Sklep Kontakt

Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 21 września 2018 r.

1          NASZE PODEJŚCIE

1.1          Niniejsze informacje o ochronie prywatności określają, w jaki sposób Grupa Donaldson z globalną siedzibą przy 1400 West 94th Street, Bloomington, MN 55431 (zwana dalej „Donaldson”, „firma” lub „my”) przetwarza dane osobowe odwiedzających i klientów („Użytkownik”) w naszej witrynie internetowej.  

2          CZYM SĄ INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ / DANE OSOBOWE?

2.1          Dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio; może to obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej/debetowej, adres IP, dane lokalizacji („Dane osobowe”).  

3          CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

3.1          Firma Donaldson będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłącznie w następujących celach:

3.1.1          oferowanie naszych towarów i świadczenie usług w spersonalizowany sposób; na przykład możemy przedstawiać sugestie na podstawie poprzednich wyszukiwań, aby umożliwić szybszą identyfikację odpowiednich towarów i usług;

3.1.2          umożliwienie naszym dostawcom i usługodawcom wykonywania w naszym imieniu niektórych funkcji, w tym przetwarzania płatności, weryfikacji, funkcji technicznych, logistycznych lub innych, które mogą być wymagane, w celu realizacji zamówień;

3.1.3          wysyłanie wiadomości marketingowych w celu informowania o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika;

3.1.4          wyświetlanie reklam na urządzeniach użytkownika; dostarczanie reklam opartych na zainteresowaniach ustalonych na podstawie poprzednich wyszukiwań, odwiedzin podstron i zakupów w naszych witrynach internetowych oraz innych danych uzyskanych dzięki wykorzystaniu plików „cookie” umieszczonych na urządzeniach użytkownika. Zobacz poniżej nasze Oświadczenie o plikach cookie.

3.1.5          zapewnienie bezpieczeństwa konta i naszej firmy, zapobieganie oszustwom lub nadużyciom w naszej witrynie internetowej bądź ich wykrywanie, na przykład poprzez żądanie informacji weryfikacyjnych w celu zresetowania hasła do konta;

3.1.6          rozwijanie i ulepszanie naszych produktów i usług, na przykład poprzez przegląd wizyt w naszej witrynie internetowej i jej różnych podstronach, popytu na określone towary i usługi;

3.1.7          w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, na przykład w odpowiedzi na wniosek sądu lub organu regulacyjnego, jeżeli taki wniosek został złożony zgodnie z prawem.

3.2          Podstawy przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach opisanych powyżej obejmują następujące przypadki: 

3.2.1             wypełnienie umowy zawartej między Firmą a użytkownikiem;

3.2.2             uzasadniony interes biznesowy firmy Donaldson;

3.2.3             użytkownik udzielił nam swojej zgody lub

3.2.4             spełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega firma Donaldson.

4               UJAWNIENIE DANYCH KLIENTA

4.1          Istnieją okoliczności, w których chcielibyśmy ujawnić lub jesteśmy zmuszeni do ujawnienia danych osobowych użytkownika stronom trzecim. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i do celów wymienionych powyżej. Scenariusze te mogą obejmować ujawnienie następującym podmiotom:

4.1.1             nasze spółki zależne, oddziały lub powiązane biura;

4.1.2             nasi zewnętrzni usługodawcy lub dostawcy w celu ułatwienia świadczenia naszych usług lub dostarczania towarów;

4.1.3             nasi partnerzy reklamowi, którzy umożliwiają nam dostarczanie reklam;

4.1.4             zewnętrzni usługodawcy i konsultanci w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej działalności, w tym naszych baz danych i systemów, oraz ze względu na zachowanie ciągłości działalności biznesowej;

4.1.5             inne podmioty prawne, tymczasowo lub na stałe, na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia, współpracy, finansowania, sprzedaży, łączenia, reorganizacji, zmiany formy prawnej, rozwiązania lub podobnego zdarzenia. W przypadku fuzji lub sprzedaży dane osobowe użytkownika zostaną trwale przeniesione do spółki będącej następcą;

4.1.6             władze publiczne, gdy wymaga tego prawo.

5               MIĘDZYNARODOWE PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1          Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w krajach poza krajem, w którym zostały pierwotnie zebrane, w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celami określonymi w ust. 3 powyżej. W szczególności dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane w całej Grupie Donaldson i naszym zewnętrznym usługodawcom zlokalizowanym za granicą. W takich okolicznościach, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zapewnimy, że prawa użytkownika do prywatności są odpowiednio chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, umownych lub innych zgodnych z prawem środków. Skontaktuj się z Grupą Donaldson Privacy pod adresem Privacy@Donaldson.com, aby uzyskać kopię zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych i praw do prywatności w takich okolicznościach.

