Sklep Kontakt

Osiem wskazówek dotyczących planowania i realizacji projektów związanych z odpylaniem

Autor John Staskiewicz, regionalny inżynier sprzedaży Donaldson Torit

Wdrożenie systemu odpylania oferuje wiele korzyści dla zakładu produkcyjnego, w tym zwiększoną wydajność produkcji oraz ogólnie czystsze i bezpieczniejsze środowisko pracy dla pracowników. Biorąc pod uwagę pozytywne skutki, jakie zapewnia system odpylania wysokiej jakości, byłoby korzystnie, gdyby jego instalacja przebiegła bezproblemowo, tak aby system mógł szybko zacząć oferować te korzyści.

Po przedłożeniu budżetu i zatwierdzeniu kapitału należy rozważyć kilka kluczowych zagadnień umożliwiających zwiększenie szans na płynny przebieg projektu. Rozważ osiem poniższych wskazówek, które pomogą zapewnić prawidłowy przebieg projektu dzięki dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu odpowiedniego sprzętu w odpowiednim czasie.

1. Upewnij się, że wymagania projektu nie uległy zmianie od czasu przedłożenia budżetu.

W wielu przypadkach pierwotnie przedłożony budżet może już nie odzwierciedlać bieżących wymagań projektu. Zmiany zakresu w trakcie realizacji — w tym nawet niewielkie zmiany — mogą nawet zasadniczo negatywnie wpływać na wydajność systemu. Na przykład: Niewielka zmiana położenia odpylacza może wymagać zmian w układzie kanałów. Oznacza to, że należy sprawdzić obliczenia układu kanałów, aby upewnić się, że dobrany wentylator będzie nadal wystarczający. Inne zmiany mogą obejmować: zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej ilości powietrza w układzie z powodu dodania lub zmiany ustawienia urządzeń produkcyjnych na posadzce.

Na współczesnych rynkach zakłady często dostosowują procesy lub zmieniają materiały, z którymi pracują, albo zmienia się tempo produkcji. Każde z tych zdarzeń powoduje zmianę ilości pyłu, z którą muszą sobie radzić układy odpylania. Ponadto krytyczne znaczenie mają przeglądy potencjalnych zagrożeń związanych z materiałami gromadzonymi podczas odpylania. Liczne materiały mogą narzucać konieczność rozważenia lokalizacji odpylacza lub ewentualnych strategii łagodzenia zagrożeń, a problemy te często łatwiej rozwiązać przed zamówieniem urządzeń. Zbierane materiały mogą również wymagać uzupełnienia kolektora o urządzenia do monitorowania procesu lub funkcje układu transportu materiałów. Zmiany te mogą również wymagać dostosowania instalacji i mediów doprowadzanych do systemu odpylania.

Bez względu na to, jak nieznaczne mogą wydawać się te zmiany z zewnątrz, przed sporządzeniem zamówienia zakupu należy poprosić kompetentnego dostawcę odpylaczy, aby przejrzał wymagania projektu. Dostawca może pomóc w potwierdzeniu, że wybrane pierwotnie urządzenia do odpylania odpowiadają bieżącym potrzebom i zakresowi projektu. Jeżeli pierwotnie dobrane urządzenia odpylające nie są w stanie zaspokoić bieżących potrzeb, dostawca może pomóc w poszukiwaniu opcji umożliwiających spełnienie zmienionych wymagań.

2. Upewnij się, że w Twojej firmie określono wymagania dotyczące podzespołów standardowych.

Podzespoły standardowe obejmują wszystkie urządzenia, od silników i przekładni, obrotowych zaworów śluzowych do elementów elektrycznych, takich jak rozruszniki silników i sterowniki PLC. Jeżeli Twoja firma ustandaryzowała zestaw podzespołów na podstawie wcześniejszych sukcesów wynikających z ich stosowania, poinformuj o tym dostawcę systemu odpylania. Włączenie sprawdzonych podzespołów do nowego systemu odpylania ułatwi personelowi konserwację elementów i zwiększy ich zaufanie do całego systemu.

3. Rozważ zaangażowanie w projekt zasobów poza projektantem/wykonawcą lub firmą inżynieryjną.

Projektanci/wykonawcy lub firmy inżynieryjne czasami dostarczają układów przestrzennych bez uwzględniania kluczowych zasad i praktyk inżynierii wentylacji przemysłowej. Przykładowo wpływ wymagań dotyczących kanałów wlotowych i wylotowych na wydajność urządzeń odpylających jest dobrze rozumiany przez dostawców wysokiej jakości odpylaczy, ale może nie być oczywisty dla firmy inżynierskiej. Aby zapewnić ogólną wydajność systemu, należy uważnie przejrzeć rysunki projektowe wraz z kompetentnym dostawcą odpylaczy oraz wykonawcą lub firmą inżynieryjną. Dostawca odpylacza, na podstawie swoich doświadczeń z systemami odpylania, powinien być w stanie sformułować zalecenia dotyczące dobrych praktyk wentylacji przemysłowej. Oprócz sposobów podłączania kanałów do odpylacza, dobry dostawca odpylaczy może być w stanie przedstawić zalecenia dotyczące nieznacznych korekt kanałów lub budowy okapów mogących poprawić ogólną wydajność systemu. Tego rodzaju zalecenia stanowią zmiany, których wprowadzenie w fazie projektowania jest znacznie tańsze niż próba optymalizacji systemu, gdy jest on już zamontowany.

