Sklep Kontakt

Co to jest Internet rzeczy (IoT) i jak może pomóc w filtracji?

Autor: Wade Wessels, globalny dyrektor ds. IoT i rozwiązań internetowych, Donaldson Company

Trwa czwarta rewolucja przemysłowa, a jej motorem jest Internet rzeczy (IoT). Internet rzeczy odnosi się do ogromnej liczby urządzeń podłączonych do Internetu w celu udostępniania danych. Większość konsumentów już zna Internet rzeczy poprzez codzienne korzystanie ze smartfonów, urządzeń GPS, sprzętu AGD i innych przedmiotów, w których zastosowano technologię udostępniania danych.

Te „podłączone urządzenia” migrują teraz do przemysłu, gdzie czasami jest używane określenie przemysłowy Internet rzeczy lub Factory 4.0. Podobnie jak wcześniej para wodna, elektryczność i technologie informacyjne, Internet rzeczy rozpoczyna rewolucję w funkcjonowaniu fabryk.

Jak zatem firma Donaldson wykorzysta potencjał Internetu rzeczy do udoskonalania produktów i procesów filtracyjnych? Wade Wessels, dyrektor firmy Donaldson ds. rozwiązań internetowych, przedstawia wgląd w nasze podejście i informuje o ważnych krokach, które zostały zakończone lub trwają:

1. Inwestujemy w wiedzę specjalistyczną.

Przez dziesięciolecia firma Donaldson zajmowała się w swoich laboratoriach badawczych analizą danych i modelowaniem. Nasi inżynierowie byli pierwszymi użytkownikami superkomputerów, a czujniki, które mierzą wskaźniki wydajności, takie jak ciepło, ruch i ciśnienie, od lat 70. nadają w firmie Donaldson kierunek projektowaniu odpylaczy, filtrów silnikowych, sprężarek i wentylacji.

Kiedy zbudujemy łączność z Internetem za pomocą czujników — a następnie dodamy duże możliwości analityczne firmy Donaldson — odblokujemy nowe rozwiązania, które zapewnią jeszcze większą wartość naszym klientom.

Aby wesprzeć ten wysiłek, firma Donaldson zainwestowała w wielofunkcyjny zespół ds. rozwiązań internetowych, a my nadal go poszerzamy o wiedzę specjalistyczną w zakresie IT, rozwoju oprogramowania, nauki o danych, analityki i inżynierii.

Ponadto firma Donaldson zakupiła firmę Filter Minder®, dostawcę wskaźników serwisowych i czujników do filtrów pojazdów. Te podłączone urządzenia już pracują w ciężkim sprzęcie w terenie, pomagając zmaksymalizować wydajność maszyny. Linia produktów Filter Minder ustawia poprzeczkę dla rozwiązań internetowych, które można przenieść na nasze inne rynki.

Potencjalne korzyści z podłączonej filtracji
 • Śledzenie wydajność systemu
 • Przewidywanie potrzeb w zakresie konserwacji
 • Bardziej przewidywalne przestoje
 • Wspieranie zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • Umożliwianie konfiguracji niestandardowych
 • Łączenie urządzeń na całym świecie, umożliwiając natychmiastowy przegląd systemu
 • Zapewnianie danych do analiz pozwalających użytkownikom identyfikować problemy dotyczące wydajności
 • Automatyzacja przepływów pracy
 • Umieszczenie wszystkich funkcji rozwiązania na urządzeniu mobilnym, aby ułatwić monitorowanie gromadzenia danych i analiz
2. Pytamy klientów o ich wyjątkowe potrzeby w zakresie filtracji.

Następnie skupiamy się na rozwiązaniach, które są ważne dla naszych klientów, dlatego naturalnym postępem jest znajdowanie sposobów na efektywne wykorzystanie Internetu rzeczy, który pomaga rozwiązać związane z filtracją problemy naszych użytkowników końcowych.

Aby zawęzić możliwości, nasz zespół ds. rozwiązań internetowych zainicjował rozmowy z klientami. Następnie udaliśmy się do każdej jednostki biznesowej Donaldson, aby zidentyfikować kluczowe wyzwania w zakresie filtracji. Cenne opinie naszych klientów przyniosły następujące wspólne tematy:

 • Filtry i odpylacze mają znaczenie krytyczne, a nie podstawowe. Podobnie jak ubezpieczenie samochodu, nasze produkty pomagają chronić ważne elementy majątku fabryki, ale operatorzy nie mają czasu, aby o nich myśleć każdego dnia. Nawet podstawowe czynności konserwacyjne i wymiany filtrów mogą łatwo zostać przeoczone w ruchliwym miejscu pracy.

 • Istnieje poważny niedobór siły roboczej. Wraz z przejściem wyżu demograficznego zakłady produkcyjne mają trudności z obsadzeniem najważniejszych stanowisk. Technologia internetowa może potencjalnie pomóc w rozwiązaniu problemu niedoborów siły roboczej lub braku doświadczenia, a także umożliwić sile roboczej skoncentrowanie się na zadaniach będących przedmiotem operacji.

