Sklep Kontakt

Informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 11 listopada 2022 r.

1          NASZE PODEJŚCIE

1.1      Niniejsza Informacja o ochronie prywatności określa sposób, w jaki grupa firm Donaldson z siedzibą pod adresem 1400 West 94th Street, Bloomington, MN 55431 (zwana dalej „Donaldson”, „nasze”, „my”) przetwarza Dane Osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, klientów i dostawców.

2          CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

2.1      „Osoba, której dane dotyczą” to każda osoba fizyczna, a także, jeśli tak stanowi właściwe prawo danego kraju, osoba prawna.   Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Osoby, której dane dotyczą, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio; mogą to być na przykład: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub debetowej, adres IP lub dane dotyczące lokalizacji.  

3          RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

3.1      Dane do kontaktu – takie jak imię i nazwisko, adres zakładu pracy, numery telefonów, adres e-mail i podobne

3.2      Szczegóły dotyczące odpowiedniego doświadczenia zawodowego i zainteresowań – takie jak pracodawca i produkty / umiejętności biznesowe, którymi dana osoba się interesuje i/lub za które jest odpowiedzialna

3.3      Informacje finansowe potrzebne do obsługi transakcji biznesowych – takie jak dane karty kredytowej, zdolność kredytowa, informacje o rachunku bankowym

3.4      Informacje wymagane do wsparcia wymogów sprawozdawczości regulacyjnej dotyczące naszych dostawców i partnerów biznesowych, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć i status weterana

3.5      Korzystanie z witryny internetowej – takie jak historia przeglądania, adres IP, treści przesyłane w formularzach internetowych, identyfikatory i hasła logowania do konta

3.6      Informacje o osobach odwiedzających teren i obrazy z kamer przemysłowych dotyczące osób odwiedzających placówki firmy Donaldson

3.7      Informacje o geolokalizacji, obiekcie i pojeździe przechwycone dla i o konkretnych produktach firmy Donaldson - w tym Connected Solutions oraz iCue, które mogłyby być przypadkowo powiązane z osobą, której dotyczą te dane

4          CELE, DLA KTÓRYCH MOŻEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

4.1        Firma Donaldson będzie przetwarzać Państwa Dane Osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłącznie w następujących celach:

4.1.1        oferowania naszych towarów i świadczenie naszych usług na rzecz użytkownika w sposób spersonalizowany, na przykład w celu dostarczania sugestii opartych na wcześniejszych wyszukiwaniach użytkownika, aby umożliwić mu szybszą identyfikację odpowiednich towarów i usług;

4.1.2        umożliwienia naszym dostawcom i usługodawcom wykonywania pewnych funkcji w naszym imieniu, w tym przetwarzania płatności, weryfikacji, funkcji technicznych, logistycznych lub innych, które mogą być wymagane, w celu realizacji Państwa zamówień;

4.1.3        wysyłania Państwu komunikatów marketingowych, w celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować;

4.1.3.1            Komunikaty te mogą odnosić się do dowolnej z marek firmy Donaldson lub podmiotów stowarzyszonych, w tym: Filter Minder, Hy-Pro, BOFA, Partmo, Solaris Biotech, Purilogics oraz PAIS Industrial Services

4.1.4        serwowania reklam na Państwa urządzeniach; dostarczania reklam opartych na Państwa zainteresowaniach stwierdzonych na podstawie Państwa wcześniejszych wyszukiwań, odwiedzin podstron i zakupów na naszych stronach internetowych oraz innych danych uzyskanych za pomocą plików „cookie” umieszczonych na Państwa urządzeniach. Należy zapoznać się z informacją na temat plików „cookie” poniżej.

4.1.5        zapewnienia bezpieczeństwa Państwa konta i naszej działalności, zapobiegania lub wykrywanie oszustw lub nadużyć na naszej stronie internetowej, na przykład poprzez żądanie informacji weryfikacyjnych w celu zresetowania hasła do Państwa konta;

4.1.6        rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług, na przykład poprzez przegląd wizyt na naszej stronie internetowej i jej różnych podstronach, popytu na konkretne towary i usługi;

4.1.7        zachowania zgodności z obowiązującym prawem, na przykład w odpowiedzi na żądanie sądu lub organu regulacyjnego, jeżeli takie żądanie zostało złożone zgodnie z prawem;

4.2        Podstawami przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach opisanych powyżej są: 

4.2.1        realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy;

4.2.2        uzasadnione interesy firmy Donaldson;

4.2.3        Państwa zgoda lub

4.2.4        wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega firma Donaldson.

