Sklep Kontakt

Od czego zacząć: Wdrożenie przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) w Twoim zakładzie

Pyt.: Przy tak wielu możliwościach IIoT, jaki sprzęt ma najwyższy priorytet w łączeniu się z Internetem?

Odp.: Brent Nelson, firma Donaldson, mówi:

Każdy zakład produkcyjny jest inny i każdy właściciel musi dokonać tej oceny na podstawie rentowności inwestycji. Jednak jednym z najbardziej obiecujących zastosowań dla IIoT jest monitorowanie i konserwacja urządzeń pomocniczych, takich jak odpylacze przemysłowe.

W większości operacji odpylacz pomaga chronić instalację, ale sam w sobie nie generuje przychodów. Chociaż urządzenie jest ważne w zmniejszaniu ryzyka, zarządzanie nim może być wyzwaniem. Przy wielu operacjach pracuje ograniczona liczba pracowników, którzy muszą koncentrować się na linii technologicznej, odkładając wymiany filtrów i inne czynności konserwacyjne na później.

Ponadto urządzenia pomocnicze zwykle nie są podłączone do lokalnej sieci komputerowej zakładu. Dlatego ich działanie może nie być monitorowane poza okresowymi obserwacjami wzrokowymi. Według ostatniego sondażu sponsorowanego przez firmę Donaldson prawie połowa kierowników zakładów stwierdziła, że ich ostatnia dokładna ocena odpylacza miała miejsce co najmniej trzy lata temu lub że nie mogli sobie przypomnieć jego ostatniej oceny. 

Konsekwencje mogą być poważne. W wielu obiektach nieplanowana konserwacja odpylacza wymaga wyłączenia na czas naprawy całej linii produkcyjnej. W zależności od wielkości zakładu, oprócz rachunków za naprawę, przestoje mogą kosztować setki tysięcy dolarów utraconej produkcji.

Wszystko to sprawia, że odpylacze są głównym kandydatem do udoskonalenia dzięki IIoT. Czujniki mogą gromadzić dane dotyczące spadków ciśnienia w urządzeniach, ciśnienia sprężonego powietrza i innych wskaźników wydajności, a także wysyłać informacje do zdalnego serwera, na którym analizy filtracji natychmiast przekształcają je w znaczące informacje. Gdy podzespoły zaczynają ulegać zużyciu, wyposażenie techniczne generuje alarm, a właściciel może rozwiązać problem zanim stanie się on poważny. Dzięki wczesnemu powiadamianiu można terminowo zamawiać części zamienne, a naprawy można wykonać podczas zaplanowanego przestoju. 

Właściwa konserwacja, taka jak terminowa wymiana filtra lub wcześniejsze czyszczenie leja, może pomóc w zapobieganiu większym problemom, optymalizacji wydajności oraz zmniejszeniu całkowitych kosztów zarządzania pyłem i oparami w miarę upływu czasu.

Łączność upraszcza również pracę pracowników nadzorujących instalację. Oprócz e-mailowych raportów o wydajności urządzenia w czasie, mogą oni otrzymywać w odpowiednim czasie powiadomienia na urządzenie mobilne. W przypadku większych przedsiębiorstw rozwiązanie może zapewnić wgląd w odpylacze w wielu lokalizacjach — z jednego laptopa — umożliwiając pracownikowi nadzoru pracę w centralnym biurze, w zakładzie lub zdalnie. 

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Brent Nelson jest kierownikiem ds. rozwoju biznesu IoT i rozwiązań w zakresie łączności w Donaldson Company, Inc.
Ten artykuł ukazał się pierwotnie w Powder & Bulk Engineering’s PBE-News.
Close