Sklep Kontakt

Donaldson przejmuje Purilogics, poszerzając swoją ofertę w dziedzinie nauk przyrodniczych

MINNEAPOLIS (14 czerwca 2022 r.) – firma Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), wiodący światowy dostawca innowacyjnych produktów i rozwiązań filtracyjnych, ogłosiła dziś przejęcie firmy Purilogics, LLC (Purilogics). Purilogics to firma biotechnologiczna na wczesnym etapie rozwoju, która wykorzystuje nowatorską platformę technologiczną do opracowywania najlepszych w swojej klasie produktów do chromatografii membranowej. Oferuje szeroką gamę narzędzi do oczyszczania szerokiej gamy produktów biologicznych, w tym mRNA, plazmidowego DNA, cząstek wirusowych, przeciwciał monoklonalnych i białek. Opatentowane przez Purilogics formuły i procesy tworzą membrany, które mają znaczącą przewagę konkurencyjną, umożliwiając szybszą i bardziej opłacalną produkcję coraz bardziej złożonych leków biologicznych.

– Jesteśmy podekscytowani wartością, jaką Purilogics wnosi do portfolio firmy Donaldson w zakresie nauk przyrodniczych dzięki swoim nowatorskim i zróżnicowanym produktom – powiedział Tod Carpenter, prezes i dyrektor generalny firmy Donaldson. – Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie technologii membran oraz globalny zasięg sprzedaży i produkcji umożliwią szybszy rozwój i komercjalizację tych potężnych narzędzi do oczyszczania biologicznego.

– Bycie częścią Donaldson zapewni Purilogis globalną skalę i elastyczność finansową niezbędne do realizacji naszej wizji założycielskiej – przyspieszenia tempa opracowywania leków biologicznych na wczesnym etapie i poprawy wydajności produkcji.

– Dr Jinxiang Zhou, współzałożyciel i wiceprezes Purilogics.

Założona w 2013 roku przez dr Jinxiang Zhou i dr Scott Husson firma Purilogics ma siedzibę w Greenville w Południowej Karolinie. Firma Donaldson nabyła Purilogics za początkową cenę zakupu około 20 milionów dolarów oraz za oparte na kamieniach milowych płatności z zysku w ciągu najbliższych pięciu lat. Po wprowadzeniu na rynek przychody z produktów Purilogics będą wykazywane w ramach działalności Donaldson Industrial Filtration Solutions w segmencie produktów przemysłowych.

W transakcji doradzali Purilogics Klaus Binder i John Chickosky z Binder Associates, GmbH.

Oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie dotyczące przyszłych wydarzeń i oczekiwań, takie jak prognozy, plany, trendy i prognozy dotyczące działalności i wyników finansowych spółki, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość w rozumieniu ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. i są określane przez słowa lub wyrażenia, takie jak „prawdopodobnie spowoduje, „oczekiwane”, „będzie dalej”, „pozwoli”, „szacuje”, „projekt”, „uważa”, „oczekuje”, „przewiduje”, „prognoza, „plan” i podobne. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień ich sporządzenia i są obarczone ryzykiem i niepewnościami, które mogą wpłynąć na wyniki Spółki i spowodować, że rzeczywiste wyniki w przyszłych okresach będą się znacznie różnić od jakichkolwiek wyrażonych opinii lub oświadczeń. Do czynników tych należą między innymi: wyzwania związane z działalnością globalną; wpływ globalnych warunków gospodarczych, przemysłowych i politycznych na popyt na produkty, w tym konfliktu w Rosji i w Ukrainie; wpływ nieoczekiwanych wydarzeń, w tym pandemii COVID-19; skutki niedostępności surowców lub inflacji kosztów materiałów; niezdolność do pozyskania i utrzymania wykwalifikowanego personelu; niezdolność do zaspokojenia popytu klientów; niezdolność do utrzymania przewagi konkurencyjnej; zagrożenia związane z technologiami zakłócającymi konkurencję; skutki wysoce konkurencyjnych rynków z presją cenową; narażenie na koncentrację klientów w niektórych cyklicznych branżach; utrata wartości niematerialnych i prawnych; niezdolność do zarządzania poprawą produktywności; niezdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; słabe punkty związane z systemami informatycznymi i bezpieczeństwem; niezdolność do ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej; koszty związane z przepisami i regulacjami rządowymi; wpływ wahań kursów walutowych; skutki zmian na rynkach kapitałowych i kredytowych; zmiany przepisów i stawek podatkowych, regulacji i wyników badań; oraz wyniki realizacji strategii przejęć, zbycia i innych transakcji strategicznych. Te i inne czynniki zostały opisane w punkcie 1A „Czynniki ryzyka” sprawozdania rocznego spółki na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 lipca 2021 r. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy w inny sposób, chyba że będzie to wymagane przez prawo. Przedstawione w niniejszym dokumencie wyniki są wstępne, niezbadane i podlegają weryfikacji do czasu, aż spółka przekaże je amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na formularzu 10-Q.

Chcesz się dowiedzieć więcej o firmie Donaldson? Możemy pomóc.

Close