Kontakt

Poprawa wydajności produktu
z innowacyjną technologią filtracji


Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i sprawdzonej wydajności filtry membranowe Tetratex® firmy Donaldson są idealnym rozwiązaniem do zwiększenia wydajności firmy dzięki niezrównanemu portfolio.

Co to jest Tetratex®?

Tetratex to zastrzeżona mikroporowata membrana z PTFE (politetrafluoroetylenu), wytwarzana wyłącznie przez Donaldson Membranes. Jest ona układana warstwowo na różnych podłożach podstawowych w celu zapewnienia pełnej gamy mediów obejmujących tkane i filcowe media tekstylne do przetwarzania na wszystkie rodzaje worków filtracyjnych, a także media plisowane na wkłady typu kasetowego. 

Media filtracyjne Tetratex® mogą zwiększyć wydajność filtra tkaninowego, wykorzystując technologię filtracji powierzchniowej w przeciwieństwie do tradycyjnych metod filtracji wgłębnej.

Od czasu, gdy media filtracyjne Tetratex po raz pierwszy weszły na rynek ponad trzydzieści lat temu, zostały z powodzeniem wykorzystane w szerokiej gamie zastosowań filtracji suchej, zapewniając wysoką wydajność i wyjątkową satysfakcję klienta.

Charakterystyki i zalety Tetratex®

Membranowe media filtracyjne Tetratex ePTFE mogą zapewnić wiele korzyści dla worka filtracyjnego z tkaniny; wyjątkowa struktura naszej membrany zapobiega przenikaniu drobnych pyłów do podłoża nośnego i zapewnia doskonałą możliwość czyszczenia dzięki ich właściwościom zapobiegającym przywieraniu.

Zmniejszone zużycie energii 

Utrzymując wymagany przepływ powietrza przy zmniejszonym spadku ciśnienia na filtrze można osiągnąć znaczne oszczędności w zużyciu energii. Zasady filtracji powierzchniowej hamują migrację cząstek, co powoduje zwiększenie wydajności czyszczenia.

Obniżone emisje

Dzięki mikroporowatej strukturze membrany można osiągnąć prawie zerową emisję. Cząstki stałe są gromadzone na powierzchni, co zmniejsza emisje do środowiska do poziomu nieprzekraczającego granic określonych przepisami. 

Oszczędności produkcyjne

Zwiększony przepływ powietrza w systemie można osiągnąć poprzez zmniejszenie spadku ciśnienia na filtrze, co znacznie zmniejsza koszt na tonę produktu. 

Skrócenie czasu przestojów 

Doskonałe właściwości uwalniania i niewielka ilość tworzonych zbitych mas substancji pozwala na ograniczenie potrzeb czyszczenia i zapewnia mniejsze naprężenia mechaniczne. Pomaga to przedłużyć żywotność worka i zmniejszyć częstotliwość jego wymian.

Zastosowania w filtracji przemysłowej  

Środki chemiczne – Wytwarzanie energii – Metale – Minerały – Żywność – Środki farmaceutyczne

Masz więcej pytań na temat korzyści, jakie nasze produkty przynoszą Twojej firmie?

Close