Zawsze pamiętaj, że prawidłowo zaprojektowane kanały wlotowe i wylotowe poprawią długoterminową wydajność filtra odpylacza poprzez zwiększenie żywotności filtra i zmniejszenie wymagań dotyczących konserwacji filtra.

4. Zorganizuj zebranie inauguracyjne i upewnij się, że wszystkie strony są zaangażowane.

Aby zapewnić zaangażowanie wszystkich zainteresowanych uczestników i zrozumienie przez nich zakresu projektu, zaproś wszystkich na zebranie przed rozpoczęciem montażu. Włączenie kierownictwa zakładu oraz pracowników działu produkcji i/lub konserwacji pozwoli im wyrazić swoje obawy, zanim będą musieli żyć z zakłóceniami, jakie montaż może powodować w obiekcie. Ten krok często pozwala na skrócenie lub wyeliminowanie niektórych przestojów. Aby zapewnić skuteczną komunikację między stronami w trakcie całego projektu, w zebraniu powinni uczestniczyć: firma inżynierska nadzorująca projekt oraz zewnętrzni wykonawcy i dostawcy sprzętu, w tym ekspert w dziedzinie odpylaczy.

5. Jeżeli urządzenia są niestandardowe lub konfigurowane, poproś producenta o wstępne zmontowanie sekcji w fabryce.

Jeżeli projekt odpylania obejmuje urządzenia na specjalne zamówienie z elementami niestandardowymi, podczas składania zamówienia poproś producenta, aby w celu zapewnienia dopasowania wstępnie zmontował najważniejsze podsekcje w swojej fabryce. Dzięki wstępnie zmontowanym fabrycznie częściom urządzeń można po ich dostarczeniu wyeliminować wiele problemów związanych z montażem, umożliwiając płynniejszą instalację. Niektóre wyzwania związane z dopasowaniem można ograniczyć, jeżeli współpracujesz z producentami, którzy wytwarzają produkty we własnym zakresie, a nie korzystają z podwykonawców.

6. Poproś przedstawiciela fabryki ds. urządzeń o obecność na miejscu podczas montażu.

Pamiętaj, aby zaplanować obecność przedstawicieli poszczególnych dostawców urządzeń w czasie, kiedy ich produkty będą montowane i instalowane. Na przykład wykwalifikowany przedstawiciel producenta odpylacza może pomóc szybko uniknąć nieporozumień, wyjaśniając rysunki montażowe odpylacza lub instrukcje montażu, a następnie może kontaktować się z personelem zakładu, jeżeli wymagane są jakiekolwiek szczegółowe interpretacje, takie jak identyfikacja części w celu umieszczenia ich w odpowiednim miejscu. Może on również odpowiadać na pytania dotyczące uproszczenia instalacji.

7. Rozważ zamówienie części zamiennych do wykorzystania podczas instalacji.

Większość wykonawców zachowuje dużą ostrożność podczas instalowania systemów odpylania, jednakże podczas instalacji występuje realne ryzyko uderzenia, zerwania lub rozerwania podzespołów. Niektóre elementy można naprawiać na miejscu, ale niektóre mogą wymagać wymiany, a zakupiona część, taka jak otwory dekompresyjne lub filtr, może nie być dostępna w magazynie. Elementy standardowe zazwyczaj są dostępne i mogą zostać szybko wysłane do zakładu, ale elementy specjalne mogą mieć długi czas oczekiwania na wymianę. Dlatego aby zmniejszyć ryzyko opóźnień projektu, najlepiej zamówić części zamienne z wyprzedzeniem.

8. Upewnij się, że dostawcy urządzeń zapewniają zarówno pomoc podczas rozruchu, jak i szkolenie dotyczące produktu.

Kiedy wszystkie urządzenia mechaniczne i elektryczne zostaną zainstalowane, a wykonawcy znajdują się w końcowej fazie sprawdzania lub przekazywania urządzeń do użytkowania, należy ponownie wyznaczyć eksperta ds. odpylacza w celu uzyskania dodatkowej pomocy podczas rozruchu i przekazania do użytkowania. Posiadanie tego zasobu na miejscu zapewni wsparcie podczas rozwiązywania problemów w trakcie procesu uruchamiania odpylacza. Po uruchomieniu eksperci mogą sprawdzić system, zmierzyć przepływy powietrza i sprawdzić ciśnienie statyczne, często regulując system tak, aby zapewnić zgodność z projektowymi parametrami dotyczącymi przepływu powietrza. Mogą oni również sprawdzić ogólne działanie systemu czyszczenia filtra, a po udanym uruchomieniu odpylacza ekspert ds. kolektorów może zaoferować pracownikom zakładu szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji.

Systemy odpylania wymagają ścisłej integracji z procesami produkcyjnymi i często wymagają modyfikacji urządzeń produkcyjnych, przekierowania mediów, takich jak energia elektryczna i sprężone powietrze, i oczywiście instalacji nowego wyposażenia zasadniczego. Możliwość opóźnień i wyzwań, nawet w przypadku projektów średniej wielkości, może być ogromna, ale proaktywne planowanie i powyższe wskazówki mogą pomóc w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu wielu opóźnień i wyzwań związanych z instalacją systemu odpylania w danym obiekcie. Początkowe zaangażowanie w każdy projekt pomaga zapewnić jego ostateczny sukces.

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close