Sklep Kontakt

Przemysłowy Internet rzeczy (IoT) bez tajemnic

W jaki sposób podłączone urządzenia mogą przynieść korzyści producentom niezależnie od wielkości firmy

Brent Nelson, firma Donaldson

Przemysłowy Internet rzeczy (IoT) spowodował powstanie wielu artykułów prasowych, ale wciąż napotykane są trudności podczas jego wdrażania. Niektóre z nich wynikają z wątpliwości co do zwrotu z inwestycji. Internet rzeczy (IoT) często mylony jest z systemami automatyki, drogimi sieciami informatycznymi obsługującymi duże operacje produkcyjne. Koszt i wyspecjalizowany personel wymagany przez te systemy sprawiają, że są one poza zasięgiem wielu operacji.

Łączność internetowa jest inna — różni się sposobem działania, celem, jakiemu służy i osobami, którym może przynieść korzyści. Montowanie czujników w urządzeniach i wysyłanie danych do chmury jest stosunkowo niedrogie, dzięki czemu korzyści z takiego rozwiązania są dostępne dla wszystkich producentów niezależnie od wielkości firmy.

Scenariusz: jak konserwacja za pomocą IoT może działać w odpylaniu przemysłowym
Różnorodne opcje czujników umożliwiają użytkownikom dostosowanie internetowej usługi filtracji iCue™ firmy Donaldson do własnych zastosowań oraz cyfrowe monitorowanie danych dotyczących wydajności odpylania, które są ważne dla ich obiektów.

Wyobraź sobie, że wyciąg oparów w zakładzie produkującym wyroby metalowe działa nieprawidłowo, a trzy stanowiska cięcia plazmowego muszą zostać wyłączone na czas diagnostyki i rozwiązywania problemu.

W zakładzie bez połączenia IoT właściciel powinien sprawdzić maszynę, podjąć próbę zdiagnozowania problemu i wezwać serwisanta. Bez dokładnej diagnozy pracownik serwisu może nie mieć ze sobą odpowiednich części zamiennych i musi wrócić do magazynu. Części są ostatecznie wymieniane następnego dnia, ale zakład stracił półtora dnia produkcji.

W zakładzie z podłączonym do Internetu wyciągiem oparów kierownik działu konserwacji otrzymuje na swoim pulpicie powiadomienie, że filtr jest rozdarty. Właściwa wielkość filtra jest szybko określana i wysyłana do przedstawiciela serwisu. Zakład może zostać uruchomiony po awarii znacznie wcześniej.

To właśnie sposób, w jaki technologia internetowa różni się od sieci przemysłowych i jak może potencjalnie pomóc w oszczędzaniu czasu i pieniędzy:

Współpraca z partnerami serwisowymi

W dużych fabrykach centralny system sterowania obsługuje urządzenia, a maszyny wysyłają zwrotne dane o wydajności do systemu sterowania. Wszystkie informacje nie wychodzą poza fabrykę, a ich interpretacja, wykorzystanie i zarządzanie nimi należy do właściciela i personelu.

Z kolei IoT umożliwia maszynom bezpieczne udostępnianie danych partnerom spoza fabryki — specjalistom, którzy mogą pomóc w diagnostyce, serwisie i zapobieganiu awarii. Możliwe, że wkrótce będziesz mógł zawrzeć umowę z dostawcami usług w celu monitorowania i konserwacji za pośrednictwem Internetu rzeczy, łagodząc niedobory siły roboczej lub brak doświadczenia.

Alarmy dotyczące konserwacji mogą przypominać o terminowych działaniach, takich jak wymiany filtrów, które pozwalają personelowi serwisowemu na rozwiązywanie problemów przed ich nasileniem się, pomagając skrócić nieplanowane przestoje i wspierać wydajność.
Prostsza konserwacja urządzeń

Z powodu ograniczonych zasobów do momentu pojawienia się problemu maszynom nieprodukcyjnym może być poświęcana mniejsza uwaga w porównaniu do najważniejszych urządzeń. Internet rzeczy doskonale nadaje się do monitorowania urządzeń nieprodukcyjnych, takich jak odpylacze, które nie wymagają stałej uwagi, ale wymagają konserwacji i dbałości, które można wykonywać w reakcji na alarm w momencie wystąpienia działania poza ustawionym zakresem. 