5               UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1        Istnieją okoliczności, w których chcemy ujawnić lub jesteśmy zmuszeni ujawnić Państwa Dane Osobowe osobom trzecim. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i w celach wymienionych powyżej. Takie sytuacje mogą wiązać się z obowiązkiem ujawnienia Danych osobowych:

5.1.1        naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym lub biurom stowarzyszonym (lista spółek stowarzyszonych znajduje się w punkcie 14 poniżej);

5.1.2        naszym zewnętrznym dostawcom usług lub dostawcom w celu ułatwienia świadczenia naszych usług lub towarów;

5.1.3        naszym partnerom reklamowym, którzy umożliwiają nam dostarczanie reklam;

5.1.4        zewnętrznym dostawcom usług i konsultantom w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej działalności, w tym naszych baz danych i systemów oraz ze względu na ciągłość działania;

5.1.5        naszym dealerom i dystrybutorom w celu zapewnienia wsparcia sprzedaży i serwisu;

5.1.6            innemu podmiotowi prawnemu, tymczasowo lub na stałe, dla celów wspólnego przedsięwzięcia, współpracy, finansowania, sprzedaży, połączenia, reorganizacji, zmiany formy prawnej, rozwiązania lub podobnego zdarzenia. W przypadku fuzji lub sprzedaży Dane osobowe użytkownika zostaną na stałe przekazane spółce będącej następcą prawnym;

5.1.7        stronom trzecim, które weryfikują naszą różnorodność dostawców i raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju;

5.1.8        organom publicznym, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

6               MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1Możemy przekazać Państwa Dane Osobowe zagranicznej stronie trzeciej, w której zostały one pierwotnie zebrane, w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celami określonymi w punkcie 4 powyżej. W szczególności Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie grupy Donaldson oraz do jej zewnętrznych dostawców usług zlokalizowanych za granicą. W tych sytuacjach firma Donaldson zapewni, o ile jest to wymagane przez obowiązujące prawo, odpowiednią ochronę Państwa praw do prywatności za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, umownych lub innych zgodnych z prawem. Należy kontaktować się z działem prywatności firmy Donaldson pod adresem Privacy@Donaldson.com, aby uzyskać kopię zabezpieczeń, które zostały wprowadzone przez firmę Donaldson w celu ochrony Danych osobowych i prawa do prywatności w tych okolicznościach.

7               PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne dla celów wymienionych powyżej lub jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lokalnego. 

Kryteria określające okresy zatrzymania obejmują:

Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlega firma Donaldson

Na przykład, gdy prawo lub przepisy wymagają, aby firma Donaldson przechowywała dokumentację transakcji użytkownika przez pewien okres, w celu zachowania zgodności z zasadami rachunkowości lub przepisami podatkowymi, lub gdy jest to wymagane w związku z postępowaniem sądowym lub dochodzeniem organów regulacyjnych

Czy użytkownik dał firmie Donaldson swoją zgodę na komunikację

Na przykład, czy użytkownik zaznaczył, że chce otrzymywać informacje o produktach i usługach

Okres trwania relacji między firmą Donaldson a użytkownikiem

Na przykład okres przez jaki Państwo lub Państwa organizacja korzystają z produktów i usług firmy Donaldson

8               PRAWO DO PRYWATNOŚCI DANYCH

Prawo dotyczące prywatności danych zapewnia Podmiotom Danych w niektórych jurysdykcjach, w tym między innymi w: UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Republice Południowej Afryki, stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych; liczne prawa, w tym prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, transportu oraz sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych.  Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważają one, że ich Dane Osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Mieszkańcy Kalifornii

Z pewnymi wyjątkami, jako mieszkańcy Kalifornii mają Państwo prawo zrezygnować ze „sprzedaży” lub „udostępniania”, zgodnie z definicją prawa kalifornijskiego, swoich danych osobowych osobom trzecim, w tym jak szczegółowo opisano w sekcji „Pliki cookie i rezygnacja” poniżej. Jeżeli sprzedamy Państwa Dane Osobowe stronie trzeciej, mają Państwo prawo zażądać, aby Państwa Dane Osobowe nie zostały uwzględnione przy sprzedaży jakichkolwiek danych.  Aby skorzystać z tego prawa, należy kliknąć link Kalifornia: Rezygnacja ze sprzedaży i udostępniania danych osobowych – w stopce strony internetowej Donaldson.com

9               DZIECI

Należy mieć na uwadze, że strona nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 18 lat.

