Kontakt

Zarządzanie filtracją
za pośrednictwem usługi internetowej

Jesteśmy tutaj, ponieważ Cię słyszeliśmy.

Powstała z potrzeby klientów do uzyskania większego dostępu do danych w czasie rzeczywistym dotyczących wydajności produktów, grupa Connected Solutions w firmie Donaldson opracowuje innowacyjne technologie i usługi, które umożliwiają organizacjom skuteczniejsze monitorowanie oraz konserwację sprzętu filtrującego. Wszystko to uwalniając cenny czas i zasoby, aby skupić się na inicjatywach krytycznych dla misji.

Nasze połączone rozwiązania i usługi pomogą Ci obniżyć koszty operacyjne, poprawić zdolność do generowania raportów zgodnych z wymogami oraz wspierać zarządzanie aktywami. Łącząc ponad 100 lat doświadczenia w zakresie filtracji z technologią powiązaną, firma Donaldson zapewnia użytkownikom końcowym spójne i skalowalne doświadczenie.

Pomoc w obniżaniu kosztów operacyjnych

Poprzez rejestrowanie anomalii i zdarzeń, które są unikalne dla danego zastosowania, rozwiązanie internetowe zachęci do podjęcia działań i zmniejszenia zakłóceń w działalności.

Pomoc w raportowaniu spełnienia wymagań w zakresie zgodności

Rozwiązania internetowe zapewniają również ciągłą znormalizowaną rejestrację danych i automatyczne raporty, które poprawiają zdolność do spełnienia wymagań dotyczących raportowania zgodności.

Wsparcie zarządzania urządzeniami

Zapewniając spójny interfejs, wgląd w czasie rzeczywistym i powiadomienia, rozwiązania internetowe pomagają w skutecznym konserwowaniu odpylaczy we wszystkich obiektach.

Nasza usługa iCue™

Internetowa usługa filtracji iCue firmy Donaldson monitoruje odpylacze przemysłowe za pomocą przemysłowego Internetu rzeczy, który może z wyprzedzeniem ostrzegać o potencjalnych problemach dotyczących konserwacji, które mogą być uciążliwe i kosztowne dla Twojej działalności.

    

Cztery priorytety fabryki, z którymi może sobie poradzić inteligentny odpylacz

Internetowa usługa filtracji iCue™ firmy Donaldson monitoruje odpylacze przemysłowe za pomocą przemysłowego Internetu rzeczy, który może z wyprzedzeniem ostrzegać o potencjalnych problemach dotyczących konserwacji, które mogą być uciążliwe i kosztowne dla Twojej działalności.

Close