Kontakt

Przemysł motoryzacyjny

Ochrona inwestycji

Wszystkie pojazdy wymagają wentylacji ochronnej obudowy — Donaldson zapewnia ochronę wszystkich jego podzespołów. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania wentylacji ochronnej obudowy i współpracujemy z wiodącymi producentami samochodów w celu zabezpieczenia podzespołów przez skuteczne wyrównanie ciśnienia, zmniejszenie stopnia kondensacji i ochronę przed olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Close