10          OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE

Czym są pliki cookie?

W celu gromadzenia informacji opisanych powyżej na stronie internetowej firma Donaldson może używać plików cookie i podobnych technologii.

Plik cookie to niewielka informacja wysyłana do przeglądarki użytkownika i zapisywana na dysku twardym komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Pliki cookie dzielimy na własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich.

  • Własne pliki cookie: pliki, które strona odwiedzana przez użytkownika umieszcza na jego komputerze
  • Pliki cookie stron trzecich: pliki umieszczane na komputerze użytkownika za pośrednictwem strony, ale przez strony trzecie

Pliki cookie umożliwiają gromadzenie informacji takich jak typ przeglądarki, czas spędzony w witrynie i ścieżka dostępu, preferencje językowe i inne dane o ruchu. Zebrane informacje mogą zostać wykorzystane do różnych celów, w tym do analizy i pomiaru skuteczności kampanii marketingowych firmy Donaldson.

11        ANALIZA STRON INTERNETOWYCH

Firma Donaldson może współpracować z firmami, które w jej imieniu świadczą usługi analityczne i reklamowe w sieci. Takie podmioty mogą wykorzystywać pliki cookie, technologię niewidocznych obiektów gif, identyfikatory urządzeń i inne technologie śledzenia, które gromadzą informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej i innych witryn internetowych.  Te informacje mogą zostać przekazane na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam zapisane.

Informacje gromadzone przez te usługi mogą być wykorzystywane przez firmę Donaldson między innymi do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, określania popularności określonych treści oraz dostarczania reklam i treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika w witrynie firmy Donaldson i innych witrynach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach lub zrezygnować z wykorzystywania informacji o przeglądaniu stron internetowych do celów reklamy behawioralnej, należy odwiedzić witrynę WWW.ABOUTADS.INFO/CHOICES.  W przypadku reklam na platformach stron trzecich należy zapoznać się z polityką prywatności danej platformy, aby dowiedzieć się więcej o swoich wyborach. 

12       PLIKI COOKIE I REZYGNACJA

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać niektórych lub wszystkich plików cookie, może kontrolować, które pliki cookie są dostarczane za pośrednictwem platformy zarządzania plikami cookie oferowanej przez firmę Donaldson.  Dostęp do tej platformy możliwy jest z poziomu łącza Manage Cookies w stopce strony internetowej Donaldson.com.  Obecnie nie reagujemy na sygnały „nie śledź” wysyłane przez przeglądarki internetowe.

 Użytkownik może również ustawić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie lub może usunąć pliki cookie firmy Donaldson zaraz po opuszczeniu witryny. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak można tego dokonać, użytkownik powinien zapoznać się z ustawieniami przeglądarki lub wejść na stronę www.allaboutcookies.org oraz http://youronlinechoices.com/uk/.

Należy pamiętać, że w przypadku ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, niektóre funkcje witryny mogą nie być dostępne lub nie działać zgodnie z oczekiwaniami.  Może to dotyczyć, na przykład, mapy lub innych funkcji dotyczących geolokacji.

13       KONTAKT

Skargi i dalsze eskalacje problemów związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można zgłaszać grupie ds. prywatności firmy Donaldson, wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@Donaldson.com.

Osoby, których dane dotyczą z Unii Europejskiej mogą kontaktować się w tej sprawie pod adresem: Donaldson Privacy, Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgia

Osoby, których dane dotyczą z Afryki Południowej mogą kontaktować się z naszym południowoafrykańskim urzędnikiem ds. informacji pod adresem Privacy@Donaldson.com.

