Sklep Kontakt

Specjaliści ds. innowacji z firmy Donaldson wyróżnieni podczas dorocznej uroczystości wręczenia nagród dla właścicieli patentów i wynalazców

MINNEAPOLIS (26 maja 2022 r.) – firma Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI), światowy lider w dziedzinie innowacyjnych produktów i rozwiązań filtracyjnych, ogłosiła listę pracowników otrzymujących patenty za 2021 r. i zwycięzców nagrody dla wynalazców w uznaniu ich wkładu w pomoc w utrzymaniu przez firmę wiodącej pozycji w branży filtracyjnej.

Nagroda dla wschodzącego innowatora jest przyznawana osobie, która stworzyła i wdrożyła znaczące ulepszenia technologii procesów i produktów w operacjach produkcyjnych. Tegorocznym zwycięzcą został Kyle Sontag, główny inżynier ds. zaawansowanych badań i rozwoju.

Nagroda Franka A. Donaldsona, nazwana na cześć założyciela firmy Donaldson, jest przyznawana za wybitne, wieloletnie osiągnięcia inżynieryjne. Tegorocznym zwycięzcą został Derek Jones, główny inżynier ds. technologii mediów.

Nagroda Richarda M. Negri za doskonałość w produkcji, nazwana na cześć byłego wiceprezesa ds. operacyjnych, którego wkład w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju globalnych operacji Donaldson, jest przyznawana osobie, która stworzyła i wdrożyła znaczące ulepszenia technologii procesów i produktów w operacjach produkcyjnych. Tegorocznym zwycięzcą został Jaromír Škapa, kierownik projektu produkcyjnego, European Manufacturing Technologies.

– Nasze globalne zespoły inżynieryjne, technologiczne i operacyjne opracowują innowacyjne rozwiązania i zaawansowane technologie, które pomagają firmie Donaldson realizować nasz cel, jakim jest „zaawansowana filtracja dla czystszego świata”.

– Michael Wynblatt, wiceprezes Donaldson i dyrektor ds. technologii.

Nagroda za osiągnięcia technologiczne jest przyznawana za materiał, produkt, proces lub metodę, które w niezwykły sposób przyczyniły się do długoterminowego sukcesu firmy Donaldson. Tegorocznym laureatem jest technologia rozdzielania paliwa od wody, będąca zasługą wspólnych wysiłków 12 pracowników z kilku zespołów. Byli to: Scott Betcher, Andrew Dallas, Brad Hauser, Paul Hennen, Derek Jones, Vijay Kapoor, Davis Moravec, Aflal Rahmathullah, Ken Skaja, Kyle Sontag, Gwen Stouthuysen i Brian Tucker.

– W 2021 r. firmie Donaldson wydano prawie 400 patentów. Nasi właściciele patentów i laureaci nagród dla wynalazców są kluczowym elementem, który pozwoli nam dalej przewodzić w dziedzinie filtracji. To wydarzenie daje nam możliwość wyróżnienia ich znaczących osiągnięć i wkładu – powiedział Michael Wynblatt, wiceprezes i dyrektor ds. technologii w firmie Donaldson.

Chcesz się dowiedzieć więcej o firmie Donaldson? Możemy pomóc.

Close