Śledząc określone wskaźniki wydajności, takie jak temperatura, przepływ i ciśnienie powietrza, Internet rzeczy może wykrywać problemy dotyczące konserwacji, zanim spowodują one dłuższe przestoje. Właściciele mogą być powiadamiani e-mailem, SMS-em lub alarmem na pulpicie, który przypomina o terminowej konserwacji — a wszystko to bez przeciążania właściciela i zespołu nadmierną ilością danych. Konserwacja może zostać przyspieszona dzięki prawidłowym wcześniejszym informacjom na temat procesu (patrz przykładowy scenariusz poniżej).

W rozwiązaniu internetowym firmy Donaldson dane z odpylacza są wysyłane do bezpiecznego zdalnego serwera (w „chmurze”), przekształcane w możliwe do wykorzystania dane informacyjne i przekazywane z powrotem do odpowiedzialnego personelu zarządzającego obiektami za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów i pulpitu. W przypadku większych firm z wieloma lokalizacjami personel serwisowy może monitorować stan podłączonych maszyn (w tym przypadku odpylaczy) w całym systemie.
Niższe ryzyko i koszty technologiczne

Rozwiązania IoT mogą być również bardziej przystępne cenowo niż automatyzacja maszyn. Sieci lokalne są zwykle projektowane do najważniejszych zastosowań w zakresie sterowania, a zatem wymagają wysokiej prędkości sieci i niskiego opóźnienia, co powoduje wzrost kosztów. Jest to nadmierne w przypadku maszyn drugorzędnych, takich jak odpylacze, które wymagają jedynie okresowego monitorowania. Dzięki czujnikom i połączeniu bezprzewodowemu Internet rzeczy stanowi stosunkowo tani sposób monitorowania określonych punktów danych w urządzeniach niemających znaczenia krytycznego.

Bezpieczeństwo informacji stanowi uzasadniony problem dla właścicieli, ponieważ dane wymieniane poza zaporą ogniową firmy mogą być zagrożone. Podłączone urządzenia mogą faktycznie przynieść korzyści pod tym względem, niekoniecznie zwiększając ryzyko. Rozwiązania IoT często działają niezależnie od sieci przemysłowych zakładu, a jeżeli urządzenie korzysta z sieci komórkowej i chmury podmiotu zewnętrznego, dane nigdy nie kontaktują się z siecią zakładową, a zatem nie mogą tworzyć nowych luk w zabezpieczeniach. Zadawaj pytania i nie zakładaj, że rozwiązanie IoT będzie stanowić większe zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Brent Nelson jest kierownikiem ds. rozwoju biznesu IoT i rozwiązań w zakresie łączności w Donaldson Company, Inc. z siedzibą w Minneapolis w stanie Minnesota. Jest specjalistą w dziedzinie bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych do zastosowań typu maszyna-maszyna i w Internecie rzeczy. Nelson dołączył do firmy Donaldson w 2018 roku po sześciu latach pracy w Digi International, gdzie był menedżerem produktu dla nowych produktów IoT. Wcześniej Nelson pracował przez 10 lat jako inżynier projektów elektrycznych na rynku obronnym i komercyjnym. Uzyskał tytuł licencjata z inżynierii elektrycznej na University of Minnesota. 
Streszczenie

Twoje urządzenia generują wiele danych. Internet rzeczy stanowi stosunkowo prosty sposób na uzyskanie dostępu do tych danych i wykorzystanie ich w pracy. Urządzenia internetowe umożliwiają ekonomiczne monitorowanie urządzeń drugorzędnych i współpracę z partnerami zewnętrznymi, którzy mogą szybko pomóc w diagnostyce, naprawie lub nawet zapobieganiu awarii.

Nie można pomijać zalet Internetu rzeczy z powodu błędnych przekonać, że jest on zbyt techniczny, trudny lub drogi. Łączność może rozwiązać rzeczywiste wyzwania dotyczące pracy i konserwacji dla fabryk wszystkich wielkości i rodzajów: typowych producentów wyrobów metalowych, przetwórców proszku, młynów zbożowych i tysięcy innych zakładów, które składają się na krajobraz przemysłowy. 

Close