Sklep Kontakt

Zakład w Dixon instaluje 1,8-megawatową tablicę fotowoltaiczną w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

DIXON, ILLINOIS, STANY ZJEDNOCZONE (24 sierpnia 2021 r.) – Donaldson Company, Inc. (NYSE:DCI), wiodący światowy producent innowacyjnych produktów i rozwiązań filtracyjnych, zainstalował tablicę fotowoltaiczną w swoim zakładzie w Dixon, w stanie Illinois, w ramach globalnych inicjatyw firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowania w energię odnawialną; instalacja zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w północnej części stanu Illinois o 2435 ton metrycznych rocznie.

Budowa tablicy fotowoltaicznej rozpoczęła się w październiku 2020 r. i obejmuje panele fotowoltaiczne na ziemi oraz część dachu obiektu. Energia odnawialna generowana przez tablicę będzie odpowiadać około 40% rocznego zapotrzebowania zakładu w Dixon na energię elektryczną.

Instalacja zwiększa ilość energii odnawialnej w sieci energetycznej na obszarze Dixon dzięki zaopatrywaniu społeczności w energię słoneczną; każda przyrostowa energia wytworzona przez instalację wraca do sieci energetycznej społeczności.

„W Donaldson nieustannie szukamy sposobów na poprawę, bardziej zrównoważone działanie i wprowadzanie zmian w naszych społecznościach. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych naszej społeczności o 2435 ton metrycznych rocznie — przybliżony odpowiednik usunięcia 470 samochodów z dróg — jest osiągnięciem, z którego jesteśmy szczególnie dumni”.

Scott Jackson, Kierownik zakładu Donaldson Dixon

Aby upamiętnić tę okazję, w sobotę, 28 sierpnia, odbyła się impreza plenerowa dla wszystkich pracowników pod hasłem Here Comes the Sun, podczas której na pracowników firmy Donaldson i ich rodziny czekały takie atrakcje, jak: smaczne posiłki, gry na świeżym powietrzu, muzyka, a także uroczyste przełączenie przycisku tablicy fotowoltaicznej.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o firmie Donaldson? Możemy pomóc.

Close