 13      SPÓŁKI STOWARZYSZONE DONALDSON

Nazwa spółki Miejsce organizacji
BOFA Americas Inc. Staunton, Illinois, USA
BOFA International Ltd. Poole, Zjednoczone Królestwo
Donaldson Australasia Pty. Ltd. Wyong, Australia
Donaldson Belgie, b.v.b.a. Leuven, Belgia
Donaldson Canada, Inc. Toronto, Ontario, Kanada
Donaldson Chile, Ltd. Santiago, Chile
Donaldson China Holding Co., Ltd. Szanghaj, Chiny kontynentalne
Donaldson China Trading Co., Ltd. Wuxi, Chiny kontynentalne
Donaldson Colombia S.A.S. Bogota, Kolumbia
Donaldson Czech Republic s.r.o. Klasterec nad Ohri, Czechy
Donaldson do Brasil Equipamentos Industriais Ltda Atibaia, São Paulo, Brazylia
Donaldson Education Investment Company RF (Pty) Ltd. Modderfontein, Republika Południowej Afryki
Donaldson Europe b.v. Leuven, Belgia
Donaldson Far East Ltd. Hongkong, Specjalny Region Administracyjny
Donaldson Filter Components Ltd. Hull, Zjednoczone Królestwo
Donaldson Filtration (Asia Pacific) Pte. Ltd. Changi, Singapur
Donaldson Filtration Deutschland GmbH Haan, Niemcy
Donaldson Filtration (GB) Ltd. Leicester, Zjednoczone Królestwo
Donaldson Filtration Magyarorszag Kft. Budapeszt, Węgry
Donaldson Filtration Malaysia Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan, Malezja
Donaldson Filtration Norway a.s. Moss, Norwegia
Donaldson Filtration Österreich, GmbH Wiedeń, Austria
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o. Bratysława, Słowacja
Donaldson Filtration Sub Saharan Africa (Pty) Ltd. Modderfontein, Republika Południowej Afryki
Donaldson Filtration Systems (Pty) Ltd. Cape Town, Republika Południowej Afryki
Donaldson Filtration (Thailand) Ltd. Nonthaburi, Tajlandia
Donaldson Filtre Sistemleri Ticaret Ltd. Sirketi Stambuł, Turcja
Donaldson France S.A.S. Paryż, Francja
Donaldson Ibèrica Soluciones en Filtracion s.l. Barcelona, Hiszpania
Donaldson India Filter Systems Pvt. Ltd. New Delhi, Indie
Donaldson Industrial CR s.r.o. Kadan, Czechy
Donaldson Italia s.r.l. Ostiglia, Włochy
Donaldson Korea Co., Ltd. Seoul, Korea Południowa
Donaldson Middle East Filtration System LLC Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Donaldson Nederland B.V. Almere, Holandia
Donaldson Peru s.a.c. Lima, Peru
Donaldson Polska Sp. z.o.o. Warszawa, Polska
Donaldson Scandinavia a.p.s. Hørsholm, Dania
Donaldson Schweiz GmbH Zurych, Szwajcaria
Donaldson Taiwan Inc. Tajpej, Tajwan
Donaldson (Thailand) Ltd. Rayong, Tajlandia
Donaldson UK Holding Ltd. Hull, Zjednoczone Królestwo
Donaldson (Wuxi) Filters Co. Ltd. Wuxi, Chiny kontynentalne
Donaldson S.A. de C.V. Aguascalientes, Meksyk
Donaldson S.A.S. Domjean, Francja
Filtros Partmo S.A.S. Bogota, Kolumbia
Le Bozec Filtration Systems, S.A.S. Paryż, Francja
Nippon Donaldson Ltd. Tachikawa, Tokio, Japonia
P.T. Donaldson Filtration Indonesia Dżakarta, Indonezja
P-A Industrial Service LLC New Hope, Minnesota, USA
Shoo 788AA Ltd. Poole, Zjednoczone Królestwo
Solaris Biotechnology S.r.I. Porto Mantovano, Włochy
Solaris Lab S.r.I. Porto Mantovano, Włochy
Solaris Industrial S.r.I Porto Mantovano, Włochy
Solaris Biotech USA, Inc Berkeley, Kalifornia, USA
Ultrafilter S.A.S. Vigny, Francja
Close