Sklep Kontakt

Plisowane filtry workowe: Rozwiązanie problemu odpylania w stacji filtrów workowych

Autor: Debbie Olson, kierownik produktu Donaldson Torit

W trudnych warunkach ekonomicznych nie zawsze są dostępne fundusze na duże nakłady inwestycyjne. Często zamiast tego planuje się użyć starszych urządzeń i umożliwić im spełnienie obecnych zwiększonych wymagań w zakresie wydajności.

Nie jest niczym niezwykłym, że odpylacz workowy, który ma 20, 30 lub nawet 40 lat ciągle działa. Problem polega na tym, że stary odpylacz musi być w stanie nadążyć za nowymi wymaganiami i/lub przepisami. Obecne standardy dotyczące jakości powietrza często wymagają lepszej skuteczności filtracji, niż mogą zapewnić tradycyjne 16-uncyjne poliestrowe filtry workowe. Zbierane pyły mogą być również tak ścierne, że w mediach filtracyjnych z włókniny stosowanych w starszych stacjach filtrów workowych powstają otwory w dnie worków filtracyjnych, co prowadzi do bardzo krótkiej żywotności filtra. 

Worki plisowane stanowią obecnie ekonomiczne rozwiązania większości typowych problemów dotyczących obecnie odpylaczy w stacjach filtrów workowych.

Co to jest worek plisowany?

Worek plisowany to często długi, smukły zespół filtra, który bardziej przypomina filtr z wkładem niż filtr workowy. Opcje mediów do plisowanych filtrów workowych obejmują poliester typu spunbond, membrany z PTFE lub warstwy z nanowłókien, które optymalizują skuteczność, a także wiele innych mediów zależnych od zastosowania, takich jak usztywnione media aramidowe do zastosowań w wyższych temperaturach.

Worki plisowane mają wbudowane rdzenie, dzięki czemu zastępują zarówno worek filtracyjny, jak i jego klatkę wsporczą. Niektóre konstrukcje worków plisowanych mają nawet zakrzywione otwory u góry, aby zwiększać energię czyszczenia w sposób podobny jak zwężka Venturiego stosowana w niektórych filtrach stacji filtrów workowych.

Worki plisowane nie tylko wyglądają jak filtry z wkładem, ale działają bardziej jak filtry z wkładem niż filtry workowe. Media worka plisowanego (poliester typu spunbond) zapewniają lepszą skuteczność początkową i są często bardziej wytrzymałe niż filc poliestrowy w konwencjonalnym worku filtracyjnym. Ponadto przeciętny worek plisowany może zawierać znacznie więcej mediów niż zastępowany przezeń worek filcowy o takiej samej długości, co zwykle umożliwia wymianę worków filcowych na znacznie krótsze worki plisowane. 

Istnieją konstrukcje worków plisowanych ładowanych od góry, ładowanych od dołu, a nawet do zastosowań owalnych:

Korzyści z plisowanych worków filtracyjnych w stacjach filtrów workowych

Zwiększona powierzchnia filtra — Plisowane filtry workowe mogą zapewniać nawet dwukrotnie większą powierzchnię filtracji na stopę długości filtra, dlatego w istniejących urządzeniach zwiększona ilość mediów filtracyjnych w zestawie plisowanym może zmniejszać prędkości filtracji lub pozwalać na większą całkowitą objętość przy tej samej prędkości filtracji. Oznacza to, że można przepuszczać większą ilość powietrza przez istniejące kolektory bez konieczności dodawania kolejnego kolektora lub przerabiania obecnie używanych urządzeń. Należy zwracać uwagę na kolektory w stacjach filtrów workowych z wejściem od dołu, w których nadal mogą występować ograniczenia całkowitej objętości powietrza w oparciu o wynikowy profil prędkości wstępującej w kolektorze.

