Kontakt

Zalety technologii wentylacji

Wentylacja ochronna obudowy zapewnia wiele korzyści dla urządzeń w wielu branżach.

Zasadniczo wentylacja ochronna obudowy chroni różne urządzenia, zapobiegając przedostawaniu się ciekłych i stałych zanieczyszczeń, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ gazów. Wentylacja obudowy jest zazwyczaj ekonomicznym rozwiązaniem, które zwiększa żywotność uszczelek i uszczelnień stosowanych w obudowie / urządzeniu. W optymalnych warunkach te wentylacje są wykonane z membrany ePTFE i mają następujące zalety:

 • Skuteczne wyrównanie ciśnienia uwzględniające zmiany wysokości nad poziomem morza i temperatury
 • Pyłoszczelna ochrona
 • Przenoszenie dźwięku do zastosowań akustycznych w głośnikach i mikrofonach
 • Wodoszczelna ochrona
 • Ochrona przed olejami, rozpuszczalnikami i innymi cieczami o niskiej energii powierzchniowej

Zalety tej technologii sprawdzają się w wielu różnych rynkach, takich jak: motoryzacja, elektronika użytkowa, elektronika medyczna, torby medyczne, opakowania i elektronika do zastosowań zewnętrznych. We wszystkich tych branżach występują wyjątkowe środowiska, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i stosowaniu rozwiązania wentylacyjnego w celu uzyskania odpowiedniej ochrony.

Elektronika użytkowa

Wentylacja w elektronice użytkowej obejmuje zastosowania akustyczne, czujniki oraz systemy akumulatorowe — wszystkie wiążą się z wyjątkowymi wymaganiami w zakresie działania, a te z kolei spełniają wybrane technologie wentylacji. 

 • Wentylacji ochronnej obudowy często używa się do zabezpieczenia wodoodpornego urządzeń przenośnych w miejscu montażu mikrofonu i głośnika. Są to takie urządzenia, jak np. smartfony, tablety, urządzenia noszone i aparaty fotograficzne. Te rozwiązania wentylacyjne muszą zapewniać skuteczne przenoszenie dźwięku, eliminując jednocześnie wzrost ciśnienia w komorze głośnika lub mikrofonu.  Otwór wentylacyjny zapobiega również gromadzeniu się cieczy i pyłu na mikrofonie lub głośniku, umożliwiając swobodny ruch membran. Opracowano wybrane materiały membranowe, które zapewniają doskonałą transmisję dźwięku oraz ochronę przed cieczami i pyłem przechodzącymi ze środowiska zewnętrznego.
 • Czujniki w urządzeniach przenośnych służą do wykrywania jakości powietrza, wilgotności, temperatury, ciśnienia, a czasem warunków panujących po stronie użytkownika. Aby funkcjonować poprawnie, systemy czujników wymagają szybkiej komunikacji z otaczającym środowiskiem bez wnikania zanieczyszczeń płynnych i pyłowych. Wybrane otwory wentylacyjne zapewniają szybkie przenoszenie pary i gazu, zabezpieczając jednocześnie przed zanieczyszczeniami z otoczenia.
 • Systemy akumulatorowe są stosowane we wszystkich urządzeniach przenośnych. Podczas pracy tych systemów powstają ciepło i gazy, zwiększając ciśnienie wewnątrz obudowy akumulatora. Otwory wentylacyjne są wymagane do wyrównania wzrostu ciśnienia z otoczeniem i do wspierania wymiany ciepła z obudowy. Otwory wentylacyjne niektórych producentów są zaprojektowane w sposób unikatowy, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza niezbędny do rozładowania ciśnienia w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed pyłem i cieczami z zewnątrz.
Układy elektroniczne do zastosowań zewnętrznych

W naszym otoczeniu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, które staną się coraz powszechniejsze w miarę opracowywania nowych technologii w celu poprawy funkcjonowania w naszym codziennym życiu. Podobnie jak inne wrażliwe obudowy elektroniczne, urządzenia telekomunikacyjne wymagają odpowietrzenia w celu wyrównania ciśnienia i rozproszenia ciepła przy jednoczesnym zachowaniu ochronnej bariery przed środowiskiem zewnętrznym. Technologia i podzespoły wentylacyjne zapewniają odpowiedni przepływ powietrza do rozpraszania ciepła, zachowując jednocześnie barierę dla pyłu i cieczy. Takie wentylacje i zespoły mogą wyeliminować wnikanie cieczy nawet w warunkach wysokiej temperatury i spryskiwania strumieniem pod wysokim ciśnieniem dzięki solidnej konstrukcji zespołu wentylacyjnego.

Przemysł motoryzacyjny

Zastosowania motoryzacyjne stają przed niezliczonymi wyzwaniami środowiskowymi i mają unikatowe wymagania dotyczące parametrów roboczych.

