wczesne ostrzeżenie generowane będzie w momencie, gdy rozpocznie się spadek wydajności podzespołów. W ten sposób części zamienne można zamówić w odpowiednim czasie, a naprawy można zaplanować w czasie dogodnym dla fabryki.

Close