Niższy spadek ciśnienia — Ponieważ worki plisowane mogą podwajać ilość mediów w kolektorze stacji filtrów workowych, często mogą obniżać średni spadek różnicy ciśnień w kolektorze, zakładając takie same objętości przepływu powietrza. Zmniejszenie spadku ciśnienia często przekłada się bezpośrednio na oszczędności energii w całym okresie eksploatacji filtra, jeśli wentylator można wyregulować tak, aby wykorzystać zmniejszone obciążenie statyczne systemu filtracji. Zmniejszenie spadku różnicy ciśnień może również zmniejszyć częstotliwość czyszczenia impulsowego wymaganą przez filtry, oferując dodatkowe oszczędności w zmniejszonym zużyciu sprężonego powietrza.

Odporność na ścieranie — Ścieranie często skraca żywotność filtrów workowych z powodu otworów pojawiających się w dolnych częściach worków filtracyjnych. Powoduje to natychmiastowe awarie worków filtracyjnych, ponieważ przez otwory te zaczyna przepływać niefiltrowane powietrze obciążone pyłem. Worki plisowane mogą rozwiązać problem ścierania na kilka sposobów. Po pierwsze, media poliestrowe typu spunbond w workach plisowanych są bardzo trwałe. Po drugie, worki plisowane zapewniają większą ilość mediów na stopę długości worka, a zatem worki plisowane są często znacznie krótsze niż zastępowane przez nie worki z tkaniny. Umożliwia to utworzenie strefy zrzutu w dolnej części kolektora. Pył dostający się do kolektora ma zwiększoną objętość, ponieważ dostaje się z niższymi prędkościami do bardziej otwartego kolektora. Ta strefa pozwala, aby cięższe, a zatem bardziej ścierne pyły po prostu opadały do leja bez wirowania i uszkadzania dna worków filtracyjnych.

Zwiększona skuteczność filtrowania — Kolejną zaletą worków plisowanych jest poprawa skuteczności filtrowania. W porównaniu do konwencjonalnych 16-uncyjnych worków poliestrowych plisowane worki z poliestru typu spunbond mogą zmniejszać emisję początkową nawet o 50%. Worki plisowane powlekane nanowłóknami lub PTFE mogą dodatkowo zmniejszać emisję nawet o 75% w porównaniu do konwencjonalnego filtra workowego. W niektórych przypadkach poprawiona skuteczność filtra zapewniana przez worki plisowane może stanowić różnicę między spełnieniem lub przekroczeniem wymagań dotyczących emisji. Gdy gromadzony pył jest strumieniem produktu, zwiększona skuteczność filtra może również pomóc poprawić wydajność ogólną, ponieważ mniejsza ilość produktu wyrzucanego z komina przekłada się na większą ilość produktu, który można sprzedać. 

Łatwość konserwacji — I wreszcie, jeśli chodzi o wymianę filtrów, wymiana worków filtracyjnych z tkaniny zawsze była procesem nieprzyjemnym i czasochłonnym. Zanieczyszczone worki i klatki są często trudne do wyjęcia z kolektora, a ponadto przed zamontowaniem w kolektorze nowych worków konieczne jest zdjęcie starych worków z klatek. 

Ponieważ worki plisowane zastępują w kolektorze worek oraz klatkę, często ich wymiana jest nie tylko łatwiejsza, ale także szybsza. Ponadto ponieważ worki plisowane są zwykle znacznie krótsze niż zastępowane przez nie worki i klatki, często są one znacznie łatwiejsze w obsłudze. Użytkownicy worków plisowanych często stwierdzali, że mogą skrócić czas wymiany o ponad połowę, a zatem łatwość wymiany staje się kolejną oszczędnością kosztów związaną z workami plisowanymi — mniej godzin pracy na wymianę worków i mniej godzin przestoju.

Ogólnie rzecz biorąc, worki plisowane zapewniają rozwiązania dla wielu różnych wyzwań dotyczących stacji filtrów workowych, w tym sposobu zwiększania wydajności systemu odpylania bez dodatkowych kosztów robocizny lub nakładów inwestycyjnych związanych z montażem nowego urządzenia. Worki plisowane mogą zapewniać nie tylko bardziej skuteczną filtrację, ale oferują również możliwość niższego spadku ciśnienia, dłuższej żywotności filtra, szybszej i łatwiejszej konserwacji, a nawet mogą pomóc w rozwiązaniu problemu ścierania filtra.

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close