 • Do zbiorników płynów należą systemy SCR, zbiorniki płynu spryskiwacza przedniej szyby i systemy wentylacji zbiorników paliwa. Zastosowania te stanowią wyzwanie dla bariery dla cieczy i wymagają ciągłej wentylacji zbiorników w celu prawidłowego dozowania cieczy, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika. W tych zastosowaniach technologia wentylacyjna jest w stanie zapewnić barierę ochronną dla wody, pyłu, cząstek stałych, płynów samochodowych i płynów o niskiej energii powierzchniowej, utrzymując jednocześnie wymagany poziom wentylacji zbiornika. Ponadto najlepsze otwory wentylacyjne zapobiegają wyciekom ze zbiorników DEF, chroniąc środowisko i zapewniając osiągi pojazdu.
 • Oświetlenie obejmuje tylne/przednie reflektory i światła przeciwmgielne, a także oświetlenie dekoracyjne. W tych zastosowaniach może występować zamglenie i kondensacja wewnątrz reflektorów, zaś niektóre zastosowania wymagają wentylacji, aby uniknąć gromadzenia się ciepła w oprawie oświetleniowej. Co więcej, wahania temperatury spowodowane włączaniem/wyłączaniem oświetlenia wymagają wentylacji, aby uniknąć różnic ciśnienia, które z kolei niszczą uszczelki obudowy. Skuteczne otwory wentylacyjne zapewniają niezbędny przepływ powietrza, aby skutecznie rozpraszać ciepło i usuwać wilgoć z obudowy w celu zmniejszenia parowania konstrukcji oświetleniowej, co zapewnia optymalne działanie oświetlenia. Osiąga się to przy zachowaniu bariery dla wody, pyłu, cząstek stałych i płynów samochodowych.
 • Silników i siłowników używa się w wielu zastosowaniach w dzisiejszych samochodach. Urządzenia te wytwarzają ciepło podczas pracy i wymagają wentylacji w celu jego rozproszenia i wyrównania ciśnienia w obudowie silnika i/lub osłonie, przy jednoczesnym utrzymaniu bariery dla wody i pyłu. Skuteczna technologia wentylacji jest barierą dla zanieczyszczeń znajdujących się w pobliżu tych silników i utrzymuje niezbędny przepływ powietrza w celu rozproszenia ciepła.
 • Czujniki w systemach samochodowych wykorzystuje się do wykrywania jakości powietrza, wilgotności, gazu i ciśnienia. Systemy te są niezbędne do utrzymania osiągów i komfortu jazdy pojazdem. Aby funkcjonować poprawnie, systemy czujników wymagają szybkiej komunikacji z otaczającym środowiskiem bez wnikania zanieczyszczeń płynnych i pyłowych. Skuteczne otwory wentylacyjne zapewniają szybkie przenoszenie pary i gazu, zabezpieczając jednocześnie przed zanieczyszczeniami i cieczami z otoczenia.
 • W nowoczesnych samochodach powszechnie stosuje się elektroniczne moduły sterujące (ECU). Niektóre z tych jednostek, takie jak ABS, ESP i moduły sterujące silnikiem , wytwarzają dużą ilość ciepła, które należy odprowadzić, nie dopuszczając do przedostania się pyłu i płynów do skrzynki elektrycznej. Skuteczna technologia i podzespoły wentylacyjne zapewniają odpowiedni przepływ powietrza do rozpraszania ciepła, zachowując jednocześnie barierę dla pyłu i cieczy. Takie wentylacje i zespoły mogą wyeliminować wnikanie cieczy nawet w warunkach wysokiej temperatury i spryskiwania strumieniem pod wysokim ciśnieniem dzięki solidnej konstrukcji zespołu wentylacyjnego.
 • Zespoły przeniesienia napędu są centralnym punktem napędu pojazdu. Obejmują przekładnie, osie, mechanizmy różnicowe, jednostki przenoszenia mocy i skrzynki transferowe. Systemy te są umieszczone w obudowach, w których znajdują się ruchome części mechaniczne pracujące w kąpieli olejowej w celu zapewnienia odpowiedniego smarowania. Podczas pracy te obudowy są wystawione na oddziaływanie skrajnie wysokich temperatur, co powoduje wzrost ciśnienia w obudowie. Oferujemy rewolucyjne i innowacyjne rozwiązanie wentylacji zespołu przeniesienia napędu — pierwsze, w którym zastosowano opatentowane medium koalescencyjne skutecznie wyrównujące ciśnienie w obudowie.
Układy elektroniczne do zastosowań medycznych

Wentylacja układów elektronicznych do zastosowań medycznych obejmuje aparaty słuchowe, czujniki oraz systemy akumulatorowe — wszystkie wiążą się z wyjątkowymi wymaganiami w zakresie działania, a te z kolei spełniają wybrane technologie wentylacji. Otwory wentylacyjne służą do ochrony aparatów słuchowych, urządzeń AED, monitorów, pomp i dozowników przed wnikaniem pyłu i cieczy, umożliwiając jednocześnie przekazywanie dźwięku przez otwór wentylacyjny. Podobną technologię stosuje się również w elektronicznych produktach do higieny osobistej. Odgrywa ona integralną rolę w przedłużaniu żywotności i wydajności produktu.

Torby medyczne

W torbach stomijnych i urologicznych wykorzystano doskonałą adsorpcyjną technologię usuwania zapachu Ultra-Web®, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków w workach podczas użytkowania. Odbywa się to przez wentylację worka stomijnego przy użyciu wentylacji adsorpcyjnej, która usuwa wszystkie zapachy z odprowadzanego gazu, co poprawia jakość życia użytkownika.

Wentylacje często umożliwiają optymalizację szerokiej gamy obudów w wielu branżach. Biorąc pod uwagę ich zdolność do wyrównywania ciśnienia, a także ochronę przed pyłem, wodą, olejami i rozpuszczalnikami, nie można przecenić ich wartości.  

Masz więcej pytań na temat naszych zintegrowanych rozwiązań wentylacyjnych?

Close