6               PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane, dopóki jest to uzasadnione do celów wymienionych powyżej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obowiązujących okresów przechowywania danych.

7               PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ustawa o ochronie danych osobowych w niektórych krajach zapewnia użytkownikom liczne prawa, w tym: prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych.  Osoby fizyczne mogą również skorzystać z prawa do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli uważają, że ich dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

8               DZIECI

Należy pamiętać, że ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia.

9          OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE

Czym dokładnie są pliki cookie?

W celu gromadzenia informacji opisanych powyżej w naszej witrynie internetowej możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie.

Plik cookie to niewielka ilość informacji wysyłanych do przeglądarki i przechowywana na dysku twardym komputera, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o otrzymaniu pliku cookie.  Dzięki temu użytkownik może zdecydować, czy chce to zaakceptować, czy nie.  Jednak niektóre usługi i funkcje oferowane za pośrednictwem witryn internetowych mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Pliki cookie mogą być własnymi plikami cookie lub plikami cookie stron trzecich.

·            Własne pliki cookie: pliki cookie, które odwiedzana witryna internetowa umieszcza w komputerze użytkownika.

·            Pliki cookie stron trzecich: pliki cookie umieszczone w komputerze użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej, ale przez strony trzecie.

Pliki cookie umieszczone w naszej witrynie

W naszej witrynie internetowej używamy następujących własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich:

        Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie nie można świadczyć żądanych usług.  Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki.  Są to własne pliki cookie.

        Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie zbierają w anonimowej formie informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie, gdy z niej korzystają, a także poznać przybliżone regiony, z których użytkownicy odwiedzają witrynę. Są to własne pliki cookie.

        Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętać dokonane wybory (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownik się znajduje) i zapewniają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje.

Te pliki cookie mogą również służyć do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych części stron internetowych, które można dostosować. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą śledzić aktywności użytkownika dotyczącej przeglądania innych witryn internetowych.  Są to własne pliki cookie.

        Targetujące pliki cookie: Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam bardziej dostosowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Zazwyczaj są to pliki cookie stron trzecich, umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora witryny. Zapamiętują, że użytkownik odwiedził witrynę, a te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Dość często targetujące lub reklamowe pliki cookie będą powiązane z funkcjonalnością witryny udostępnianą przez inną organizację.

10        ANALIZA WITRYNY INTERNETOWEJ

Donaldson współpracuje z Google w zakresie przeprowadzania określonych analiz witryn wykorzystujących pliki cookie.  Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje w imieniu firmy Donaldson do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności witryny oraz świadczenia dalszych usług dla firmy Donaldson w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

Donaldson korzysta z funkcji User-ID Google Analytics, która pozwala śledzić poszczególnych użytkowników na wielu urządzeniach i sesjach za pomocą naszych witryn internetowych. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, a więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (w tym informacje o tym, jak kontrolować sposób udostępniania informacji za pomocą Ustawień reklam) i tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych. Dodatkowe informacje na temat tego, jak można zrezygnować z gromadzenia danych przez Google Analytics, znajdują się w instrukcji dostępnej tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten link zawiera instrukcje dotyczące instalowania plików cookie rezygnacji na urządzeniu użytkownika. W rezultacie gromadzenie danych przez Google Analytics dla naszej witryny internetowej i danej przeglądarki zostaje w przyszłości uniemożliwione, dopóki plik cookie rezygnacji pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn za pośrednictwem reklamy firmy Donaldson kontrolowanej przez Google, Google AdWords umieszcza plik cookie w komputerze użytkownika. Plik cookie służy do śledzenia liczby kliknięć reklamy.

Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może odrzucić ustawienie odpowiedniego pliku cookie za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo wyłącza automatyczne ustawienie plików cookie. Należy pamiętać, że nie można usuwać odpowiednich plików cookie rezygnacji, jeśli chce się nadal zapobiegać zapisywaniu danych pomiarowych. Jeśli wszystkie pliki cookie w przeglądarce zostaną usunięte, należy ponownie ustawić wszystkie wymagane pliki cookie rezygnacji.

Pliki cookie i rezygnacja

Po wejściu na naszą stronę internetową pojawi się wyskakujący komunikat z informacją, że chcemy umieścić pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli któryś z użytkowników komputera chce wycofać swoją zgodę, może to zrobić w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki. W przeciwnym razie założymy, że użytkownik nie ma nic przeciwko otrzymywaniu plików cookie z naszej witryny. Więcej informacji znajduje się na stronach www.allaboutcookies.org i http://www.youronlinechoices.com/uk/.

Close