 • Firmy chcą produkować więcej przy niższych kosztach. To skłania do dokładniejszej kontroli urządzeń: „Czy używam właściwego rozwiązania i czy działa ono prawidłowo? Jak mogę to zoptymalizować i uniknąć nieplanowanych przestojów?” Te pytania wymagają danych; ale dane wymagają interpretacji wynikającej z doświadczenia.

Tendencje te składają się na wniosek: klienci są otwarci na zlecanie na zewnątrz większej części monitorowania i konserwacji filtracji za pomocą technologii IoT. „Chcę tylko mieć pewność, że działa to prawidłowo”, powiedział klient, podsumowując częstą reakcję użytkownika końcowego.

3. Opracowujemy ukierunkowane rozwiązania i poszerzamy nasz asortyment produktów wyposażonych w czujniki.

Jak firma Donaldson działa na podstawie cennych danych i informacji otrzymanych od klientów? Po pierwsze, dodajemy czujniki do szerszego asortymentu produktów Donaldson. Nazywamy to „włączaniem światła”, ponieważ obecnie większość urządzeń przemysłowych — nie tylko w firmie Donaldson — nie jest wyposażona w czujniki wymagane do gromadzenia danych.

Opracowujemy również pierwsze rozwiązanie internetowe firmy Donaldson. Nasz zespół rozpoczął od bardzo konkretnych przypadków zastosowania w dwóch obszarach przemysłowej filtracji powietrza: zdalne monitorowanie i konserwacja zapobiegawcza. W dłuższej perspektywie wykorzystamy to doświadczenie do tworzenia rozwiązań dla innych rynków, na których Donaldson obsługuje: filtrację procesową, systemy turbin gazowych, zintegrowane rozwiązania wentylacyjne i filtrację silnikową.

Dlaczego jesteśmy tacy rozważni? Aby rozwiązania IoT odniosły prawdziwy sukces, muszą wnieść rzeczywistą wartość dla klientów i zapewnić zwrot z inwestycji. Pracujemy, aby pomóc klientom poprawić ogólny stan i wydajność ich urządzeń.

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Wade Wessels, globalny dyrektor ds. IoT i rozwiązań internetowych, kieruje zespołem ds. innowacji biznesowych IoT firmy Donaldson. Wessels przez osiem lat był i kierownikiem ds. inżynierii i rozwoju biznesu w firmie Donaldson, a następnie przeniósł się do firmy Honeywell, gdzie ostatnio zarządzał systemami czujników i Internetu rzeczy. Dołączył on do firmy Donaldson w 2017 r., aby kierować wielofunkcyjnym zespołem inżynierów firmowych, specjalistów IT, analityków danych i analityków biznesowych opracowującym rozwiązania w zakresie filtracji, które wykorzystują technologię internetową w sposób najbardziej wartościowy dla klientów firmy Donaldson.
4. Przeprowadzamy dokładne testy.

Ostatnim krokiem jest pilotowanie naszych rozwiązań. W przypadku przemysłowego Internetu rzeczy nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi ani pojedynczej szerokiej platformy oprogramowania. Każde projektowane przez nas rozwiązanie musi spełniać unikalne potrzeby naszych klientów.

Aby pomóc nam w realizacji tego zadania, współpracujemy z dużym przekrojem klientów:  od dużych międzynarodowych przedsiębiorstw z setkami odpylaczy do małych specjalistycznych zakładów przetwórstwa drewna, które używają pojedynczego odpylacza. Rozwiązania pilotażowe są obecnie w toku w lokalizacjach klientów wszystkich rozmiarów. Nasze testy pilotażowe dadzą pewność, że zasadniczo otrzymujemy właściwe rozwiązanie i pomogą nam dostarczyć najlepsze rozwiązanie zgodnie z potrzebami każdej branży i klienta. 

Na przykład w mniejszym obiekcie pożądane może być SMS-owe powiadamianie kierownika zakładu, gdy maszyna wymaga zmiany filtra. Ale większy klient może żądać wielu widoków i głębszej integracji. Różne obiekty będą odbierać dane i wykorzystywać je na bardzo różne sposoby.

Z klientem od początku do końca.

Przyszłość nas dogania. Producenci mogą być jeszcze na wczesnym etapie wdrażania Internetu rzeczy, ale niedawne badanie pisma Plant Engineering wykazało, że 70 procent szykuje się na inwestycje w technologie w chmurze.

W firmie Donaldson nasz zespół ds. rozwiązań internetowych zamierza „Być z klientem od początku do końca”. Wyobrażamy sobie ogromną liczbę możliwości, jednocześnie koncentrując się i celowo opracowując rozwiązania, które zapewniają cenny zwrot z inwestycji dla naszych klientów.

Ponieważ fabryki nadal dążą do poprawy wydajności urządzeń podstawowych i pomocniczych, firma Donaldson będzie gotowa z odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie filtracji, które dodają rzeczywistą wartość. Oczekuje się, że wykorzystując ponad stuletnie doświadczenie w dziedzinie filtracji w silnikach, pojazdach wojskowych, zakładach przetwórczych i fabrykach, firma Donaldson wniesie znaczącywkład w rozwiązania internetowe.

Close